ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Kanttekeningen bij North Sea Port

ACV TranscomPosted by webmaster 11 Dec, 2017 10:14

Haven Gent

Na maandenlange onderhandelingen is “North Sea Port”, de fusie tussen de Gentse haven en de Nederlandse haven van Zeeland een feit. ACV-Transcom vindt de nieuwe samenwerking een goede zaak. Deze grensoverschrijdende samenwerking kan zeker heel wat voordelen hebben. Toch hebben we o.a. in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de fusie.

De fusie van twee havens is op zich al een evolutie in het havenlandschap waar vaak een sterke concurrentie heerst tussen havens. Dat de fusie gebeurt tussen havens uit verschillende EU-lidstaten maakt het een uniek project. Voor de ontplooiing van de haven en de tewerkstelling kan dit zeker voordelen hebben. Het biedt voor ACV-Transcom eveneens mogelijkheden om de arbeids- en veiligheidsomstandigheden in de Zeelandse haven gelijk te trekken én op te trekken en een level playing field op internationaal vlak bevorderen.

Maar eveneens hebben we in de MORA duidelijk laten verstaan dat ook de gevaren niet kunnen of mogen onderschat worden. We moeten dus met een permanente kritische blik alle bewegingen en stappen binnen North Sea Port bekijken en zeker de effecten ervan op Vlaanderen.

Zo uitte ACV-Transcom een aantal bezorgdheden waarmee moet rekening gehouden worden, zoals het vermijden van concurrentie met andere Vlaamse havens, het vrijwaren van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de havenactiviteiten alsook deze van de medewerkers in het havenbedrijf, ‘interne’ concurrentie en compensaties voor de beide sites indien nodig. Het creëren van een win-win en een level playing field voor onder andere onze havens is hier een belangrijk element.

We zagen in het verleden immers bedrijven zich verplaatsen van Vlaamse havens naar Zeeland vanwege soepele regels inzake veiligheid van de werknemers en havenarbeiders, het ontbreken van sectorale cao’s, doorgedreven opleidings- en vormingsvereisten én de afwezigheid van ondernemingscao’s die in België wel bestaan. De werknemers en havenarbeiders waren (en zijn) daar vogelvrij voor de betrokken werkgevers. We hopen dat door de fusie aan deze wantoestand nu ook iets gebeurt en dat de fusie ervoor kan zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid van de werknemers in de Zeelandse haven worden opgetrokken.

Voor de nieuwe havenstructuur heeft men gekozen voor een vennootschapsmodel naar Europees recht. Dit maakt het mogelijk om zowel aspecten van het Belgisch als het Nederlands recht te verwerken in de nieuwe bedrijfsstructuur. Het betekent voor de haven van Gent ook een verschuiving van het Vlaamse havenmodel waarbij een gedecentraliseerde bestuurlijke entiteit (publiekrechtelijke overheid) in opdracht van de overheid instaat voor het beheer van het havengebied, naar een privaat bedrijf volgens het Nederlandse havenmodel. We moeten nog bekijken wat dit op middellange en lange termijn precies zal betekenen, maar ook hier is ACV-Transcom erg kritisch aangezien men belangrijke economische actoren in privéhanden en “de markt” geeft. Zo geeft men ook een (groot) deel controle op dit havenbeleid op termijn uit handen.

Tot slot vroeg ACV-Transcom ook met nadruk dat de opvolging door de maatschappelijke stakeholders mogelijk blijft en dat de MORA, de Vlaamse Havencommissie als het georganiseerd middenveld en sociale partners nog steeds overleg kunnen plegen en advies moeten verlenen over de impact op het Vlaamse mobiliteitsbeleid van strategische plannen, infrastructuurinvesteringen, complexe projecten,… • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post333

Kinderfeest

ACV TranscomPosted by webmaster 24 Oct, 2017 10:35

Kinderfeest 2017

Hoofdpiet weet het even niet meer. Hij staat op het punt naar België te vertrekken met de Stoomboot maar … die is helemaal leeg. Waar zijn al die pakjes gebleven?

Hoogtijd om Speurpiet in te schakelen die al snel zijn beste speurkunsten boven haalt om de hoofdpiet te helpen. Zal het hem lukken de pakjes tijdig terug te vinden? En wat is er toch aan de hand met Goochelpiet die duidelijk het goochelen nog niet helemaal in de vingers heeft …

Als Kapitein Pablo uiteindelijk de stoomfluit voor vertrek laat klinken, wordt het al helemaal spannend!

Een splinternieuw en sinteractief sinterklaasverhaal over verdwenen pakjes, mislukte goocheltruukjes en bijzondere speurtechnieken …

Praktisch:

Zondag 3 december, Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen

 • 10:30u
 • 13:00u
 • 15:30u

enkel voor leden ACV-Transcom

Kaarten beschikbaar zolang de zaal niet volzet is!

Kinderen van 0 tem 12 jaar ontvangen een verrassingspakket.

INSCHRIJVEN VERPLICHT

Klik HIER om in te schrijven • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post330

Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag

ACV TranscomPosted by webmaster 28 Oct, 2016 21:06

Ondanks enorme politieke druk, bleven de Waalse regering en het Waalse parlement zich de voorbije dagen terecht verzetten tegen het CETA vrijhandelsverdrag. Terecht, want dit vrijhandelsverdrag vormt een bedreiging voor tewerkstelling, arbeidsrecht, sociale bescherming en openbare diensten.

Het interpretatieve instrument dat aan het CETA-verdrag zal toegevoegd worden, stelt bijvoorbeeld dat ná de ondertekening van het verdrag Europa en Canada het debat zullen starten over de integratie van dwingende sancties in geval van schending van milieu- of arbeidsregelgeving. Het ACV gelooft echter niet in die mooie woorden. We willen geen kat in een zak kopen. Als de EU en Canada dit echt menen, moeten deze clausules opgenomen worden in het CETA verdrag voor de ondertekening.

Net zoals het ACV dat eerder al deed samen met veel andere middenveldorganisaties, bevestigt het ACV zijn verzet tegen het CETA verdrag zoals dat nu voorligt. Het ACV is dan ook zeer tevreden met de democratische dynamiek die zich ontwikkelde in het Waals Parlement. Die dynamiek verdient alle tijd en mag geen voorwerp van chantage of een ultimatum zijn. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post302

Robert De Corte

ACV TranscomPosted by webmaster 26 Apr, 2016 07:54
Robert De Corte is niet meer. Daarmee verlaat een Europeaan onze wereld. Robert groeide als arbeiderskind op in Brugge. Begaafd kreeg hij uitzonderlijk de kans om te studeren en groeide na deze studies, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, door naar de Christelijke Arbeidersbeweging.

In 1953 trad hij in dienst bij het ACV Brugge en kreeg de streek rond Zeebrugge-Heist-Blankenberge onder zijn hoede. Robert zag een vissersvolk dat zijn eigen organisatie nodig had en lijfde ze een voor een in bij het ACV. Vandaag zijn we nog steeds met voorsprong de grootste in de visserij.

In de herfst van zijn carrière stond hij aan de wieg van het "ZEEVISSERSFONDS", vandaag een begrip in de sector dat garant staat voor de sociale onderbouw van de ons nog resterende visserijsector.

Ook de dokwerkers lopen als een rode draad door het syndicale leven van Robert. Na de teloorgang van de Brugse binnenhaven, zette hij alles op de sociale verankering van de dokwerkers in de Zeebrugse haven. Als ACV-er kreeg hij het voor elkaar om het Fonds van Bestaanszekerheid voor de haven va Zeebrugge op te richten en in leven te houden.

De Wet Major bleef in Zeebrugge dode letter voor de directie van de NV Ferry-Boats, een dochterbedrijf van de NMBS. Na een lijdensweg van processen en stakingen die duurde van 1974 tot 1990 kregen Robert en het ACV het voor elkaar dat dit overheidsbedrijf plooide voor de wet. Pas na deze overwinning kreeg het huidige Zeebrugge met zijn sociale onderbouw gestalte.

Robert was als kind van de oorlog een overtuigd Europeaan. Als vakbondsleider van een kleine vissersvakbond was hij jarenlang Europees woordvoerder in het comité voor de sociale dialoog. Zijn stokpaardje was opleiding en vorming, iets wat Robert als gevolg van de oorlog had gemist. Hij promootte de samensmelting van de twee onderwijsnetten van het visserijonderwijs in zijn thuisstad Knokke-Heist en stampte ook de beroepsopleiding voor de dokwerkers uit de grond. Vandaag zijn dit nog steeds de pijlers voor de maritieme opleiding aan de kust.

Robert was een charmante collega, een verteller met een eigen visie. Hij had een enorme overtuigingskracht omdat hij recht door zee naar zijn doel stoomde. Steeds bezorgd voor zijn maten en niet in het minst voor zijn gezin. Robert genoot van een ferme oude dag. Hij vertrok met pensioen in 1987 maar stopte zoals zoveel syndicalisten nooit met zijn roeping.

Robert wordt vrijdag 29 april 2016 om 10u begraven in de Sint-Antoniuskerk te Heist aan Zee. U kan een online rouwregister HIER tekenen. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post289

Aansluiting ACV Transcom bij IDC

ACV TranscomPosted by webmaster 02 Dec, 2015 10:28

Beste leden, vrienden en sympathisanten,

Met dit schrijven willen wij jullie het heuglijk nieuws melden dat ACV-TRANSCOM zich met 2000 leden, nu ook, heeft aangesloten bij het International Dockworkers Council - IDC.

Wat is en waarvoor staat IDC?

IDC is opgericht in Tenerife in 2000 en telt nu ongeveer 100.000 leden wereldwijd. IDC is een vereniging van organisaties van havenarbeiders die actief is op alle continenten. IDC kan gedefinieerd worden via haar basisprincipes. Deze zijn een unitaire, onafhankelijke, democratische, op een vergadering-gebaseerde organisatie van de werkende klasse, 'rank and file'. Het hoofddoel van IDC is 'GLOBAL UNITY', wereldwijde eenheid van havenarbeiders.

Waarom een internationale organisatie uitsluitend van havenarbeiders?

De huidige mondialisering van de economie leidt tot mondiale markten en meer flexibiliteit. De doelstellingen van wereldwijde bedrijven, op zoek naar meer operationele winstmarges, leiden tot deregulering van de havenarbeid en het voortdurend ondermijnen van eerder gewonnen arbeidsrechten.

Havens en havenarbeiders wereldwijd worden dan ook geconfronteerd met een reeks van gemeenschappelijke problemen. Het gaat hierbij om verlies van banen, een afname van de kwaliteit van de dienstverlening, een toename van het risico van ongevallen, onzekerheid op de arbeidsmarkt, enz. Op die manier hebben havenarbeiders hun eigen organisatie die hun eisen begrijpen en deze kunnen verwoorden alsook gehoord worden op de internationale podia.

Belangrijkste doelstellingen van IDC

• coördineren van verdediging en bevorderen van de belangen van de havenarbeiders wereldwijd;

• coördineren van studie en training om activiteiten van aangesloten organisaties te bevorderen en het faciliteren van informatie via een constante uitwisseling;

• samenwerking met alle aangesloten leden ter ondersteuning van al hun activiteiten in het belang van hun werknemers;

• het promoten van de solidariteit tussen de havenbonden en andere werknemersbonden;

• het bevorderen van de realisatie van de echte werknemers' democratie, meer bepaald, de vrijheid om zelf beslissingen te nemen, en de ondersteuning in hetzoeken naar oplossingen voor hun problemen.Beste Vrienden,


onze aansluiting bij IDC is een stap vooruit en is voor onze leden een ondersteuning in de verdediging en promotie van ons werk in Europa en daarbuiten.


In unity!
IDC-ITF JOINT STATEMENT

Liverpool, 25 September 2015

Leading representatives of the International Dockworkers Council (IDC) and the International Transport Workers Federation Dockers Section (ITF) met in Liverpool on Friday 25 September, before the 20th anniversary commemoration of the Liverpool Dockworkers strike.

The meeting discussed the increased attacks upon Dockworkers globally from port owners and ship-owners, as well as industry problems, such as outsourcing and over-capacity that threaten members’ job security and conditions.

At the same time, constant attacks against dockworkers’ collective rights all over the world are creating social tensions in many countries.

Both organizations agreed to consult affiliates over working closer together to resolve internal differences and develop joint initiatives on issues, such as automation, lashing and raising global awareness of these attacks amongst dockworkers with a view to launching coordinated actions in defense of dockworkers’ rights.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post276

BELGISCHE HAVENARBEIDERS “ONTSPRINGEN” VOORLOPIG DE INDEXSPRONG !

ACV TranscomPosted by webmaster 30 Apr, 2015 08:04


Dankzij de interprofessionele acties van het ABVV – ACV en ACLVB, waaraan jullie allen hebben deelgenomen, werden de debatten over de indexsprong zodanig op de lange baan geschoven, waardoor de invoering ervan werd uitgesteld en wij als havenarbeiders alsnog op 7 april laatstleden van een indexaanpassing hebben kunnen genieten !

Dit betekent bv. dat een havenarbeider in de 2de shift een loonsverhoging heeft gekregen van 1,6 %, hetzij 2,14 € per gewerkte taak x 20 dagen = 42.80 € gemiddeld per maand x 12 = 513.60 € op jaarbasis, een bedrag dat wordt doorgerekend over de ganse loopbaan.

Niettegenstaande dit positief gegeven, blijven wij ons als havenarbeiders verzetten tegen deze INDEXSPRONG ons opgelegd door deze rechtse regering, die tegen beter weten in toch wordt uitgevoerd, alsook tal van bezuinigingsmaatregelen die ieder van ons op termijn zal voelen in zijn portemonnee.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront roept jullie dan ook op om massaal de online petitie te tekenen op volgende websites (uiterlijk tot 15 mei a.s.): voor het ABVV op www.abvv.be; en voor het ACV op www.acv-csc.be en voor het ACLVB op www.aclvb.be .

Wij maken eveneens van de gelegenheid gebruik om jullie kort toe te lichten over de stand van zaken m.b.t. het Europees dossier! Zoals reeds medegedeeld in vorige pamfletten hebben er reeds tal van onderhandelingen plaats gevonden tussen FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) en de Europese Commissie, alsook met de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) om door middel van bepaalde tegemoetkomingen een “gemotiveerd advies” vanwege de E.C. te vermijden. Hierdoor hebben wij van de Europese Commissie telkens enkele maanden uitstel gekregen.

Begin mei zal opnieuw samengezeten worden met de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) en de medewerkers van de E.C. om te trachten de Europese Commissie alsnog op andere gedachten te brengen of om nogmaals uitstel te verkrijgen zodat de gesprekken tussen de sociale partners kunnen voortgezet worden met de ultieme doelstelling onze Belgische havenarbeidsorganisatie te kunnen vrijwaren van ingrijpende Europese maatregelen en hierdoor een doorverwijzing naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg te voorkomen.

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van de resultaten! • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post260

Indexsprong onrechtvaardig en ondoelmatig

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Feb, 2015 21:36

ACV 2015-02-13 Indexsprong

De krant De Tijd bericht vandaag dat de federale regering bij haar voornemen blijft om een indexsprong op te leggen aan werknemers, ambtenaren en gerechtigden op sociale uitkeringen. Enkel aan werknemers, ambtenaren en gerechtigden op sociale uitkeringen. Huurprijzen zouden wel nog geïndexeerd mogen worden. Net zoals energieprijzen, verzekeringspolissen. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Terwijl dit wel kan volgens de wet van 1996 ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen.

Met minder koopkracht moeten werknemers dus duurdere huur en diensten betalen. Onbegrijpelijk en totaal onrechtvaardig. Dat is de keuze die deze regering maakt. De harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. De gulle hand voor de andere inkomens.

Dit omwille van de pure symboliek want die indexsprong is zowel ondoelmatig als onrechtvaardig. De beiden worden langsom duidelijker.


De indexsprong is onrechtvaardig

Alleen werknemers en wie een sociale uitkeringen heeft, worden erdoor getroffen. En alleen zij. Hun koopkracht zal met 2% dalen. En die 2% verliezen ze voor de resterende jaren van hun loopbaan. En zelfs nadien telt dit negatief mee in hun pensioen. De onmiddellijke effecten kunnen variëren omdat er veel verschillende indexeringsmechanismen zijn tussen werknemers onderling en tussen werknemers, ambtenaren en sociale uitkeringen.

Van al deze werknemers krijgt dus niemand de inflatie gerepareerd. Want dat is de bedoeling van een indexering. Die moet de gestegen levensduurte opnieuw bijbenen. Van een index wordt niemand rijker. In het beste geval blijf men er even arm bij. Maar van een indexsprong wordt iedereen dus wel armer. Nogmaals, iedereen betekent blijkbaar enkel de werknemers, actief en niet-actief.

En dat terwijl geen enkele gelijkwaardige bijdrage wordt opgelegd aan andere inkomensgroepen. Die worden door deze regering volledig ontzien. Nochtans voorziet de Wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan “de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens”. Die “andere inkomens” slaan zeker op de inkomens uit vermogen.

Niets van dat dus. Deze regering pikt uit dat lijstje enkel de sociale uitkeringen. En zo viseert ze dus alleen de lonen en de uitkeringen van de werknemers. Al het andere mag van deze regering blijkbaar wel nog geïndexeerd worden. Zoals verzekeringspolissen en energie. Of ook de huurgelden.

Zo kom je tot haakse toestanden waarbij de koopkracht van werknemers terugzakt met 2% terwijl de huisbaas wel de huur mag indexeren of de verzekeraar de polissen . Met minder koopkracht moeten werknemers dus duurdere huur en diensten betalen. Onbegrijpelijk en totaal onrechtvaardig. Dat is de keuze die deze regering maakt. Met harde hand voor werknemers en sociale uitkeringen. Met gulle hand voor de andere groepen.

Een regering moet rechtvaardig zijn voor al zijn burgers. Met een indexsprong treft ze enkel één groep van zijn burgers. Wat belet deze regering om ook een inspanning te vragen van de anderen? Ze moet alleen de wet willen gebruiken. De Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Hoofdstuk V, artikel 14, § 1. Om precies te zijn.


De indexsprong is ook ondoelmatig

Die indexsprong is onrechtvaardig maar ook ondoelmatig. Met overtuigend bewijs in de analyses van de Nationale Bank van België en het Planbureau. Alle regeringsmaatregelen samengenomen, verwacht het Planbureau tegen 2020 slechts 16.300 banen extra en een verslechtering van de groei met 0,5%. Samen met de stijgende beroepsbevolking betekent dit dat de regeringen samen tekenen voor een belangrijke stijging van de werkloosheid. Nochtans had deze regering met de hand op het hart bezworen dat alle inspanningen, die eenzijdig aan werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen worden opgelegd, nodig waren om de groei aan te zwengelen en de werkloosheid op te slorpen. Precies het tegendeel gebeurt.

De indexsprong op zich – goed voor 2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers – zou volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dus eigenlijk volledig door de werknemers betaald. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. 28.500 jobs is trouwens veel te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De werkloosheid blijft dus stijgen. Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, inclusief een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post251

#right2strike #18Feb

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Feb, 2015 21:29


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post250

Pamflet sociaal akkoord

ACV TranscomPosted by webmaster 12 Feb, 2015 17:53
Klik hier om het pamflet te downloaden

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post249

We zetten graag een boom op

ACV TranscomPosted by webmaster 22 Dec, 2014 14:41
In 2014 serveerde de regering een feestmaal voor vermogenden en een hongermaal voor werknemers en werkzoekenden

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post245

Meer communicatie dan realiteit

ACV TranscomPosted by webmaster 22 Dec, 2014 14:38
De regering schermt met berekeningen waaruit moet blijken dat we ondanks de indexsprong toch aan koopkracht winnen. Goed geprobeerd, maar helaas meer communicatie dan realiteit. Deze selectieve en eenzijdige interpretatie van regeringsmaatregelen valt zelfs eerder te kwalificeren onder de noemer boerenbedrog. Ondertussen blijven grote vermogens wel buiten schot. Ondertussen blijft het grote onevenwicht in gevraagde inspanningen, hoe hard de regering ook haar best doet om dat te verhullen.

Niet alleen zijn de voorbeelden tendentieus gekozen, maar de regering rept met geen woord over de impact op langere termijn. Zo heeft een indexsprong bijvoorbeeld impact op de berekening van pensioenen.

Ook maatregelen die negatief inwerken op de koopkracht, zoals de verhoging van accijnzen en BTW, neemt men bewust niet op in de berekeningen. De verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten (900 miljoen) is geen sociale correctie voor de indexsprong (2,6 miljard, alleen in de privésector). Deze fiscale ingreep is een compensatie voor de verhoging van accijnzen en BTW met 889 miljoen euro. Hoe hard de regering ook haar best doet, je kan een euro geen twee keer uitgeven. Wat regering geeft met de ene hand, neemt ze dubbel terug met de andere.

Bovendien zien we ook geen simulaties voor wie een sociale uitkering of pensioen krijgt of voor wie werkt met een aanvullende sociale uitkering. Het enige budget voor een sociale correctie voor de indexsprong die het ACV terugvond in de begrotingsmaatregelen is een budget van 127 miljoen. Ver springt de regering daar niet mee. Alleen al om de indexsprong te compenseren voor de minimumuitkeringen is circa 312 miljoen nodig. En dan is er nog geen enkele correctie gebeurd voor de andere uitkeringen, die ook al geen vetpot zijn. Het ACV stelde bovendien vast dat de regering bovenop ook stevig bespaart in de welvaartsenveloppe. Die enveloppe, in het leven geroepen in 2005, moet de welvaartsachterstand, die de uitkeringen doorheen de jaren opliepen, beetje bij beetje repareren. En ze koppelen aan de verdere evolutie van de welvaart. Los van indexatie, die de uitkeringen voor de stijgende levensduurte moet corrigeren. Uit die schrapt de regering tweemaal 95 miljoen voor de gecommunautariseerde kinderbijslag. Met bovenop nog eens een extra besparing in 2018. In 2018 komt dat alles neer op 23% minder in de welvaartsenveloppe. Dit nog eens bovenop de indexsprong.

Bovendien worden de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens 4 jaar lang niet meer geïndexeerd. Hierdoor betalen heel wat gepensioneerden, zieken, invaliden, werklozen ieder jaar een beetje meer belasting.
De vervangingsinkomens voor tijdelijke werklozen, oudere werklozen en onvrijwillig deeltijdsen met een inkomensgarantieuitkering gaan door besparingen sowieso al zwaar onder het mes. Zo verliezen onvrijwillig deeltijdse werknemers (die dus geen voltijds contract krijgen van hun werkgever) meer dan de helft van hun aanvullende uitkering, tot ver onder de Europese armoedenorm. Van de caissière in uw supermarkt tot de schoonmaakster bij u thuis. Zo verliezen oudere langdurig werklozen (die na ontslag geen bedrijfstoeslag van de werkgevers meekregen), hun anciënniteitstoeslag van de RVA. Maar eventjes tot 29% minder inkomen. Zo krijgen tijdelijk werklozen (dus op beslissing van de werkgever), voortaan maar een uitkering voor 65% van hun (begrensde) loon. Indexsprong inbegrepen is dit 9% verlies. Zo moeten jonge schoolverlaters zonder toereikend diploma bij werkloosheid tot hun 21 jaar wachten op een uitkering En ook vele regionale maatregelen hebben stevig impact op de koopkracht. Heel wat facturen worden fors verhoogd. Elektriciteit, water, kinderopvang, inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs, bus... Heel wat mensen moeten deze zwaar oplopende facturen betalen met een afnemende koopkracht.

David Vanbellinghen
ACV pers- en informatiedienst

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post244

Werkgevers in zetel door onevenwichtig regeerakkoord. Werknemers, jong en oud, zijn de klos.

ACV TranscomPosted by webmaster 07 Dec, 2014 10:48
In het beheerscomité van de RVA kwam er geen unaniem advies van werkgevers en werknemers over de regeringsmaatregelen rond tijdkrediet, inschakelingsuitkeringen, landingsbanen, beschikbaarheid van werklozen en SWT. Regering en werkgevers gaven vrijwel geen besprekingsruimte. Bovendien koppelden de werkgevers dit dossier nog eens aan bijkomende tegemoetkomingen in het dossier arbeiders-bedienden. De regering stuurde enkele overgangsmaatregelen lichtjes bij, maar dit verandert niets ten gronde.

Dit scenario was geheel voorspelbaar. Werkgevers zitten door het onevenwichtig regeerakkoord in een zeer comfortabele onderhandelingspositie. Dat weten ze maar al te goed en laten ze duidelijk voelen.

Door brutaal en op korte termijn in te grijpen in bestaande afspraken en lopende cao’s rond tijdkrediet, landingsbanen, SWT en beschikbaarheid van oudere werklozen, zorgde de regering bovendien voor chaos op het terrein. Heel veel werknemers en werkgevers zien hun plannen op zeer korte termijn doorkruist. Die rechtsonzekerheid komt heel hard aan op de werkvloer.

Concreet betekent dit:

· Tienduizend schoolverlaters beneden 21 jaar zonder minimumdiploma (meestal jongeren uit kansarme gezinnen) krijgen geen recht meer op een inschakelingsuitkering. Dit bovenop de uitsluiting van de jongeren die de vorige tripartite regering besliste. Hen wacht het OCMW. Hoe men deze jongeren hiermee aan een baan helpt, is een raadsel.

· Duizenden onvrijwillig deeltijdse werknemers verliezen tot de helft van hun inkomensgarantieuitkering. Hierdoor verliezen vooral vrouwen in lage loonsectoren zoals distributie, schoonmaak en dienstencheques tot een kwart van hun inkomen.

· Duizenden tijdelijk werklozen krijgen nog slechts een uitkering op basis van 65 % i.p.v. 70% van het loon. Bijna 10% inkomensverlies.

· De kansen om het even rustiger aan te doen worden afgebouwd : tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft, een landingsbaan wordt onmogelijk voor 60 jaar.

· De leeftijd voor SWT gaat met vier jaar omhoog. Mensen in zware beroepen worden evenmin gespaard: voor een werknemer in vierploegenstelsel, nacht of bouw, of met een zeer lange loopbaan gaat de leeftijd van 56 naar 60 jaar. Over werkbaar werk horen we geen woord.

· Oudere werknemers die voor de SWT-leeftijd ontslagen worden hebben dubbele pech. Geen SWT en dicht bij de armoede door de afschaffing van de anciënniteitstoeslag.

· Mensen moeten tot hun 65 beschikbaar zijn voor een arbeidsmarkt waar ze niet welkom zijn en waar geen jobs zijn.

· En dit alles vrijwel zonder overgangsmaatregelen.

De maatregelen van Michel I zullen de armoede van jongere en oudere werknemers sterk doen toenemen. Werkbaar werk komt nog meer onder druk. Zonder dat dit één bijkomende job creëert.


Meer info:
David Vanbellinghen, ACV, 0477 37 88 17

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post242

Manifestatie van gisteren 6 november

ACV TranscomPosted by webmaster 07 Nov, 2014 20:23

Hieronder het dankwoord van Marc Leemans en Marie-Hélène SKA voor onze militanten en personeelsleden.

“Donderdag 6 november 2014 hebben wij samen als syndicale beweging een massaal en krachtig signaal gegeven. We waren in een breed front met meer dan 120.000 mensen die luid en ludiek hun ongenoegen hebben geuit tegen een regeringsbeleid dat zeer sterk onevenwichtig is.

Ons ACV groen was voortreffelijk aanwezig en de wijze waarop vele ACV-ers met goede animatie onze boodschap hebben gebracht was zeer sterk. Prima werk!

Wij danken jou en alle militanten en personeelsleden van harte voor de inzet. Voorafgaand aan deze massamanifestatie hebben vele ACV-ers met overtuiging gewerkt aan een brede sensibilisering en informatie voor onze leden en bredere achterban. Door dit werk beseffen velen dat het regeerbeleid anders en evenwichtiger moet.

Iedereen beseft dat de uitbouw van ons actieplan met provinciale stakingen inclusief de nationale stakingsdag van 15/12 nodig zal blijven om onze eisen kracht bij te zetten. Ook hier rekenen we op jou om die dagen succesvol aan te pakken. Ook hier zullen we samen onze boodschap uitdragen zowel in de media als naar onze achterban toe. De regeringen zullen door deze acties niet om ons heen kunnen.

Nogmaals van harte bedankt en veel succes in de opbouw naar de volgende acties.”

Hieronder vind je ook de speech van Marc Leemans na afloop van de manifestatie.

Het Politiek Bestuur van ACV-Transcom wil tevens iedereen bedanken voor de mobilisatie en massale deelname aan deze eerste actiedag.

---

MILITANTENCONCENTRATIE 06.11.2014
Toespraak Marc Leemans

Vrienden, vriendinnen,

Dank voor jullie massale opkomst. De kwaadheid van de gewone mensen is groot. Het ongenoegen zit diep. Omdat slechts één groep de volle factuur krijgt. Wij. De werknemers.

Deze regering ontziet niemand. Zelfs niet de allerzwaksten met een leefloon. Ook de organisaties van de armen staan hier. Dank dat jullie met ons strijden tegen dat manifeste liberale onrecht.

Maar sorry, ik vergis me. Deze regering ontziet wel iemand. De sterksten ! De beleggers en bedrijven, de rijke zelfstandigen en vrije beroepen, de aandeelhouders en grote huisbazen. De Bentleys, de BMW 7's, de Range Rovers, de Porsche Cayennes. Er bestaat zelfs een Porsche Cayman? Is dat toeval?

Die worden allemaal ontzien. Omdat het te moeilijk is om ze iets te laten bijdragen. Ze zullen vluchten. Echt waar! Woorden van een regeringslid deze week. Ze willen wel een tax-shift, maar die is te moeilijk. Daarom kiest de regering voor het snelle geld. Quick and easy. Een aanslag op wie niet kan vluchten. Wij dus. Wie werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen. De Fords, Opels, de Skoda's, de Volkswagens. Er bestaat zelfs een Citroën C4. Is dat toeval?

Wij worden als énigen geviseerd. Met zware besparingen in de gezondheidszorg. In de uitkeringen voor werklozen, zieken en gepensioneerden. In de diensten van de overheid.

En met méér belastingen. Want de indexsprong is een belasting op alléén de werknemers. Die belasting gaat naar de werkgevers. Maar liefst 2,6 miljard enkel al in de privé-sector. Zonder enig engagement of garantie op meer jobs. Deze regering verhoogt de werknemersbelasting met 2%. Gratuit. Omdat wij niet kunnen vluchten. Maar anderen wel. Gratuit. Omdat werkgevers geen jobs kunnen beloven. Maar Van Overtveldt wel. En daarbovenop twee jaar langere loonstop. Verboden te onderhandelen! Maar dividenden mag men uitdelen. A volonté. De lastenverlaging en de indexsprong zijn gewoon een omgekeerde taks-shift. Van vermogen naar wie werkt.

En die zogenaamde sociale correcties? Dat is geld waar de mensen recht op hebben. Onze eigen welvaartsvastheid. Boerenbedrog en volksverlakkerij.

Uw kaaimantaks? Slecht opgewarmde kost uit vorige regering. Die zoveel opbrengt als er hier kaaimannen rondkruipen.

Uw hogere forfaitaire belastingsaftrek? Volledig opgesoupeerd door hogere BTW en accijnzen.

Uw 80.000 jobs? Dat gelooft geen Planbureau en geen mens. Zeker niet de jongeren. Die mogen, door het langere werken van hun ouders en grootouders, langer wachten op een job. En die zet U vanaf 1 januari massaal zonder inkomen. Deze rechtse coalitie wil de werknemers gewoon op hun plaats zetten. In hun rechten, in hun koopkracht, in hun kansen.

Het pluisje fiscale rechtvaardigheid van de vorige regering blaast ze weg. Gefeliciteerd iedereen. Jullie mogen allemaal opnieuw ongehinderd privé-uitgaven op jullie zaak zetten. Zonder controle. Zonder monsterboete. Jullie mogen later allemaal winst nemen op de zaak, aan amper 10% belasting. 750 miljoen kost dat cadeautje. En wie betaalt die rekening? Juist, de werknemers!

4 miljard meer loonsubsidies voor bedrijven! Wie betaalt die rekening? Juist, de werknemers!

150 miljoen extra voor sociale verbeteringen voor zelfstandigen. Terecht. Maar wie betaalt die rekening? Fout, niet de rijke zelfstandigen. Juist, de werknemers!

En de rijken-regering voert nu ook pestbelastingen in voor werknemers.

Te lang werkloos? Verplichte gemeenschapsdienst.

Oudere werkloze die niemand nog wil? Amputatie van anciënniteitstoeslag. -29% van je inkomen.

Onvrijwillig deeltijds werkende die geen volledig contract krijgt? Halvering van IGU. -23% van je inkomen.

Tijdelijk werkloos omdat je baas dat beslist? Nog slechts 65% van je loon. -9% van je inkomen

Werkloos en zwaar ziek? Amputatie van de toeslag. -25% van je inkomen.

Ziek, werkloos of pensioen? De azijn erbovenop voor iedereen. Geen indexering meer van je belastingskrediet. Je uitkering na 4 jaar? Nog eens -1% van je inkomen.

En wat wordt aan de andere groepen bijkomend gevraagd? Niets, rien, nada, niente.

Die houden de lusten. En wij de lasten. Da's toch bijna gelijk. Da's maar één letter verschil. Zoals tussen zat en zot. Wel we zijn niet zot. Maar we zijn het wel zat.

Want er is géén alternatief kraait de regering. Het moet zo. Neen, ze WIL geen alternatief. Omdat ze dan iets moet vragen aan de sterkste schouders. En dus ook misschien aan zichzelf. Maar hun liberale taboes zijn goed beschermd.

Géén fiscale rechtvaardigheid, géén belasting op inkomen uit vermogen, géén belasting op werkelijke huurinkomsten, géén hogere belasting bij verkoop van bedrijven, geen afschaffing van bankgeheim, géén aanpak van managementvennootschappen, géén rem op de ontsporing van notionele intrestaftrek, géén versterkte strijd tegen fiscale fraude, géén harde aanpak van sociale dumping. En vooral géén meerwaardebelasting.

Ik zie hoe apetrots U bent dat U de moed hebt de taboes van de vakbonden te breken. Moest ik U zijn, ik was doodbeschaamd. Omdat U voor Uw taboes alle werknemers zo hard laat inleveren. Snoeien bij de werknemers om te bloeien bij de vermogenden.

U bent bezig met armoede te herverdelen. Terwijl de rijkdom wordt ontzien. En voor ons wordt alles met dubbel krijt geschreven. En dat vrienden, werkt serieus op onze heupen.

Werknemers beseffen dat we er samen door moeten. Dat inspanningen nodig zijn. Bomen groeien niet tot in de hemel. Maar samen uit, samen thuis. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen. Niet door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buiten schot bleef opnieuw te ontzien.

Wij willen rechtvaardigheid op elk vlak. Daar blijven we op hameren. En dat blijven we zeggen. Tot u buigt. Tot u werkelijk iets doet aan Uw ongelijke beleid. Want Uw uitgestoken hand voor overleg is een gebalde vuist. Met opgestoken middelvinger naar alle werknemers. Wij willen een met respect uitgestoken hand. Waar overleg leidt tot een eerlijke bijdrage van ieder.

Daarom staan hier meer dan 120.000 mensen, voor recht, voor respect en voor rechtvaardigheid. En daar gaan we de komende weken en maanden voor. Recht, Respect en Rechtvaardigheid. Droits, Respect et Justice. Ceci n'est que le début. De notre résistance. Résister pour changer! Dit is maar het begin. We blijven in het verzet. In het verzet voor verandering! Je suis fier d'être quelqu'un de vous. Je vous remercie tous. Ik ben fier iemand van jullie te zijn. Ik dank jullie allen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post230

Halt aan de sociale afbraak

ACV TranscomPosted by webmaster 23 Oct, 2014 16:34
Vrienden,

Omdat wij als havenarbeiders – naast de sociale afbraak door deze regering – eveneens worden getroffen met de afbraak van onze sociale verworvenheden door de aanval van de Europese Commissie op onze Belgische havenarbeidsorganisatie, doen wij namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België, een oproep om de volgende geplande acties massaal te steunen:

6 november: grote nationale manifestatie te Brussel;

24 november: stakingsacties in de provincies Antwerpen, Limburg, alsook Henegouwen en Luxemburg;

1 december: stakingsacties in de provincies Oost, en West-Vlaanderen, alsook Namen en Luik,

15 december: NATIONALE STAKING !


Elke havenarbeider die deelneemt aan de acties wordt beschouwd als staker en krijgt via zijn vakorganisatie stakersgeld uitbetaald.

Alleen door een massaal

"NEEN", kunnen de regeringsvoorstellen nog teruggeschroefd worden !

Wij doen een beroep op uw solidariteit !

Volg enkel de ordewoorden van uw vakbond – samen staan we sterk !
Klik hier voor het pamflet HALT AAN DE SOCIALE AFBRAAK • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post228

Vakbondsacties in het verschiet

ACV TranscomPosted by webmaster 23 Oct, 2014 07:52

Het ACV, ACLVB en het ABVV gaan in verzet tegen een regeerakkoord vol blinde besparingen die onze sociale zekerheid droogleggen, de openbare diensten lamleggen, onze koopkracht vernietigen en bovendien ook nog eens jobs kosten.

Actieplan

6 november 2014: grote nationale manifestatie

24 november 2014: stakingsacties in de provincies Hengouwen, Luxemburg, Limburg en Antwerpen

1 december 2014:
stakingsacties in de provincies Namen, Luik, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

8 december 2014: stakingsacties in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel

15 december 2014: nationale stakingRAADPLEEG REGELMATIG DE BLOG VOOR DE LAATSTE RICHTLIJNEN!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post227

De Maandagblog

ACV TranscomPosted by webmaster 23 Oct, 2014 07:44

169 000 tijdelijke werklozen verliezen 9% van hun inkomen

2014-10-21 169 000 tijdelijke werklozen verliezen 9% van hun inkomen

Het stond niet in het regeerakkoord, maar het ACV heeft er intussen wel bevestiging van gekregen. Er is door de regering beslist om de uitkering voor tijdelijke werkloosheid te verlagen van 70 naar 65% van het loon. Zonder overgangsmaatregel, met ingang op 1.1.2015. Dus ook voor wie dit jaar nog in tijdelijke werkloosheid belandt of belandde. Op deze vermindering komt ook nog de indexsprong van 2%. Het inkomen van wie tijdelijk werkloos is, daalt dus met maar liefst 9%.

Dubbele bestraffing
Deze besparing straft tijdelijke werklozen dubbel. Ze verliezen al 30% van hun inkomen omwille van tijdelijke werkloosheid (meer zelfs voor werknemers boven het berekeningsplafond). Nu komt daar nog een verlies van 9% van hun werkloosheidsuitkering bovenop. Voor mensen die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid is deze regeringsbeslissing dan ook een zware financiële aderlating.

In 2013 kregen 168.723 werknemers af te rekenen met tijdelijke werkloosheid. De gemiddelde duur van tijdelijke werkloosheid in 2013 bedroeg 79 dagen. Het overgrote deel van deze werknemers zijn arbeiders, minstens voor 92%.

Dat betekent dat arbeiders – aan wie een eenheidsstatuut werd beloofd - voor de tweede keer een slag in het gelaat krijgen. Eerst met het intrekken van de belofte inzake twee maand gewaarborgd loon bij ziekte. En nu opnieuw met het terugdraaien van de uitkering bij tijdelijke werkloosheid. Dat was eerst een tijdelijke crisismaatregel, maar nadien definitief gemaakt, in het verlengde van het eerste (ontwerp) akkoord over het eenheidsstatuut. Die tijdelijke werkloosheid zit bovendien sterk geconcentreerd bij de arbeiders van de bouw en van de industrie. Denkt men zo het werken in die sectoren, met veel knelpuntvacatures, aantrekkelijk te maken?

Deze brutale besparing is onbegrijpelijk. Het staat buiten kijf dat tijdelijke werkloosheid in crisistijden, via de minimale bescherming van de koopkracht, economisch als automatische stabilisator werkt. Tijdelijke werkloosheid maakt dat werkgevers in moeilijke maanden vrij soepel met hun personeelsbezetting kunnen omgaan, zonder mensen te moeten afdanken. Als het weer beter gaat, kan de onderneming snel weer bijbenen. Door deze regeringsingreep wordt dit alles ondergraven. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post226

Hongermaal of feestmaal?

ACV TranscomPosted by webmaster 15 Oct, 2014 10:13


Wat heeft de regering allemaal bekokstoofd? Volgens het ACV is het een hongermaal voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Minder inkomen en dus minder koopkracht. Maar het is een waar feestmaal voor de rijken en de ondernemers.


Wie hard werkt wordt nooit rijk. Maar wordt wel zwaar belast. Wie veel heeft wordt echter slapend rijk.


Wij willen dat iedereen bijdraagt. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen of door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buitenschot blijft opnieuw te ontzien.

Wat heeft de regering voor ons bekokstoofd?
Een hongermaal!


Klik hier verder te lezen - Pamflet hongermaal • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post223

Kinderfeest ACV-Transcom

ACV TranscomPosted by webmaster 15 Oct, 2014 07:24


Op zondag 30 november organiseert ACV-Transcom een groot kinderfeest! Theatergezelschap 'Uitgezonderd' brengt het stuk 'Piet overboord!'.

Ieder lid van ACV-Transcom is welkom met zijn/haar gezin op een van de drie voorstellingen (10u30, 13u of 15u30) op zondag 30 november 2014.

Het kinderfeest is volledig gratis en gaat door in de Arenbergschouwburg (Arenbergstraat 28, Antwerpen). Dit is op een kwartier wandelen van het Centraal Station.

Voor de aanwezige kinderen is er een snoeppakket én een verrassing.

Schrijf je nu in via dit inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot 14 november. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post222

Toespraak Marc Leemans

ACV TranscomPosted by webmaster 25 Sep, 2014 07:54
MILITANTENCONCENTRATIE 23.9.2014


Vrienden, vriendinnen,

Dank voor jullie opkomst. Voor jullie engagement. Voor deze waarschuwing aan de federale onderhandelaars.

Die Zweedse coalitie, vrienden, doet me denken aan de Muppet show. Met een waanzinnige Zweedse chef-kok die met onmogelijke ingrediënten iets maakt dat totaal oneetbaar is. Ook onze Zweden doen hetzelfde volgens recepten van neoliberale goeroes en patronale lobby’s. Binnenkort serveren ze een oneetbaar hongermaal aan werknemers en aan wie met een sociale uitkering moet rondkomen. Terwijl rijken en vermogenden een feestbanket krijgen.

Zweden, stop die waanzin. Stop de uithongering van werknemers en werklozen. Stop het gepamper van de financiële elites. Stop de ontwrichting van dit land. Uw Zweeds project leidt ons niet naar een betere toekomst. Dat gaat niet over snoeien om te groeien. Uw Zweeds project leidt naar een sociaal kerkhof.

Horreurs voor de gewone gezinnen, faveurs voor de welgestelden. Omdat werknemers, in elke fase van de loopbaan, de rekening krijgen gepresenteerd. De schoolverlater krijgt géén inschakelingsuitkering. Wie werkt verliest van zijn loon en zijn koopkracht. Wie in het spitsuur zit van de loopbaan verliest zijn tijdkrediet. Wie werkloos is gaat van verzekering naar bijstand.

De oudere werknemer verliest de kans op een landingsbaan. En verliest zijn kans op SWT/brugpensioen. Géén SWT-toeslag meer vanwege de werkgever. En vergeet je vervroegd pensioen. Allemaal langer werken, voor nog minder pensioen.

De hardwerkende Vlaming krijgt nog wat extra’s : duurdere kinderopvang, minder kinderbijslag en hoger inschrijvingsgeld. Geen fase in je leven, of je inkomen gaat eraan. Dit is geen project van verbinden. Maar van verblinden. Dit is geen project van vertrouwen. Maar van berouwen. Dit is geen project van vooruitgaan. Maar van achteruitgaan. Waarbij ondernemers en vermogenseen autostrade krijgen om volle gas te geven.

Met minder belastingcontroleurs. Minder bijdragen aan solidariteit. Minder rechten voor werknemers. Minder aandacht voor milieu en klimaat. Minder overleg met sociale partners. En – als je sommigen hoort – minder vakbonden.

Dit is geen Zweedse coalitie maar wel de Monaco-coalitie. Die weigert om bedrijven, rijken, vermogenden voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.

Aan vakbondsmensen wordt gevraagd hun taboes één voor één te laten vallen. Index? Eraan, met een nieuwe indexsprong. In Vlaanderen zelfs twee, op de kinderbijslagen. Recht op onderhandelen? Eraan, door een nieuwe loonstop. Leefbare uitkeringen voor langdurig werklozen? Eraan, door beperking in duur of aftakeling tot sociale bijstand. Verbod op dwangarbeid? Eraan, via gemeenschapsdienst voor werklozen. Bescherming tegen ontslag? Eraan, door meer tijdelijke contracten en al nieuwe ingrepen in het eenheidsstatuut. Brugpensioen of SWT? Eraan, zodat bedrijven goedkoper ouderen kunnen dumpen. De pensioenleeftijd? Eraan, blijven werken tot je erbij neervalt, hoge jeugdwerkloosheid of niet. Collectieve diensten? Eraan want minder personeel en werkingsmiddelen. En als je sommigen hoort, moet ook het recht op staken eraan.

Maar de taboes van ondernemers en vermogens worden wel gekoesterd. Géén fiscale rechtvaardigheid, géén belasting op inkomen uit vermogen, géén belasting op werkelijke huurinkomsten, géén hogere belasting bij verkoop van bedrijven, geen afschaffing van bankgeheim, géén aanpak van managementvennootschappen, géén rem op de ontsporing van notionele intrestaftrek, géén versterkte strijd tegen fiscale fraude en ontwijking, géén harde aanpak van sociale dumping. En vooral géén meerwaardebelasting.

Hard werken om nooit rijk te worden, dat wordt zwaar belast. Slapend rijk blijven, dat wordt in dit land niet belast. Als wij één dag staken, is het kot te klein. Als zij dreigen hun investeringen voor onbepaalde duur te staken, dan veert de Wetstraat direct recht. Dan hoor je niks over minimumprestaties.

Wanneer gaan rijken en vermogenden hun deel doen voor het herstel van dit land. Werknemers en werklozen zweten al sinds 2008 de crisis uit. Alles wordt voor ons met dubbel krijt geschreven. Men is bezig met armoede te herverdelen. Terwijl de rijkdom steeds wordt ontzien.

En dat vrienden, werkt serieus op onze heupen. Onze mensen beseffen dat we er samen door moeten. Dat inspanningen nodig zijn. Dat bomen niet tot de hemel groeien.

Maar samen uit, samen thuis. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen. Niet door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren.Niet door wie al die jaren buiten schot bleef opnieuw te ontzien.

Wij willen rechtvaardigheid op elk vlak. Daar blijven we op hameren. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post217

De Maandagblog

ACV TranscomPosted by webmaster 22 Sep, 2014 20:34
Mededeling aan havenarbeiders en vaklui:
Laureaten van de Arbeid.
Wil hieronder linken naar beide documenten terugvinden.

Met syndicale groeten.

Pamflet Laureaten
Inschrijvingsformulier

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post216

De Maandagblog

ACV TranscomPosted by webmaster 06 Jun, 2014 17:51


De laatste weken circuleren heel wat nare berichten op de sociale media. Zeebrugse havenarbeiders zijn soms heel actief en woord brengt wederwoord. Wat ons opvalt is de lichtheid der dingen en zaken die met gemak uit verband worden gerukt. Dit noopt ons tot enige achtergrondinformatie, ook uit het verleden. De kennis van geschiedenis is onontbeerlijk om heden te begrijpen en sommige beslissingen te begrijpen. Althans dat hopen we.

Wat we op de ACV blog niet doen is schelden op elkaar, dreigen en mensen die bij de ene gebuisd zijn geen kans geven bij een ander. Respect voor elkaar en solidariteit is voor ons zeer belangrijk.

Voorgeschiedenis : Robert De Corte aan het woord.
Robert was ACV secretaris van 1953 tot 1986. Hij was medeoprichter van het Fonds van Bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge. Robert woont en leeft nog steeds in zijn geliefde Heist waar hij 12 jaar schepen en 6jaar OCMW voorzitter was. Heist was toen een vissersgemeente. De haven had niet veel te betekenen.

Voor Zeebrugge was er Brugge, met erkende havenarbeiders en al. De havenvakbonden waren reeds voor de eerste WO actief op de haven van Brugge. Zeebrugge was een vissershaven en een plaats waar schepen bunkers insloegen. Later werd de Bunkering een overslagbedrijf.
Zeebrugge en Brugge werden tweemaal vernietigd door het oorlogsgeweld wat de groei van de havens sterk belemmerde. Daarin kwam verandering. Vanaf de jaren 60 werd Zeebrugge belangrijker omdat de schepen groter werden en Brugge niet langer bereikbaar was. Een nieuw soort haven met een nieuw soort trafiek. Eerst olie via mammoettankers, dan Ro/Ro daarna containers (CT en OCZ). In 1964 werd het Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht. Verleden jaar was het dus 50 jaar dat het Fonds bestaat. Dit kostte bloed, zweet en tranen. De werkgevers zagen niet in waarom ze in dit Fonds geld moesten investeren. In het begin was het kommer en kwel in het Fonds. De bijdragen waren eigenlijk te laag om een volledig jaar BZ te kunnen betalen. Die toestand zou blijven duren tot 1993.

Dit alles gebeurde voor de Wet op de havenarbeid van Louis Major werd gestemd. Tussen haakjes, niet alleen Major werkte aan de wet. Hij kreeg de naam omdat hij toen Minister van Arbeid was. De stemming van de wet was één zaak, de moeilijkheden die de vakbonden ondervonden om deze wet in Zeebrugge en Oostende te laten toepassen een ander. Containerbehandeling was voor de werkgevers geen havenarbeid . Enkel lashing &Securing was voor hen havenarbeid. De ro/ro bedrijven gaven na blufpoker en dreigementen met processen toe aan de havenvakbonden. Gelukkig want de opeenvolgende processen tegen de NV Ferry-Boats, uitbaters van de containerterminals, zouden tot 1988 duren. Dus meer dan 16 jaar nadat de wet werd gestemd. Het was zeker geen pad over rozen, de wet op de havenarbeid. ACV speelde hierbij een vooraanstaande rol en stond altijd mee op de barricaden. Voor zijn pensioen slaagde Robert de Corte er nog in de werkgevers te overtuigen zich te organiseren in een vereniging , die naast de loonadministratie, ook gesprekspartner van de vakbonden werd. Eindelijk kon het sociaal overleg in de haven van Zeebrugge van start gaan. Het heeft de havenarbeiders geen windeieren gelegd.

Wordt vervolgd.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post212

Verkiezingen 2014: de moeite waard om goed over na te denken

ACV TranscomPosted by webmaster 09 May, 2014 18:07


Op 25 mei kies je mee het beleid dat vijf jaar jouw leven en werk zal bepalen.

Als werknemer heb je alle belang bij een sociaal beleid.

Sommige politieke partijprogramma's zetten de sociale zekerheid op het spel en morrelen aan het arbeidsrecht.

Waar kies jij voor?

Download het volgende pamflet:
25 mei: de moeite waard om goed na te denken • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post210

Hoeveel loon pakt de N-VA u af? - Chris Serroyen

ACV TranscomPosted by webmaster 30 Apr, 2014 21:05

Volgend jaar geen indexering van de lonen, stelt N-VA in zijn V-plan, onmiddellijk goed voor 2% inlevering voor de hardwerkende Vlaming. Al is die min 2% voor de werknemers in 2015 nog maar de amuse-gueule voor de werkgevers. Want na 2015 moet je als werknemer ook al niet meer rekenen op automatische indexering van je loon.

Daar blijft het niet bij. Want al die hardwerkende Vlamingen zien zich ook nog het volgende door de neus geboord. Eén, ambtenaren en onderwijzend personeel zijn hun vaste benoeming kwijt. Twee, oudere werknemers in de privé moeten niet meer rekenen op SWT (brugpensioen), ook niet wanneer ze er al een lange loopbaan hebben opzitten, werken in zware beroepen of kampen met ernstige medische problemen.

Tegenover zoveel hardvochtigheid ten aanzien van de hardwerkende Vlaming, staat dan een enorme gulheid ten aanzien van de hardklagende werkgevers. Weten de Vlaamse werknemers wat hen allemaal boven het hoofd hangt?

Lees het opiniestuk van Chris Serroyen (studiedienst ACV) op de Redactie


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post208

Euromanifestatie “Een nieuw spoor voor Europa” – 4 april 2014

ACV TranscomPosted by webmaster 26 Mar, 2014 18:50

Klik hier om het pamflet te bekijken.

Voor de praktische afspraken in verband met het vervoer en dergelijke, wil uw secretariaat in Antwerpen, Gent of Zeebrugge contacteren. Verdere richtlijnen volgen nog.

Gelieve ASAP uw naam door te geven en deelname te bevestigen. Wij willen met zoveel mogelijk mensen deelnemen.

Met syndicale groeten,
ACV Transcom Water • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post199

Jeugdwerkloosheid snel aanpakken

ACV TranscomPosted by webmaster 20 Jan, 2014 09:41
Het ACV verneemt vandaag via de pers dat minister Monica De Coninck met een nieuw systeem, de werkcheques, de jeugdwerkloosheid wil aanpakken.

“Het is eigenaardig dat we dit moeten vernemen via de pers, maar elk gecibleerd initiatief om de jeugdwerkloosheid aan te pakken is welkom” zegt Tom Vrijens van ACV Jongeren. “Op voorwaarde dat het niet gaat om hyperflexibele en slecht betaalde banen. Het moeten volwaardige en waardige jobs zijn. Met respect voor de arbeidsvoorwaarden van de sector en onderneming waar de jongere aan de slag gaat. Natuurlijk mogen deze banen, die zeer goedkoop zijn voor werkgevers, geen enkele bestaande reguliere job verdringen.”

“Als uit de gesprekken die de minister aankondigt, blijkt dat hiervoor garanties zijn, kunnen werkcheques een instrument zijn om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Alle problemen zullen we zo natuurlijk niet oplossen. Werkgevers die jongeren kansen willen geven zijn minstens even belangrijk. Net zoals een goede begeleiding door de VDAB, het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom, een economie die aantrekt, …. Maar hoe dan ook, de jeugdwerkloosheid met alle middelen en snel aanpakken is absoluut nodig. Want het aantal werkzoekende jongeren dreigt de komende maanden nog te stijgen. En bovendien verliezen begin 2015 de eerste langdurig werkloze jongeren hun inschakelingsuitkering. Er mag echt geen tijd meer verloren worden “ besluit Tom Vrijens.

Het ACV wil dan ook snel overleg hierover. Het zou ook bijzonder jammer zijn als de aanpak van jeugdwerkloosheid zou vastlopen op de discussie over wie deze cheques zal uitbetalen. Of op getouwtrek tussen federale en regionale ministers. Daar hebben de werkloze jongeren echt geen boodschap aan. Jongeren aan de slag helpen moet nu de absolute prioriteit zijn.

Meer informatie: Tom Vrijens, ACV Jongeren, 0476 52 76 61

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post190

Campagne REFIT

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Jan, 2014 12:15
Beste,

Na de artikels in ACV Vakbeweging en Visie en de samenvattingen op http://rethinkrefit.eu hoeven we u wel niet meer het belang uit te leggen van de Commissie-mededeling rond Refit.

Als deze mededeling onverkort wordt omgezet in actieplannen verdwijnen heel wat bestaande sociale regels in Europa, en niet in het minste deze inzake veiligheid en gezondheid op het werk en inzake informatie en consultatie van werknemers. Ook de Europese sectorale akkoorden rond veiligheid en gezondheid op het werk worden gedwarsboomd, zoals onze collega’s in de sectoren van kappers, vissers en binnenvaart inmiddels al ondervonden.

Wij hebben met het ACV het voortouw genomen om een Europese campagne op te zetten rond Refit. Dat resulteerde in een door ons opgezette gezamenlijke website met de drie Belgische vakbonden, die inmiddels door het Europees vakverbond wordt aanbevolen en ondersteund bij alle bij het EVV aangesloten vakorganisaties.

Uiteraard willen we deze campagne ook actief vanuit het ACV voeren. Pas in de loop van januari komt dit aan de orde in diverse commissies van het Europees parlement. Daarom willen we vanaf nu tot eind januari de Europese parlementsleden stevig van ons laten horen.

Mogen we u daarom vragen om deze campagne actief te ondersteunen:
- Door alvast zelf de petitie te ondertekenen op de website via deze link http://rethinkrefit.eu en collega’s en vrienden uit te nodigen hetzelfde te doen.
- Door de Europarlementsleden een mail te sturen via de mail-knop op de website http://rethinkrefit.eu

Met dank bij voorbaat voor uw medewerking,
Joris KERKHOFS

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post189

Mijn wens voor 2014: laat ons enkel woorden gebruiken die de solidariteit aanmoedigen

ACV TranscomPosted by webmaster 08 Jan, 2014 21:55

Beste,

Dit is mijn wens voor het nieuwe jaar, omdat ik geloof dat het een hulpmiddel kan zijn in de strijd voor een rechtvaardige wereld. Uiteraard zal het niet het enige middel zijn om de wereld te veranderen! Maar het zal het de tegenstanders van solidariteit alleszins moeilijker maken! Als voorbeeld beperk ik me tot woorden die verbonden zijn met het inkomen van werknemers.

Bepaalde woorden of begrippen zijn niet altijd neutraal en hebben eerder het doel om het denken van mensen te bezetten met een ideologische of politieke opvatting. Zolang de mensheid al bestaat, is het steeds een elite die zijn opvattingen wil opleggen aan een meerderheid van de bevolking. Dit gebeurde - en gebeurt nog steeds - via geweld, scholing, media maar ook door aan bepaalde begrippen een heel specifieke inhoud te geven die in het voordeel speelt van die elite. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de sociale bijdragen op de lonen.

Loon wordt omgetoverd in belasting
Wat hebben we gezien in de loop der jaren? Dat er een begripsverschuiving heeft plaatsgevonden die op de duur leidde tot een bewust gecreëerde begripsverwarring met vandaag verstrekkende gevolgen. Wat in werkelijkheid een vorm van uitgesteld loon is, kreeg de naam van sociale bijdrage. Sociale bijdrage werd vervolgens een sociale ‘last’. Sociale last werd dan ‘patronale’ last, om tenslotte uit te monden in ‘belasting op arbeid’. Met andere woorden ‘loon’ werd omgetoverd in ‘belasting’. Vandaag gaat het zover dat bijvoorbeeld een professor economie naar aanleiding van de onthullingen over niet-betaalde bedrijfsbelastingen, de verdediging opnam van deze bedrijven met de absurde stelling dat de bedrijven wél belastingen betaalden omdat zij de bedrijfsvoorheffing – een maandelijkse voorafbetaling van de uiteindelijke belasting - op de brutolonen van hun werknemers rechtstreeks doorstorten aan de fiscus.

Patronale bijdragen zijn geen belastingen

Als werkgevers het hebben over hoge belastingdruk voor bedrijven, hebben zij het niet over de vennootschapsbelasting, de belasting op hun winst, maar over de verschillende soorten bedragen die de werkgevers verplicht moeten doorstorten aan de staat, zoals de bedrijfsvoorheffing, de sociale bijdragen, milieuheffingen enz. Maar dat zijn totaal verschillende dingen! Want al die bedragen maken deel uit van de totale onkosten die een bedrijf in mindering brengt om de winst te berekenen. Het is op die winst dat dan belasting wordt betaald. Zo zijn bijvoorbeeld de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid een deel van de totale loonkost die de werkgever moet betalen voor de arbeid van een werknemer in zijn bedrijf. En voor alle duidelijkheid: de totale loonkost behoort bij de onkosten!

Onder het begrip ‘totale loonkost’ voor de werkgever moet worden verstaan: nettoloon + bedrijfsvoorheffing + werknemersbijdrage + werkgeversbijdrage. Nog zo’n twee begrippen die ons al jaren op het verkeerde been hebben gezet ! Door een onderscheid te maken tussen het begrip werkgeversbijdrage en werknemersbijdrage, geeft men de indruk dat de werkgever hier een extra inspanning levert! Wat natuurlijk niet waar is, want de werkgever rekent de totale loonkost bij de globale onkosten. Wat de werkgever doet is de optelsom van werknemers- en werkgeversbijdrage doorstorten aan de sociale zekerheid. Ook de fiscus krijgt een deel. Zo stort de werkgever maandelijks een voorafbetaling door op de uiteindelijk te betalen belastingen die je op het einde van het jaar op je brutoloon moet betalen. Dit wordt de bedrijfsvoorheffing genoemd! Wat dan overblijft is het netto loon.

Het deel van het globale loon dat de werkgever doorstort naar de sociale zekerheid is een uitgesteld loon van de werknemer, dat terecht komt in een sociale zekerheidskas. Bij ziekte, werkloosheid of bij pensionering wordt het vervangingsinkomen vanuit die sociale zekerheidskas betaald. Als werkgevers het hebben over de (te) hoge loonkost, dan hebben ze het vooral over het deel werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid waarop ze willen beknibbelen. Hun redenering is dat de werknemers daar toch niets van zullen voelen, want een vermindering van die werkgeversbijdrage wijzigt niets aan het brutoloon, en dus ook niet aan het netto loon, dat de werknemer op zijn loonbrief ziet staan. De werkgeversbijdrage staat immers niet op de loonfiche, waardoor het lijkt alsof het ook geen deel uitmaakt van het loon.

Wat zou je ervan denken om in de communicatie met de achterban volgende begrippen te hanteren: globaal loon, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, netto loon? Dat werkgevers lonen een ‘last’ vinden en dat werknemers voor hun een ‘kost’ zijn, ja zelfs een ‘handicap’, dient enkel om het denken te bezetten met de neoliberale logica: winst voor enkelen. Daar hoeven we niet aan mee te doen! Want arbeid is niet te koop en mensen hebben het recht op een ‘waardig inkomen’ en op ‘gezonde arbeidsomstandigheden’. Hoe kan een mens anders ontplooien en kinderen opvoeden? Is dat dan alleen weggelegd voor een elite?

Niet zonder gevolg
Heel deze begripsverschuiving is de laatste twintig jaar niet zonder gevolg gebleven voor de sociale zekerheid en ligt mee aan de basis van een verschuiving van het inkomen uit arbeid naar kapitaal en vermogens. Hoeveel sociale bijdragen en belastingverminderingen hebben de laatste 20 jaar niet plaatsgevonden, telkens onder het motto ‘jobs in ruil voor loonsvermindering’? Wist je dat de werkgevers eigenlijk meer terugkrijgen van de overheid dan dat ze aan belastingen betalen? Zo kregen ze in 2011 zowat vijf miljard euro aan verminderingen van bijdragen voor de sociale zekerheid. Met daar bovenop 6,2 miljard euro aan loonsubsidies. Samen goed voor een slordige 11 miljard euro.

Als je weet dat de belastingen op de winst die de bedrijven realiseren (de vennootschapsbelasting) jaarlijks 10 à 11 miljard opbrengt, dan mag je hieruit besluiten dat de werkgevers meer terugkrijgen van de overheid dan dat ze belastingen betalen! Als klap op de vuurpijl heeft de regering Di Rupo beslist met het akkoord over het concurrentiepact om de werkgevers nog eens bijkomend 3 keer 450 miljoen bijdrageverminderingen cadeau te doen. Alles samen goed voor 1,3 miljard euro. Dat zal gebeuren in 2015, 2017 en 2019, de momenten waarop om de twee jaar nieuwe Inter-Professionele Akkoorden (IPA) worden afgesloten.

Voor de zoveelste keer geeft de regering nieuwe bijdrageverlagingen aan de bedrijven. Om de ‘tewerkstelling veilig te stellen’, om ‘de concurrentiekracht te vrijwaren’. Maar werkt dat? Neen, verhoging van de winsten en hogere dividenden is het enige resultaat van al die bijdrageverminderingen. En wat gebeurt er met de tewerkstelling? Die daalt verder! Nemen we bijvoorbeeld het onderzoek van belastingcontroleur Marco van Hees die de 1000 meest winstgevende bedrijven onderzocht voor het jaar 2012. Deze boekten 50 miljard euro winst en kregen via allerlei fiscale gunstmaatregelen voor meer dan 13,9 miljard euro fiscale verminderingen. En toch daalde de tewerkstelling in die 1000 bedrijven met 20.000 eenheden. Dit is een daling van 7% van de totale tewerkstelling.

Van concurrentiepact naar solidariteitspact
Laat ons waakzaam zijn om niet in de concurrentielogica mee te stappen door woorden over te nemen zoals ‘loonhandicap’ en ‘loonlast’. Want concurrentie staat lijnrecht tegenover de waarden van internationale solidariteit. In een dergelijke logica trekken de werkgevers aan het langste eind! De concurrentielogica verschuift gewoon de werkgelegenheid naar de goedkoopste of meest flexibele werknemers. We kunnen dit tegengaan door een woordenschat te gebruiken die deze logica tegengaat. Laten we van solidariteit een wet maken en van concurrentie een verbod. Want van solidariteit worden werknemers beter!

Ik wens je een gelukkig Nieuwjaar

Guido Deckers,
Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit

Bronnen: Guy Vanthemsche, De beginjaren van de SZ in België 1944-1963 Ons Recht, november 2013, p.12 Marco Van Hees, PVDA - studiedossier: De top 50 van de fiscale kortingen (4e editie)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post186

Prettige feestdagen en een MAXI start in 2014 !

ACV TranscomPosted by webmaster 23 Dec, 2013 19:10


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post185

Gedaalde loonkloof doelgericht aanpakken

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:56
De CRB publiceerde vandaag zijn tussentijds technisch verslag. Alhoewel competitiviteit veel breder is dan enkel loonkost (innovatie, opleiding, de juiste producten voor de juiste markten, energiekost…) werpen deze cijfers, goedgekeurd door vakbonden en werkgevers, een heel ander licht op het opbod inzake loonkloof. Het ACV blijft pleiten voor een doelgerichte aanpak. Het ACV blijft er op hameren dat dit moet door een tax shift naar inkomens uit vermogen. Zoals het ACV ook benadrukt deze lastenverschuiving de meest doelmatige invulling moeten krijgen: naar lage lonen, industrie en non-profit. Voor een maximaal werkgelegenheidseffect.

Volgens het verslag is de bruto loonkloof voor 2012 (dus zonder rekening te houden met loonsubsidies) gedaald van 5.1% naar 4.8%. Als we daar ook de loonsubsidies aftrekken voor de privésector (andere dan non-profit en dienstencheques) , dan landen we op een netto loonkloof van 2.25%.

In 2013 en 2014 zet de daling van de loonkloof zich door, als gevolg van een reeks factoren: de inhaalbeweging in Duitsland, de sterkere loonsverhogingen in de Franse privésector, het verbod op nieuwe loonsverhogingen in België, het actievere prijzenbeleid en en de manipulatie van de gezondheidsindex (door aanrekening van soldenprijzen, zonder correctie voor het verleden). Voor 2014 verwacht de CRB een bruto loonkloof van nog 3.8% (tegen dus 4.8% in 2012). Zelfs wanneer men enkel rekening houdt met een beperkt deel van de loonsubsidies uit 2012 (zonder non-profit, zonder dienstencheques en zonder de nieuwe maatregelen) daalt de netto loonkloof tot 1.28%.

Dat betekent dat het recente Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van de federale regering ons in staat stelt om de loonkloof volledig weg te werken. En dat het debat zich nu verlegt naar de financiering van de aangekondigde lastenverlaging en naar de volledige compensatie van het inkomstenverlies voor de sociale zekerheid. Het ACV blijft er op hameren dat dit vooral gebeurt door een tax shift naar inkomens uit vermogen. Zoals het ACV ook benadrukt dat lastenverlagingen de meest doelmatige invulling moeten krijgen: naar lage lonen, industrie en non-profit. Voor een maximaal werkgelegenheidseffect.

Het debat moet zich ook verleggen naar andere factoren die competitiviteit bepalen:

- een herziening van de steun aan innovatie, nu blijkt dat de overheid wel zijn deel doet (1% van het BBP), terwijl de privésector achterblijft.

- een recht op opleiding voor elke individuele werknemer.

- actieve strijd tegen sociale dumping, zeker nu Europa daartoe ruimte geeft. Via toenemende controles én een efficiëntere rechtsgang.


Met vriendelijke groet


David Vanbellinghen
ACV pers- en informatiedienst
Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel
T 02/246 34 82 – GSM 0477 37 88 17 - F 02/246 30 10

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post183

Zeer voorzichtig zijn met interpretatie cijfers arbeidsongevallen

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:54
Het aantal arbeidsongevallen is tussen 1985 en 2012 met 44 procent gedaald. Dat schrijft Le Soir vandaag (‘Forte diminution des accidents de travail’), op basis van cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het ACV moet, helaas, waarschuwen voor overdreven positivisme over arbeidsongevallen op basis van deze cijfers.

Want merkwaardig genoeg dalen sinds jaren enkel de aangegeven lichte arbeidsongevallen (tijdelijke ongeschiktheid). Bij de ernstige arbeidsongevallen (blijvende ongeschiktheid) is er helemaal geen dalende trend. Deze vaststelling heeft meer te maken met een zware onderaangifte van lichte arbeidsongevallen dan met een effectieve daling. Zo raamt het Fonds Arbeidsongevallen dat voor elk aangegeven arbeidsongeval er twee ongevallen niet worden aangegeven. Bovendien weigeren verzekeraars sinds 1980 vier keer meer arbeidsongevallen te erkennen. Met zeer ongelijke praktijken naargelang de verzekeraar. Het ACV publiceerde hierover in april 2013 al een uitgebreid dossier (https://www.acv-online.be/Images/Vakbeweging%20781_tcm9-285006.pdf ) .

Het ACV kan op basis van de cijfers alleen maar vaststellen dat de kans op een ernstig arbeidsongeval sinds 1980 nog gestegen is voor arbeiders. Per 1000 arbeiders worden er jaarlijks 9 ernstige arbeidsongevallen aangegeven. In KMO’s gebeuren nog steeds meer ernstige arbeidsongevallen dan in grotere ondernemingen met vakbondsvertegenwoordigers. Het stijgende aantal uitzendkrachten, toenemend werk in onderaanneming en het stijgend aantal KMO-werknemers laat zich voelen.

Een belangrijke oorzaak van deze evolutie is dat de inspectiediensten onderbemand blijven. Een Belgische onderneming mag gemiddeld maar om de 21 jaar een inspectie mag verwachten. Vakbonden en werkgevers (!) vroegen samen in de Nationale Arbeidsraad om een verdubbeling van het aantal inspecteurs en een lik-op-stukbeleid met effectieve sancties.
(Bron: Cijfers Fonds Arbeidsongevallen)


Meer informatie: Kris Van Eyck, Dienst onderneming ACV, 0494 438707

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post182
Next »