ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

ACV wil versterkte diversiteitsplannen

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:51
Ondanks alle inspanningen en initiatieven hebben mensen met een handicap (net als mensen van een andere origine, oudere werknemers,…) af te rekenen met hoge drempels op de arbeidsmarkt. Zelfregulering en gedragscodes leveren te weinig resultaat op. Daarom pleit het ACV voor versterkte diversiteitsplannen met slimme streefcijfers. En in die plannen moeten heel duidelijke linken naar kansengroepen zitten. Het ACV stelt immers vast dat deze linken steeds sterker verwateren.

Werknemers en vakbondsafgevaardigden moeten van bij de start tot de goedkeuring kunnen meebeslissen over de inhoud van een diversiteitsplan. En ook bij de controle en evaluatie worden betrokken. Diversiteitsplannen moeten duidelijke en sterke linken met kansengroepen bevatten. Het ACV stelt immers vast dat deze link steeds sterker verwaterd. De diversiteitsplannen moeten kaderen binnen een loopbaanbeleid en ‘slimme’ streefcijfers bevatten inzake evenredige arbeidsdeelname. Deze ‘slimme’ streefcijfers houden rekening met het l kansengroepen in de regio en in de sector. Ze moeten binnen het sociaal overleg op sector en ondernemingsvlak worden vastgelegd.

Tegelijk pleit het ACV er voor om in het kader van overheidsopdrachten of wanneer ondernemingen en organisaties omvangrijke dotaties of subsidies ontvangen, bindende sociale clausules in te bouwen rond bijvoorbeeld rekrutering, opleiding en competentieverwerving. Deze sociale clausules moeten ook een impact hebben op eventuele onderaannemers. Bij het niet naleven van sociale clausules, moet het mogelijk zijn om een deel van de subsidies terug te vorderen.

Om de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen te stimuleren, moet ook meer werk worden gemaakt van aangepast werk, zowel individueel als collectief. Dit kan onder meer door werk te maken van innovatieve arbeidsorganisatie. Werkgevers moeten kansengroepen meer kansen bieden door duurzame en kwaliteitsvolle jobs te creëren die zijn afgestemd op hun competenties en motivatie.

Meer informatie: Stefaan Peirsman, coördinator integratie- en diversiteitswerking, 0495 52 07 14

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post181

Op de bres voor de zeelui

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Nov, 2013 12:33
Vele zeeschepen worden vandaag bemand door Filipijnse bemanningsleden. Vele van deze opvarenden hebben familie in het getroffen orkaangebied en vele blijven in het ongewisse over het lot van hun familieleden.

ACV Transcom doet een schriftelijke oproep aan de Belgische redersvereniging om daar waar nodig de Filipijnse bemanningsleden bij te staan en in contact te brengen met familie en deze die hen dierbaar zijn.

Daarnaast koopt ACV Transcom een pakket telefoonkaarten die zij bij bezoek aan schepen in de haven ter beschikking stelt van Filipijnse bemanningsleden.

TENSLOTTE DOEN WE EEN BEROEP OP UW SOLIDARITIET MET DE SLACHTOFFERS VAN DEZE RAMP EN VRAGEN BIJ BEZOEK AAN DE SECRTETARIATEN EEN GIFT TE DOEN IN DE DAARTOE VOORZIENE COLLECTEBUSSEN.

Deze middelen zullen via de zusterorganisatie van ACV, Wereldsolidariteit, in het getroffen gebied gebruikt worden voor de wederopbouw van de lokale gemeenschappen.

U kunt uiteraard ook een bijdrage starten in het kader van de campagne 2121 (BE 17 0000 0000 2121) .

Hartelijk dank voor de medewerking.

Michel Claes
Algemeen Sectorverantwoordelijke ACV maritiem

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post175

ACV Transcom Kinderfeest

ACV TranscomPosted by webmaster 23 Oct, 2013 14:19

ZONDAG 1 DECEMBER 2013
Arenbergschouwburg - Arenbergstraat 28 - Antwerpen


Voorstellingen: 10.30uur – 13.00uur – 15.30uur (zolang de zaal niet volzet is)
Gelieve in te schrijven via onze website

Alvast bedankt en vriendelijke groeten! • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post167

Kinderfeest 2013

ACV TranscomPosted by webmaster 09 Oct, 2013 15:37

Op zondag 1 december zijn de kinderen baas, want dan organiseert ACV-Transcom een groot kinderfeest. In de Antwerpse Arenbergschouwburg speelt kunstencentrum Vlaams Fruit 'Het geheim van de marsepein'.

De toneelvoorstelling is gratis en gaat door in de Arenbergschouwburg in Antwerpen, dat is op 15 minuten wandelen van het station. Er zijn drie voorstellingen, en je hebt de keuze uit:

 • 10u30
 • 13u00
 • 15u30

De aanwezige kinderen van 0 tot en met 12 jaar krijgen een snoeppakket en een verrassing.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht kan via dit inschrijvingsformulier. Als je inschrijving gelukt is, krijg je een bevestigingsmail.

Je kan ook de inschrijvingsstrook, die in de Transcom-Info van oktober en november staat, invullen en voor 16 november opsturen naar

ACV-Transcom
Kinderfeest
Tijdokstraat 18-20
8380 Zeebrugge

Alternatief kan je ook de inschrijvingsstrook afgeven op het secretariaat (Entrepotplaats, Tijdokstraat of de Poel) of aan de delegue (voor de havenarbeiders, tijdens de aanwerving of op de kaai).

De inkomkaarten en de kaarten voor het snoep- en verrassingspakket krijg je eind november in de brievenbus. Tot dan!Over 'Het geheim van de marsepein':

‘Wat is het geheime van de marspein? De Sint weet het niet, Speurpiet vindt het niet en Keukenpiet kent het niet… Alle hoop is gericht op de kinderen in deze smakelijke nieuwe voorstelling!

Als de Sint zich het geheime ingredient van zijn overheelijke mandarijnmarsepein niet meer herinnert, komt een megabestelling op de helling te staan. Terwijl de Sint het zich probeert te herinneren, gaat Speurpiet op onderzoek uit en experimenteert Keukenpiet volop met alle mogelijke en onmogelijke ingrediënten!

Is alles goed gebakken? Wordt het dagelijkse kost? Wat hebben we geleerd vandaag? En hoeveel punten krijgt de Sint voor sfeer en gezelligheid?

De kinderen zullen letterlijk de handen uit de mouwen mogen steken om mee te helpen zoeken, zingen, dansen, koken, en… proeven!’

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post165

De ene zijn dood, is de andere zijn brood

ACV TranscomPosted by webmaster 01 Oct, 2013 09:12
Concurrentie zou voor meer welvaart zorgen. Dat is tenminste wat de regering en de werkgeversorganisaties ons al zeer lang voorhouden. Bij gebrek aan een alternatieve filosofie, worden werknemers gedwongen deze logica te volgen.


Competitiviteit, of de weg naar sociale afbraak

Competitieve bedrijven zijn in staat de concurrentie aan te gaan met andere bedrijven. Het bedrijf dat zijn kosten zo laag mogelijk weet te houden, is het meest competitief. Door deze logica te volgen, worden bedrijven gedwongen te besparen op de arbeidsvoorwaarden. Heel de concurrentielogica wil dat de werknemers van de verschillende bedrijven mekaar beconcurreren. Zo worden de minst gunstige arbeidsvoorwaarden de norm. Met als gevolg een voortdurende nivellering naar beneden.

Tot wat dit kan leiden, zagen we in Bangladesh waar 1200 werknemers het leven lieten bij de instorting van de textielfabriek. Het gebouw telde acht verdiepingen en er waren drie textielateliers gevestigd. Toen het gebouw barsten vertoonde, werd gestart met de evacuatie. Maar de volgende dag zat er voor de textielarbeiders niets anders op dan terug aan de slag te gaan. Anders zouden zij hun job verliezen. Grote westerse merken zijn deels verantwoordelijk voor dit drama. Die merken doen namelijk geregeld een beroep op onderaannemers in landen waar de productiekosten zeer laag zijn. Ze oefenen druk uit door onrealistische termijnen te eisen en zware boetes op te leggen als de leveringsdatum niet gehaald wordt. De arbeiders zijn de eerste slachtoffers van die praktijken. Tussen de puinen werden o.a. labels gevonden van Mango, Primark, Carrefour en anderen zoals Benetton en Hilfinger.

En wie wordt daar beter van? De aandeelhouders! Ondanks de crisis stegen de winstuitkeringen in België sinds 2001 met 170%!

Bedrijven die willen overleven in de concurrentieoorlog, proberen met zo weinig mogelijk werknemers zo veel mogelijk winst te boeken. Ze krijgen daar de middelen voor: belastingverminderingen, een daling van de sociale bijdragen, loonbevriezing en veralgemening van de flexibele en tijdelijke jobs.

Maar wat zijn de gevolgen? 7,5 miljoen Duitsers hebben een mini-job van maximaal 400 euro per maand. 22,2 procent van alle werknemers in Duitsland heeft een loon onder de armoedegrens. Voor Siegfried Bracke (N-VA) is dit land het grote voorbeeld. Zo pleit hij ook om mini-jobs in Vlaanderen in te voeren, omdat hij vindt dat het nog altijd beter is om werkende armen te hebben, dan armen tout court! Nu al kampen 640.000 werknemers in Vlaanderen met werkstressklachten.

Als we de logica van de winst-voor-enkelen blijven volgen, is er maar één poort open voor de werknemers: die van de hel! De fruitplukkers in Spanje of Frankrijk krijgen per dag een briefje van 20 euro en lassers uit Senegal worden in Italië 15 euro per dag betaald. Ook de Brusselse horeca begint schijnzelfstandigen uit Bulgarije en Roemenië in te zetten als ‘mede-uitbater’. Zij verdienen niet meer dan een forfait van 40 euro per dag voor een arbeidsprestatie van 10u.

De competitiviteitslogica en de winsthonger leiden niet alleen tot een competitie tussen bedrijven en werknemers, maar het leidt ook naar sociale dumping. Al vele jaren wordt het deel van het loon dat de werkgever doorstort naar de sociale zekerheid verminderd. In het taalgebruik van de werkgeversorganisaties wordt dit de “loonlastvermindering” genoemd. Waarbij dus toegegeven wordt dat “loon” een last is! Hoe durven ze dit in godsnaam volhouden? Momenteel krijgen de werkgevers meer kortingen dan dat ze belastingen betalen op hun winst!

Maar wat zijn de gevolgen? Door het deel van het loon dat de werknemer verdient te verminderen, worden de geneeskundige zorgen duurder, stijgen de belastingen op arbeidsinkomens, krijgen de werklozen minder uitkeringen en wordt het pensioen geprivatiseerd en gekortwiekt. Bij Ford Genk leverden de werknemers gedurende enkele jaren 12 procent van hun loon in! Allemaal met de belofte dat de jobs gegarandeerd bleven. Toch sluit Ford Genk eind volgend jaar de deuren. Duizenden gezinnen hebben de voorbije jaren zinloze offers gebracht. Het heeft hun jobs niet kunnen veiligstellen. Opnieuw zijn alleen de aandeelhouders en de speculanten er beter van geworden…

Uiteraard moet er open gestaan worden voor een debat over de loonkost. Maar dan wel nuchter en met de nodige nuance. De loonkostenhandicap veralgemenen naar alle sectoren, is de waarheid geweld aandoen! Zo liggen de cijfers in België in de industrie gunstiger dan in de dienstensectoren. Als je de werkgeversorganisaties moet geloven, zou de Belgische loonkost 16 procent sneller zijn gestegen dan in de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar volgens de Nationale Bank, het Planbureau en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die een studie hebben uitgevoerd in opdracht van Premier Di Rupo, is het slechts 0,5 procent! De grove overschatting van de werkgeversorganisaties komt doordat ze geen rekening hielden met de loonsubsidies en met het feit dat in België de werknemers meer uitgeperst worden, waardoor meer geproduceerd wordt met minder mensen.


Wat zou men zonder werknemers zijn?

Zonder de inspanning die werknemers leveren, wordt er geen welvaart gecreëerd. Het zijn niet de aandeelhouders en de speculanten die de welvaartmakers zijn, maar de werknemers. Vaak ten koste van de gezondheid met stress, rugpijn en arbeidsongevallen tot gevolg. Maar de werknemers krijgen steeds minder van die welvaart te zien. De welvaart verdwijnt steeds meer in de zakken van grote aandeelhouders en speculanten. Meer dan dringend om deze onrechtvaardigheid te beëindigen! Niet alles los je op via de fiscaliteit, maar de volledige opheffing van het bankgeheim, het aanleggen van een vermogenskadaster en de invoering van een vermogensbelasting kunnen al enorm veel bijdragen om de rijkdom te herverdelen.

Het ACV wil een vermogensbelasting van 1 procent op alle vermogens vanaf 1 miljoen euro. Met dit bedrag schep je de mogelijkheid om 150.000 jobs te creëren!

Omdat een andere wereld mogelijk is. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post160

Nood aan een radicale jobtherapie

ACV TranscomPosted by webmaster 19 Sep, 2013 08:55
Aan de vooravond van het topoverleg tussen de verschillende regeringen over het concurrentiepact is het debat vakkundig ingesnoerd tot een zo groot mogelijke lineaire loonlastenschok, het knotten van de koopkracht en het wurgen van het solidaire loonoverleg. Een zeer gevaarlijke cocktail die niet bijdraagt tot een duurzame relance van onze economie. Het objectief moet, onder druk van de piekende werkloosheid en jeugdwerkloosheid, een radicale jobtherapie zijn.

Natuurlijk is een debat over de loonkost belangrijk. Maar dan liefst met nuchter oordeelsvermogen en nuance. Daarom wil het ACV een tax shift: minder lasten op arbeid door die te verschuiven naar andere inkomens. Vandaag worden vele inkomens veel lichter belast dan loon. Er is dus heel veel mogelijk. Dit is geen pleidooi voor méér belastingen, wel voor eerlijker verdeelde belastingen.

Een lastenverlaging zonder alternatieve financiering voor de sociale zekerheid en de overheid leidt enkel tot minder sociale bescherming en tot minder collectieve diensten. De werknemers, die nu al het zwaarst belast worden, betalen dan andermaal de rekening.

Het debat over een lastenverlaging op arbeid mag trouwens de andere essentiële factoren voor ons concurrentievermogen niet wegdrummen. Het ACV wil een individueel werknemersrecht op vorming van 5 dagen per jaar. Het ACV wil ook dat de regering alle steunmaatregelen aan bedrijven evalueert, inclusief steun voor innovatie. Dit om de doelmatigheid van die steunmaatregelen te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Deze evaluatie is opgenomen in het regeerakkoord, maar het bleef tot nu toe dode letter. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post159

Breaking News!

ACV TranscomPosted by webmaster 01 Jul, 2013 20:05
Er is een akkoord voor Katoennatie. De bonden zijn nu op weg naar de kaai om de piketten te informeren. Meer details volgen later.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post141

Sociaal Europa, het uur van de waarheid

ACV TranscomPosted by webmaster 21 Jun, 2013 13:11
Als we sommige Europese leiders horen spreken, is het alsof de crisis zo goed als achter de rug is. Niets is minder waar. Miljoenen Europeanen weten dat. Zij kampen nog steeds met problemen zonder weerga en zien hun leefomstandigheden op een dramatische wijze achteruitgaan.

De beleidsverantwoordelijken hebben louter voor de vorm belangstelling voor de « sociale dimensie » van Europa. Ondertussen verhoogt hun beleid nog de druk van meedogenloze besparingen. Gewone mensen worden de dupe van de crisis: toenemende sociale spanning en ongelijkheid, meer armoede en werkloosheid. Met alle gevolgen van dien voor de levensvooruitzichten van jonge Europeanen. Tegelijk stellen we een verontrustende toename vast van onverdraagzaamheid en xenofobie. De steun voor de Europese Unie gaat wankelen. Getuige de vooruitgang van de anti-Europese nationalistische partijen in diverse lidstaten. Amper 30 % van de Europeanen heeft nog een positief beeld van Europa. Ondanks alles hebben de leiders niet veel gedaan, zelfs helemaal niets, om het Sociaal Europa te verstevigen.

Een jaar geleden pakte het Europees Vakverbond (EVV) uit met het Sociaal contract voor Europa met in detail de maatregelen die nodig zijn om de negatieve spiraal te breken en opnieuw het vertrouwen te winnen van de EU-bevolking. In april herhaalde het EVV zijn eisen met nog meer nadruk. Sindsdien wachten we op beleidsacties.

Het EVV is tevreden over de beslissing van de Europese Commissie om eindelijk een roadmap te maken voor de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie. Het EVV wil dat de nieuwe maatregelen verder gaan dan de EMU en overal in Europa volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang bevorderen.

Op 27 en 28 juni komen de Europese leiders bijeen voor een nieuwe Top. Bedoeling is dat ze een roadmap opstellen voor het Sociaal Europa. Opnieuw ontgoochelen is geen optie.

De sociale dimensie van de EU zou moeten bestaan uit betere levens- en arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, kwaliteitsvolle openbare diensten en sociale dialoog. De leiders van de EU zetten echter hun campagne voort om te snoeien in de overheidsuitgaven en te dereguleren tot elke prijs. Op die manier komen de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en vitale diensten onder druk te staan.

In hun zoektocht om een vrije grensoverschrijdende arbeidsmarkt te creëren, schoten de regeringen tekort op het vlak van beschermingsmaatregelen voor de werknemers. Dit leidde tot algemene uitbuiting en sociale dumping die desastreuze proporties hebben aangenomen. Mensen die wanhopig op zoek zijn naar werk verhuizen naar andere Europese landen. Wat daar extra druk op de lonen en de arbeidsvoorwaarden tot gevolg heeft. Ze krijgen er ook af te rekenen met gevaarlijke vijandige reacties.

Ook de sociale dialoog staat onder druk. Een rapport van de Europese Commissie dat in april verscheen erkende het belang van een goed gestructureerde dialoog tussen werkgevers en werknemers met het oog op sociale vooruitgang. Het strenge besparingsbeleid en het snoeien in de uitgaven deden echter afbreuk aan de rol van de sociale partners en het syndicaal recht op vrijheid van collectieve onderhandelingen en loonvorming op nationaal en Europees niveau.

In mei engageerden de Europese leiders zich om de jaarlijkse aderlating van een triljoen euro aan fiscale inkomsten als gevolg van belastingfraude en -ontwijking aan te pakken. Het EVV drong aan op een sterk en bindend actieplan, maar op de Top van Brussel kwam er geen enkel concreet programma uit de bus.

Als er niets wordt ondernomen om op Europees vlak de onverbiddelijke maandelijkse groei van de werkloosheid te stuiten - in maart bedroeg de werkloosheid meer dan 12 % en zelfs het dubbele bij de jongeren - dan is het risico op een sociale breuk niet denkbeeldig. De recente rellen in Stockholm geven een idee wat de impact hiervan kan zijn op de maatschappij.

Het EVV wil dat er in elke EU-lidstaat een minimuminkomen wordt vastgelegd en het wettelijke minimumloon aanzienlijk wordt opgetrokken in de landen waar de vakbonden dit nodig vinden. Tot slot moet de EU 1 tot 2 % van het bbp investeren in een economisch relanceplan om de groei aan te zwengelen en de werkloosheid terug te dringen.

Het Europees Parlement nam de eisen van het EVV over. Europarlementairen hekelden het falen van de Commissie in het formuleren van realistische voorstellen om het sociale Europa te versterken. Ze pleitten voor een 'koerswijziging' om de groei, de werkgelegenheid en de sociale rechtvaardigheid te stimuleren.

Onze prioriteiten zijn: overal in Europa stoppen met de contraproductieve besparingen in de openbare uitgaven. Een einde stellen aan de grensoverschrijdende concurrentie die lonen en arbeidsvoorwaarden onder druk zet en belastingontwijking in de hand werkt. Investeren in duurzame groei en werkgelegenheid en de sociale dialoog en de collectieve onderhandelingen steunen.

Europa kan het zich niet veroorloven om nog verder te talmen. Want we kennen allemaal de economische chaos en de harde sociale gevolgen van de gevoerde austerity politiek. Sterk oplopende werkloosheid, ontmanteling van openbare diensten, aanvallen op sociale bescherming, enorme flexibiliteit én precarisering van jobs, loon- en arbeidsvoorwaarden in vrije val, lineaire en blind optrekken van pensioenleeftijd, cao's en sociaal overleg die simpelweg aan de kant geschoven worden. Ook in eigen land sijpelt dit door.

De alternatieven zijn bekend. Het zijn vooral politieke keuzes. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal tot 25 mei 2014 niet nalaten daaraan te herinneren.


Bernadette Ségol, Algemeen secretaris EVV - Marc Leemans, voorzitter ACV -
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV - Jan Vercamst, voorzitter ACLVB

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post134

Vakbonden wereldwijd steeds sterker onder druk

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Jun, 2013 08:49
Nieuw rapport van wereldvakbond over schending van vakbondsrechten

Werkloosheid en inkomensongelijkheid groeien overal. Vakbondsmensen die in deze context opkomen voor jobs en gelijkheid, verliezen steeds vaker hun job. Soms zelfs hun leven. Dat blijkt uit het nieuwe jaarlijkse rapport van het Internationaal Vakverbond (IVV) over wereldwijde schending van vakbondsrechten. Het rapport wordt vandaag vrijgegeven.

Het rapport lijst 87 landen op. In meer dan de helft van deze landen worden werknemers ontslagen of ondervinden ze andere vormen van discriminatie omwille van hun vakbondslidmaatschap of syndicaal engagement. Het rapport brengt ook verslag van fysiek geweld tegen vakbondsmilitanten. Guatemala is voor vakbondsmilitanten het gevaarlijkste land ter wereld. Sinds 2007 werden er 53 vakbondsleiders vermoord. Poging tot moord, foltering, ontvoering, doodsbedreigingen hebben er geleid tot een sfeer van angst en geweld, net als in Colombia waar sinds begin 2012 18 vakbondsmensen werden vermoord. In die omstandigheden is vakbondswerk onmogelijk. Naast Guatemala krijgen ook nog zes andere landen in het rapport extra aandacht omdat vakbonden er onder enorme druk staan: Birma/Myanmar, Bahrein, Fiji, Swaziland, Zimbabwe en Georgië

Vier van die landen (Guatemala, Fiji, Swaziland, Zimbabwe) worden deze week trouwens op de rooster gelegd door de Commissie voor de Toepassing van de Normen van de Internationale Arbeidsconferentie. Marc Leemans is de woordvoerder van de werknemersgroep in deze commissie. Birma/Myanmar kreeg gisteren een aparte bespreking in de selectiecommissie van de Internationale Arbeidsconferentie, met Luc Cortebeeck, erevoorzitter van het ACV, in deze commissie als woordvoerder voor de werknemers. Van vakbondszijde werd de vooruitgang inzake vakbondsrechten, als onderdeel van het prille democratiseringsproces erkend, maar werd aangegeven dat nog een lange weg is te gaan en dus blijvend druk moet worden gezet.

Ook Europese landen duiken op in het rapport. Het IVV wijst op de aantasting van het recht op collectief onderhandelen in Portugal, Griekenland, Roemenië, Spanje en Italië. En het rapport maakt ook melding van de 7,5 miljoen mensen met slechts een mini-job in Duitsland, met verwijzing naar de Belgische klacht daartegen bij de Europese Commissie.

Echter, ook België zelf krijgt er van langs. Zo stelt de wereldvakbond vast dat de vakbonden pas na een algemene staking begin 2012 betrokken werden bij de hervorming van de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen. Het IVV hekelt ook de loonbevriezing. Zelfs de fel omstreden GAS-boetes halen het internationaal rapport.

Voor het volledige rapport: klik hier

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post130

ETF 2013 CONGRESS ADOPTS WORK PROGRAMME FOR 2013-2017

ACV TranscomPosted by webmaster 31 May, 2013 21:56
Today, Friday 31 May 2013, the ETF 2013 Congress has adopted its work programme and main motion called “From Global Crisis to Global Justice – European Transport Workers Fighting Back!” It defines the European Transport Workers’ Federation’s (ETF) work priorities for the coming 4 years. On this closing day of the Congress, the most important governing body of the ETF also re-elected Lars Lindgren (Swedish Transport Workers Union, Sweden) as its President for the next mandate and confirmed Eduardo Chagas in his position as General Secretary.

The Congress main motion identifies the ETF objectives and actions to be undertaken in the course of the next mandate with regard to transport policy and sustainable transport, labour and trade union rights, organising globally, trade union capacity building and cross-border representation and coordination. In the past three days, the ETF members have discussed the Federation’s work programme for the next 4 years and the strategy to fight for global justice.

ETF President Lars Lindgren about the ETF 2013 Congress: “I am very happy with the outcome of this Congress. The Congress main motion is an excellent document which sets clear targets for the ETF and its affiliated trade unions and defines what needs to be done in the next four years in order to strengthen trade union power and to increase our impact on European policymaking.” ETF General Secretary, Eduardo Chagas, added: “The ETF 2013 Congress confirmed the importance of investing in capacity building and the debate we had on young workers showed we can rely on them and we have the commitment to actively involve the young generation in a meaningful way in our fight for a social Europe and a stronger trade union movement. Now it’s time for all ETF affiliates to realise the ETF work programme and by doing so, we will be able to tackle the furious attack on labour, as a strong and unitedorganisation.”

At the ETF Congress, the new Executive Committee was elected and following this meeting, the ETF Executive Committee elected Alexander Kirchner (EVG, Germany) and Ekaterina Yordanova (FTTUB, Bulgaria) as the ETF Vice Presidents and Jan Villadsen (3F, Denmark), Enrique Fossoul (FSC-CCOO,Spain), and Zoltan Papp (VSZ, Hungary) as ordinary members of the Management Committee. Earlier this week, the ETF Women’s Conference re-elected Collette Parsons (Unite the Union, Great Britain) as the ETF Women’s CommitteePresident.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post127

ACV-Transcom op ETF-congres Berlijn

ACV TranscomPosted by webmaster 31 May, 2013 21:53

Deze week verzamelden in Berlijn meer dan 400 vakbondsafgevaardigden uit alle Europese landen. Ze kwamen samen voor het Congres van de Europese Transportvakbond ETF.

Het thema van het congres: European transportworkers fighting back. De vervoerssectoren hebben het immers zwaar te verduren. De concurrentie is moordend, de crisis slaat diepe wonden en de keuzes inzake duurzaam vervoer worden steeds belangrijker.

Veel druk
De werknemers van het spoor, de luchthaven, de havens en op zee en in het wegvervoer en de logistiek werken steevast onder grote druk in flexibele omstandigheden. Bovendien staan hun lonen onder druk, is veiligheid niet voor elke investeerder even belangrijk.

Tegenmacht
Het ETF-congres geeft de ruimte om ervaringen van werknemers en hun vertegenwoordigers uit te wisselen en om samen te zorgen voor een tegenmacht. We leggen de nadruk op het feit dat de mens altijd belangrijker is dan de winst. We gaan voor sociale dialoog in een goed sociaal kader, zodat sociale dumping wordt aangepakt.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post126

6 juni manifestatie: Eén gemeenschappelijk statuut NU!

ACV TranscomPosted by webmaster 30 May, 2013 10:41

Het is nu of nooit! De ongrondwettelijke discriminatie tussen arbeiders en bedienden moet tegen 8 juli 2013 weggewerkt zijn.

De deadline is duidelijk, de klok tikt genadeloos. De regering lijkt echter niet wakker te liggen van een beter gemeenschappelijk statuut.

Met de manifestatie op 6 juni, één maand voor het verstrijken van de deadline, willen we de regering en de werkgevers wakker schudden. Om eindelijk tot een evenwichtige én globale oplossing in het dossier arbeiders-bedienden te komen.

Vandaar onze oproep: laat je stem horen en stap mee op de 6e juni.

Jouw aanwezigheid zal mee bepalen of werkgevers en politiek in het dossier rekening zullen houden met onze eisen om de verschillen en discriminaties NU weg te werken.

We weten dat er vele uitdagingen op tafel liggen. Werk, vrije loononderhandelingen, index, Europa, eerlijke fiscaliteit, keuzes in het overheidsbudget... Syndicaal zijn dat natuurlijk thema's die wij opnemen. En we beseffen dat in jouw bedrijf of instelling er ook nog andere katten te geselen zijn. Toch durven we een beroep te doen op jouw aanwezigheid. Er gaan bovendien hardnekkige geruchten dat Monica De Coninck aan een ZEER lage opzegstructuur werkt en de rest van de ongelijke behandeling zou doorschuiven naar de toekomst. Dat is voor het ACV onaanvaardbaar. Daarom is het zaak om tegen 8 juli 2013 één verbeterd statuut voor arbeiders en bedienden af te dwingen. We hopen je te ontmoeten op 6 juni in Brussel om onze eisen kracht bij te zetten.

Manifestatie op 6 juni: praktisch

*
Start 11u

*
Vertrek manifestatie: Brussel-Noord, Albert II-laan aan het Noord-Station

*
Verzamelplaats ACV: Bolivarlaan (tussen het ronde punt Bolivarlaan-AlbertII laan en het gebouw van ACV-Openbare diensten). We willen immers als één blok onze eenduidige boodschap voor een verbeterd statuut uitdragen.

*
Download het pamflet

*

Meer info over vervoersafspraken? Contacteer je ACV-verbondof je secretaris.

Het ACV heeft duidelijke en rechtvaardige voorstellen voor een beter gemeenschappelijk statuut. Je leest ze op www.beterstatuut.be .

Ook onze facebookpagina is een bezoekje waard.

Wij danken je voor je volgehouden inzet.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post125

ETF Road Transport Action day 14 May 2013

ACV TranscomPosted by webmaster 14 May, 2013 08:12

To the attention of Mr. Siim Kallas, Vice President of the European Commission

The ETF and its affiliated trade unions say:
‘NO’ TO FURTHER LIBERALISATION IN ROAD TRANSPORT! STOP SOCIAL DUMPING NOW!

L'ETF et ses syndicats affiliés disent:
«NON» À DAVANTAGE DE LIBERALISATION DANS LE TRANSPORT ROUTIER! STOP AU DUMPING SOCIAL TOUT DE SUITE!

Het ETF en zijn vakbonden zeggen:
„NEEN“ TEGEN VERDERE LIBERALISERING IN HET WEGVERVOER! STOP SOCIALE DUMPING NU!

Die ETF und ihre Mitgliedsgewerkschaften sagen:
‚NEIN‘ ZU WEITERER LIBERALISIERUNG in STRASSENVERKEHR! STOPPT SOZIALDUMPING JETZT!‘

ACV-CSC Transcom Transport en Logistiek - BELGIE


„Every worker has the right to working conditions which respect his or her health, safety and dignity.“ (legally binding Charter of Fundamental Rights of the European Union, art. 31)


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post118

De beschermde 10 procent van België

ACV TranscomPosted by webmaster 16 Apr, 2013 08:55

De ongelijkheid wordt nog maar eens bevestigd! De 10 procent rijkste Belgische gezinnen zijn goed voor 44 procent van het totale nettovermogen van ons land en voor 36 procent van het totale inkomen. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank waaraan de nationale banken meewerkten. Deze ongelijkheid wordt in stand gehouden door het Belgische belastingsysteem dat inkomens uit arbeid zwaar belast en inkomens uit kapitaal en vermogen ontziet.

De cijfers over wie het meest bijdraagt aan de overheidsfinanciën bevestigen dat. In 2011 bedroegen de heffingen op de inkomsten uit arbeid (personenbelasting en sociale bijdragen) 25,8 procent van het bbp (de geproduceerde totale rijkdom in een jaar van een land), terwijl het aandeel van de heffingen op de inkomsten uit vermogen maar 3,9 procent bedroeg. Met andere woorden: het aandeel van de belasting op arbeid is bijna zeven maal hoger dan het aandeel van de belasting uit vermogen.

Een vermogensbelasting is meer dan nodig

Om de ongelijkheid weg te werken en tevens te zorgen dat de overheid aan voldoende inkomsten komt, is een vermogensbelasting een juiste eis! Concreet stelt het ACV voor om een vermogensbelasting in te voeren van 1% op de eerste belaste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 % van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 % op alles daarboven. Dit voorstel brengt ruw geschat 6 miljard euro op.

De regering-Di Rupo kiest voor een andere weg

In plaats van het geld te gaan zoeken waar het opgestapeld zit, neemt men maatregelen die vooral de zwaksten van de samenleving treffen. Sinds de regering-Di Rupo in het zadel zit, heeft deze regering al voor 18,9 miljard euro besparingen en nieuwe lasten opgelegd. Dit bedrag bekwam men vooral door indexmanipulatie en een loonstop in te voeren, door besparingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorgen, door de werkloosheidsuitkeringen te verminderen, door banen te schrappen bij de openbare diensten, door de prijzen te verhogen van het openbaar vervoer en lijnen te schrappen, door de verlenging van de beroepsloopbaan met twee à vier jaren.

0m de Belgische fiscus op afstand te houden, is het beter een bankrekening in België te hebben dan in het buitenland

Om een vermogensbelasting te kunnen invoeren, is de volledige opheffing van het bankgeheim nodig. Dat wil zeggen dat de fiscus toegang moet krijgen tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken. Dit is geen revolutionaire eis, want het gebeurt al tussen de landen van de Europese Unie voor spaarproducten. Vanaf 1 januari 2014 komt er een nieuwe richtlijn waardoor ook automatische uitwisseling komt wat Belgen in het buitenland aan inkomsten halen uit vastgoed, wat ze er aan salarissen opstrijken en welke pensioen- en levensverzekeringsproducten ze er hebben. Er is zelfs sprake van om tegen 2017 ook automatische uitwisseling van informatie te geven aangaande dividenden, rente en meerwaarden.

Het gekke is nu dat gegevens van Europeanen bij Belgische banken automatisch aan de fiscus van hun land bezorgd worden in het kader van de Europese Spaarrichtlijn, maar dat dit automatisme niet geldt in België. In ons land moeten er eerst ‘één of meer aanwijzingen voor belastingontduiking’ zijn. Een begrip dat tot heel wat procedure- en interpretatieproblemen leidt. Met andere woorden: voor de buitenlandse fiscus ligt er een boulevard open, voor de eigen fiscus blijft het aanmodderen! Nochtans is transparantie de basis voor een rechtvaardige fiscaliteit. Het helpt niet alleen om een vermogensbelasting in te voeren, maar ook om de fraude te bestrijden. Onze directe buurlanden bewijzen dat!

Als we in België zouden slagen om het fraudepercentage terug te dringen tot het niveau van Nederland, Frankrijk en Duitsland, waar meer fiscale transparantie is, dan zou dit volgens de Oostenrijkse professor Friedrich Schneider tot gevolg hebben dat er per jaar 8 miljard euro extra in de Belgische Schatkist terechtkomt. De regering hoefde dus echt niet te besparen op de zwaksten!

Want 6 miljard euro uit een vermogensbelasting + 8 miljard euro uit de strijd tegen de fraude en ontwijking = 14 miljard euro opbrengst!

Omdat een andere wereld mogelijk is,

Guido Deckers
Nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post104

Manifestatie 21 Februari 2013 - Richtlijnen Zeebrugge

ACV TranscomPosted by webmaster 14 Feb, 2013 10:07

De havenarbeiders van de haven van Zeebrugge die wensen deel te nemen aan de manifestatie dienen zich, in het bezit van hun werkboek, in te schrijven in het plaatselijk ACV Transcom secretariaat voor dinsdagmorgen 19 feb 2013 om 10u00.

Op de dag van de manifestatie wordt er van hen verwacht dat zij een half uur voor het vertrek van de trein (station Brugge om 08u59 – station Oostende om 08u43) aanwezig zijn om hun treinticket en 10€/lunch in ontvangst te nemen.

Met syndicale groeten!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post96

MANIFESTATIE DONDERDAG 21/02/2013

ACV TranscomPosted by webmaster 14 Feb, 2013 09:02

AAN DE MILITANTEN & LEDEN HAVEN VAN ANTWERPEN

MANIFESTATIE OP DONDERDAG 21/02/2013
(zie ook pamfletten Antwerpen & Waas en Dender in de vorige 2 berichten)

ACV –Transcom roept haar leden en militanten op om massaal deel te nemen aan de manifestatie te Brussel op 21/02/13 waarbij zij de patroons en de regeringen oproepen te stoppen met hun afbraakpolitiek.

Gelieve uw in te schrijven voor maandagavond 18/02/2013:
Via e-mail: fbaleci.transcom@acv-csc.be en vermeld duidelijk je naam, adres, gsm/telefoon en opstapplaats. (opstapplaatsen zie pamfletten)
Op het telefoonnummer: 02/549 11 20 - 02/549 11 19 – 02/549 11 18

Wij willen herkenbaar als ACV-Haven.
Indien mogelijk kom in groene uitrusting!

Hopende op aanwezigheid van alle militanten!

Er wordt indien nodig stakingsvergoeding voorzien voor de deelnemers aan deze manifestatie. Thuisblijvers die zouden staken worden niet vergoed, uitgezonderd anders overeengekomen met de syndicaal afgevaardigden.

!We verwachten je ten laatste twintig minuten voor het vertrekuur op de gekozen opstapplaats!

Syndicale groeten,
Michel Claes, Algemeen Sectorverantwoordelijke havens
Joris Kerkhofs,Secretaris Haven van Antwerpen
Ivan Geerts - Eric Herbosch - Albert Van Lierop - Jurgen Van Puyvelde - Steven Verbeek Syndicale afgevaardigden


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post95

Manifestatie 21 Februari 2013

ACV TranscomPosted by webmaster 14 Feb, 2013 08:53

Klik hier voor het Pamflet Antwerpen

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post94

Manifestatie 21 Februari 2013

ACV TranscomPosted by webmaster 14 Feb, 2013 08:52

Klik hier voor het pamflet Waas en Dender

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post93

ACV is geen aandeelhouder van bvba Maison Syndicale Internationale

ACV TranscomPosted by webmaster 31 Jan, 2013 19:52
In de Standaard van gisteren stond een artikel waarin wordt verklaard dat het ACV er onfrisse fiscale praktijken zou op na houden in het kader van aandeelhouderschap van het Internationaal Vakbondshuis in Brussel. De beweringen van NVA-kamerlid Theo Francken kloppen niet wat het ACV betreft.

Hieronder de persmededeling die het ACV daarover verspreidt:
“ACV geen aandeelhouder van bvba Maison Syndicale Internationale. In 1991 vroeg het Europees Vakverbond (EVV) aan zijn leden om financiële ondersteuning voor zijn huisvesting. In opvolging van deze vraag en in het kader van de internationale solidariteit stelde het ACV in 1991 aan het EVV 495.000 euro ter beschikking voor de huisvesting van het EVV. Aangezien aan het ACV noch rente noch kapitaal wordt terugbetaald gaat dit om een gift. Het ACV is geen aandeelhouder van de bvba Maison Syndicale Internationale. Het ACV is ook niet betrokken in het beheer van het gebouw.“

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post91

80% klachten van uitzendkrachten gaan over loon

ACV TranscomPosted by webmaster 07 Dec, 2012 22:12
Het ACV analyseerde de klachten van uitzendkrachten die het in de periode tussen 1 januari en 15 oktober 2012 ontving. Opvallend: 80% van de 758 bij het ACV geregistreerde klachten zijn gerelateerd met loon. Deze 758 klachten zijn waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Lang niet alle klachten werden geregistreerd. Omdat een telefonisch advies of een mail volstond voor uitzendkracht. Omdat een ACV-afgevaardigde het probleem regelde. Omdat de uitzendkracht liever niet wou dat het ACV contact opnam met het uitzendkantoor of met zijn werkgever. Of omdat een uitzendkracht zijn rechten onvoldoende kent. Om uitzendkrachten nog beter te informeren over hun rechten zal het ACV in de loop van december 50 000 exemplaren van de nieuwe folder ‘Uitzendkracht, ken uw rechten’ verdelen in ondernemingen en ACV dienstencentra.

Het ene uitzendkantoor is het andere niet
In de geregistreerde klachten merken we nogal wat verschillen tussen uitzendkantoren. Daarom rekende het ACV heel precies na over welke uitzendkantoren het abnormaal veel klachten kreeg. Daarvoor hield het ACV rekening met hun marktaandeel. We berekenden daarom voor elk uitzendkantoor het marktaandeel aan de hand van hun meest recente jaarrekening bij de Nationale Bank: zowel in functie van het door hen tewerkgesteld personeel als inzake omzet. Het gemiddelde van beide percentages bepaalden we als hun marktaandeel. En vergeleken dat met hun aandeel in de door ons geregistreerde klachten.

De meest negatieve uitschieter is het uitzendkantoor Accent Jobs for people. Met een marktaandeel van 4,27 % scoorten bijna drie keer zo hoog in onze klachtenregistratie (11,6%) dan je op basis van hun marktaandeel zou verwachten. Op nummer twee, maar op ruime afstand van Accent, volgt het uitzendkantoor Actief interim. Actief interim heeft een marktaandeel van 2,3%,maaar scoort dubbel zo hoog (5,14%) in onze klachtendatabank. En dan waren er ook nog de de interim kantoren van Konvert Interim, Konvert Interim Vlaanderen, Konvert Wallonie, Konvert Konstrukt en Konvert Office, allemaal samen goed voor een marktaandeel van 3,27 % in onze methode of 3,7 % als we enkel naar personeelsaantallen kijken. We registreerden voor die Konvert- onderdelen samen 36 klachten of 4,7 % van al onze klachten. Verhoudingsgewijs scoort Konvert daarmee op de derde plaats in onze rangschikking.

Met de gegevens van dit onderzoek kunnen we ook gaan kijken welke uitzendkantoren het beter doen dan gemiddeld. De uitzendkantoren waarover we veel minder klachten ontvingen dan waar we normaal zouden kunnen van uitgaan. Ook daar is er één duidelijke uitschieter: marktleider Randstad. Met een totaal van 82 geregistreerde klachten is Randstad ook bij het ACV de marktleider wanneer het om klachten van uitzendkrachten gaat. Maar Randstad is ook het veruit grootste uitzendkantoor. En scoort met 10,8% van alle klachten ruim de helft onder zijn marktaandeel van 21,35 %. Verhoudingsgewijs is Randstad dus het betere uitzendkantoor: ze doen het inzake het vermijden van klachten eigenlijk dubbel zo goed als het sectorgemiddelde. Ook andere bekende uitzendkantoren scoren goed. Op de tweede plaats noteren we Tempo Team: met een marktaandeel van 9,52% en een klachtenaandeel van 5,5% scoren ze eveneens ver boven het sectorgemiddelde. Manpower Belgium met een marktaandeel van 7,76 % en een klachtenpercentage van 5,8% krijgt de derde plaats op het erepodium.
Meer info:
Mathieu Verjans, nationaal secretaris ACV, 0473 999605
Herman Fonck, ACV Dienst Onderneming, 0478 553775

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post77

Argumenten die de werkgeverslogica tegenspreken

ACV TranscomPosted by webmaster 22 Nov, 2012 18:00
De regering heeft de logica van de werkgeversorganisaties gevolgd. Op basis van gemanipuleerde cijfers hebben de werkgevers kunnen aantonen dat we een loonkostenhandicap hebben t.o.v. de buurlanden. Door deze weg te werken zou de Belgische competitiviteit verbeteren en zal onze economie opnieuw groeien wat tot meer tewerkstelling en koopkracht zal leiden.


1. Loonkosten verminderen zijn zonder compensatie een verlies voor de sociale zekerheid.
Als werkgevers het hebben over de hoge loonkost, dan hebben ze het vooral op de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid. Ons loon bestaat uit een nettoloon, een werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid, de bedrijfsvoorheffing en de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid. Het is vooral op dat laatste deel van het loon dat de werkgevers willen beknibbelen. De werknemers zullen daar toch niets van voelen is hun redenering. De werkgeversbijdrage staat in tegenstelling tot de andere delen van het loon immers niet op de loonfiche, waardoor het lijkt alsof het ook geen deel uitmaakt van het loon.
Niets van voelen? De werkgeversbijdrage is een deel van de totale loonkost die naar de sociale zekerheid gaat. Dit dient voor de financiering van je toekomstige pensioenrechten, voor ziektevergoedingen, voor werkloosheidsuitkeringen, voor kinderbijslagen enz…. Wanneer deze bijdragen niet worden gecompenseerd door bijvoorbeeld belastingen op kapitaal, zal de rekening doorgeschoven worden naar de werknemers door bijvoorbeeld hogere remgelden, duurdere medicatie, lagere uitkeringen met als gevolg een daling van de koopkracht.
Voor een rechtvaardige alternatieve financiering heeft de regering Di Rupo in haar begrotingsmaatregelen voor 2013 alvast niet gezorgd: geen belasting op grote vermogens, geen belasting op meerwaarden van particulieren, geen afbouw van de misbruiken van de notionele intrestaftrek, geen minimale vennootschapsbelasting, geen verhoogde bijdragen voor zelfstandigen, geen taks op vliegen in business…. Met bovenop een nieuw rondje allerlaatste fiscale amnestie, ter wille van de grote fraudeurs.

2. Niet in alle sectoren is de loonkost een probleem

De loonkostenhandicap veralgemenen naar alle sectoren is de waarheid geweld aandoen! Zo liggen de cijfers in België in de industrie gunstiger dan in de dienstensectoren. Als men de cijfers in de industrie vergelijkt, dan is de loonkost per geproduceerde eenheid in België lager dan in Duitsland en Frankrijk. In de dienstensector ziet het plaatje er anders uit. Daar ligt de loonkost per geproduceerde eenheid in België hoger dan in de buurlanden. Vooral het verschil met Duitsland is groot, maar het is minder groot als men vergelijkt met Frankrijk en Nederland. Het grote verschil met Duitsland heeft te maken dat precies in de Duitse dienstensector het jobmodel van één euro per uur heeft toegeslagen, en alle lonen naar beneden duwde. Wat de werkgevers in hun concurrentielogica niet mogen vergeten is, dat een deel van de dienstensector niet onderhevig is aan de concurrentie op internationaal vlak, zoals bijvoorbeeld de grootwarenhuizen en de horeca. Dus wat dat betreft hoeven er geen vergelijkingen met het buitenland gedaan te worden en hoeven we het woord handicap niet te gebruiken.

3. Ondanks dat de ondernemingen gigantisch veel verminderingen van de sociale bijdragen en van andere lasten op arbeid kregen, kwam er geen duurzame jobcreatie
Volgens de werkgeversorganisaties belet de hoge loonkost om te investeren en om jobs te creëren. Maar het is precies dat wat ze verzaken. Nochtans kregen de ondernemingen gigantisch veel verminderingen van de sociale bijdragen en van andere lasten op arbeid. En daar stond bijlange geen duurzame jobcreatie tegenover. De voorbije vijftien jaar verminderden de opeenvolgende federale regeringen de loonlasten van de ondernemingen met een rist sociale bijdrageverminderingen en fiscale kortingen. In 2012 gaat het in totaal om bijna 10,5 miljard euro. Zo kregen de ondernemingen meer terug van de overheid dan wat ze aan belastingen hebben betaald: 9,7 miljard euro in 2010 op een totale winst van 82,4 miljard euro.

4. De marktsector, de achterban van UNIZO en VBO, heeft de laatste 10 jaar netto geen jobs gecreëerd

In Knack van 24 januari 2010 zegt Eregouverneur Fons Verplaetse het volgende:” Tussen 2000 en 2010 is in België de bevolking op arbeidsleeftijd (15 tot 64 jaar) gestegen van 6,7 miljoen tot 7,1 miljoen, een toename met 400.000. Een derde daarvan werd werkzoekende, twee derde vond een job. Als je dan kijkt in welke jobs die mensen terechtkwamen, kom je tot de vaststelling dat die jobs allemaal met een zeer forse tussenkomst van de overheid tot stand kwamen: overheidspersoneel waar de staat 100 procent van de loonkosten draagt, de non-profit sector waar de overheid twee derde van de loonkosten betaalt, en de dienstencheques waar de overheid minstens evenveel bijdraagt. Het aantal mensen dat een job heeft waar de overheid het grootste deel van de loonkosten draagt is gestegen van 1,2 miljoen in 2000 tot bijna 1,5 miljoen in 2010, dus met 300.000. Ook het aantal zelfstandigen is in ons land wat gestegen, met 25.000. Dat wil dus zeggen dat de marktsector de laatste tien jaar geen jobs heeft gecreëerd.”

5. Als we de concurrentielogica blijven volgen, zijn de werknemers de verliezers

Het “argument” van de competitiviteit wordt ook in onze buurlanden gebruikt om de lonen te drukken. Want die zitten natuurlijk ook niet stil! Zo blijft de solidariteit tussen alle werknemers van de wereld gebroken, en verzwakken de vakbonden in hun strijd voor betere loon en arbeidsvoorwaarden.

6. De aanval op de rechten, de lonen en de systemen van collectief overleg van de werknemers in Europa is een ideologische keuze die op egoïsme berust

Het bewijs hiervan kan je vinden in het nieuwe rapport van het directoraat-generaal Economische en Financiële zaken (GG – ECOFIN). Dit rapport wijdt een specifiek hoofdstuk aan de hervormingen van de arbeidsmarkt die de lidstaten doorgevoerd hebben in het voorbije decennium. Hervormingen die als ’tewerkstellingsvriendelijk’ beschouwd worden krijgen de score min één. Aan de andere kant krijgen hervormingen waarvan men oordeelt dat ze de tewerkstelling niet positief beïnvloeden, een score plus één. En weet je welke hervormingen van de arbeidsmarkt door de DG ECOFIN als tewerkstellingsvriendelijk worden beschouwd? Dit varieert van maatregelen die de werkloosheidsuitkeringen verminderen, de opzeggingstermijnen verminderen, de proefperiode bij contracten van onbepaalde duur verlengen, maatregelen die de tijdelijkheid en onzekerheid verlengen, tot maatregelen die de pensioenleeftijd of vervroegde pensioenleeftijd verhogen of financieel afstraffen.

Nog erger is het gesteld op het vlak van de loonvorming. Hier krijgen we de visie dat een beleid dat minimumlonen vermindert als ‘tewerkstellingsvriendelijk’ moet gecatalogeerd worden. Het wordt zelfs nog schandaliger als de Commissie stelt dat regeringstussenkomsten, die zorgen dat het collectief loonoverleg wordt afgebouwd en voor gevolg heeft dat zo de impact van vakbonden op het loonvormingsproces vermindert, tewerkstellingsvriendelijk is.
In bijlage de volledige tekst: ” We zijn allen Grieken” door Ronald Janssen, economisch adviseur voor het Europees Vakverbond (EVV).)

De concurrentielogica die de werkgevers ons opdringen, gaat uit van het standpunt: hoe de winst van enkelingen verhogen, hoe de productiviteit verhogen en hoe de kosten drukken. Vanuit het standpunt van de werknemers moeten we een heel andere logica volgen. Een logica die de afbraakpolitiek stopt en vertrekt van de cijfers die getuigen van de ongelijkheid, de sociale onrechtvaardigheid en de uitbuiting van mens dier en milieu.

Omdat een andere wereld mogelijk is.

Guido Deckers
Nationaal ACV propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post69

Havenbazen streven bewust naar bevriezing lonen

ACV TranscomPosted by webmaster 20 Nov, 2012 13:58
De havenarbeiders in België liggen langs twee kanten onder vuur. Langs de ene kant is er de Wet Major, deze toepassing van de wet op de havenarbeid is een favoriet pestmiddel van de Europese Commissie. De commissie lijkt op weg om ook tegen België een juridische procedure rond de organisatie van de havenarbeid op te starten.

Langs de andere kant is er het voordurende gejen van de Belgische werkgevers over onze sociale verworvenheden. Dankzij een sterk verzet van ALLE vakbonden is de zoveelste aanval tegen de index afgewenteld.

Index?
Moest u het nog niet weten, de index zorgt er voor dat je loon aangepast wordt aan de inflatie. Voor alle duidelijkheid , uw spaargeld is niet gekoppeld aan de index, waardoor het elke dag ‘waarde’ verliest. Concreet: per schijf van 5000 euro verlies je jaarlijks ongeveer 100 euro.

Dollarvretende bazen
Maar daar stopt het niet. Door de aanhoudende crisis, veroorzaakt door verslaafde dollarvretende bazen van banken en ondernemingen, is op dit ogenblik een ‘loonstop’ in de maak. Vooruitgang is enkel nog weggelegd voor dezelfde bazen van banken en ondernemingen. De rest van de bevolking kan het uitzweten.

Geen zakken, maar containers
Genoeg is echter genoeg. Laat de rijken de crisis betalen. Grote vermogens blijven buiten schot, grote bedrijven krijgen op bestelling cadeaus en steken die dan met gemak in de koffer van hun Ford Genk. Echte zakkenvullers. Maar met zakken hebben ze niet genoeg, het moeten containers zijn.

Slecht nieuws Portugal
Straks spreekt ACV Transcom zich uit over deelname aan de dokwerkersmanifestatie in Lissabon. De politiek van de Belgische regering om de lonen te bevriezen is voor de Portugese dokwerkers slecht nieuws. Hiermee komen ze nog meer onder economische druk om toe te geven en richting Portugees minimumloon te werken. Het zal er dus voor onze militanten en leden op aan komen op twee fronten actief te blijven, het Europese maar ook het Belgische.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post68

MARS VOOR DE TOEKOMST

ACV TranscomPosted by webmaster 08 Nov, 2012 16:48

Solidariteitsactie met optocht
Zondag 11 november 2012 – 12u30
GENK Station, Europalaan


Het Nationaal Bestuur roept alle organisaties op sterk te rekruteren voor deze MARS VOOR DE TOEKOMST, een solidariteitsactie voor ALLE werknemers die hun job dreigen te verliezen of al hebben verloren.

Om enig overzicht te behouden vragen wij dat elke organisatie ons een bericht stuurt met vermelding van aantal deelnemers die er verwacht worden.
Graag ook indicatie over hoeveel bussen er verwacht worden zodat de politie deze kan begeleiden en parking voorzien.

Zorg dat de deelnemers GROEN materiaal hebben en dragen!
Hieronder vind je nog bijkomende informatie voor een vlot verloop van de Mars op zondag 11/11 :

Vervoer

Wagen :
Bij voorkeur parkeren op Ford parking, Henry Fordlaan te Genk. Het centrum wordt verkeersvrij gemaakt vanaf 11u.
Pendeldiensten zijn voorzien vanaf 11 uur naar het centrum (station=vertrekpunt van de Mars) en vanaf 15u terug van C-Mine naar Ford parking

Bussen :
Best via afrit 32 Genk Oost, dan richting centrum en parking aan shopping 1, Rootenstraat 8; ze worden daarna afgeleid naar het sportcentrum om vanaf 15u begeleid naar C-Mine te gaan voor het terug oppikken van de deelnemers.

Trein :
Het station is het vertrekpunt van de mars. Maar in tegenstelling tot wat in eerste actiekrant aangekondigd werd, zullen er vanaf het eindpunt (C-Mine) GEEN pendeldiensten zijn die terugrijden naar het centrum (station). Het gaat om een afstand van 2km, nog net te voet overbrugbaar,...


Horeca
Bij vertrek van de mars, is er niets speciaals voorzien wat horeca betreft. De lokale cafés en bistro’s zijn natuurlijk voor iedereen die het wenst toegankelijk.
Op C-mine zal er drank beschikbaar zijn aan een democratische prijs = 1€. Of er daar foodstanden komen, is nog in bespreking.
De organisaties die COLLECTIEF VERVOER organiseren zorgen voor deze deelnemers dat er een lunchpakket wordt voorzien. Er wordt voor deze actie géén lunchvergoeding uitbetaald!
Bedeling materiaal

Vakorganisaties kunnen langs het vertrekparcours tenten of busjes voorzien voor bedeling materiaal. Dit is voorzien in de langswegen parallel aan de Europalaan.
Het centrum wordt verkeersvrij gemaakt vanaf 11u.

Mars
Kop van de mars: Spandoek "mars voor de toekomst"
Eerste rij = onderhandelaars (secretarissen) + hoofdafgevaardigde van Metea - LBC-NVK - ABVV metaal-BBTK – ACLVB van Ford Genk

Wij roepen op dat alle getroffen bedrijven die met ontslagen te maken hebben zich ook zichtbaar herkenbaar maken in de manifestatie

Podium
Presentatie: Stijn Meuris
Korte optredens zijn voorzien van o.a. Nigel Williams, Piet van Zichem, Brahim, Rocco Granata, Marckozy

Om 14u45. Speeches 3 organisaties. (Onderhandelaars-secretarissen)
25 kinderen van werknemers die een brief voorlezen

Einde is voorzien om16u00

Klik HIER voor het pamflet


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post67

Nieuwe inkomsten nodig voor sanering

ACV TranscomPosted by webmaster 24 Oct, 2012 10:19
Brussel – 23 oktober 2012

Op de Algemene Raad van het ACV riep ACV voorzitter Marc Leemans vandaag de regering op om de terughoudendheid over nieuwe inkomsten te verlaten. Marc Leemans verwees naar het IMF rapport ‘Succesful Austerity in the United States, Europe and Japan’. Dat rapport stelt onomwonden dat een sanering die vooral aan de uitgavenkant gebeurt merkelijk nadeliger inwerkt op een economie die in een dip zit.

ACV voorzitter Marc Leemans: “ Belastinggeld moet uiteraard steeds op de beste manier besteed en beheerd worden. Tegelijk verwachten we allemaal steeds meer en beter van de overheid inzake zorg, onderwijs, infrastructuur, veiligheid, diensten,… Blijven hakken in overheidsuitgaven en in de sociale zekerheid is geen optie. Het is cruciaal om de komende dagen toe te werken naar een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit. Op die manier kan de regering niet alleen haar boekhouding op orde krijgen. Maar ook de competitiviteit van onze economie verbeteren.”

Marc Leemans riep ook op tot meer alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Dit heeft volgens de ACV voorzitter geen rechtstreekse impact op de begroting, maar vermindert wel de sterke druk op arbeid. Een lastenverschuiving zal zuurstof geven aan ondernemingen die zo de broodnodige jobs kunnen creëren. Wat ook goed is voor de begroting. Leemans schoof vier criteria naar voor waar alternatieve financiering moet aan voldoen: rechtvaardigheid, doelmatigheid, stabiliteit en eenvoud.

Voor de nieuwe inkomsten legt het ACV concrete voorstellen op tafel:
1. Een eerlijke vermogensfiscaliteit door een taks op de grote vermogens op basis van een vermogenskadaster. En door een voldragen belasting op alle meerwaarden. En niet enkel op speculatieve meerwaarden, maar ook voor liquidatieboni voor vennootschappen (nu een veel te lage taks van 10%).

2. De zwaarste lekken in de vennootschapsbelasting dichten door een stop op de misbruiken in de notionele intrestaftrek. En door een minimum belastingaanslag voor vennootschappen. Om zo te voorkomen dat door fiscale spitstechnologie sommige bedrijven geen of nauwelijks belasting betalen.

3. Bestrijding van de vervennootschappelijking om de ontwijking van personenbelasting en sociale bijdragen te stoppen. Dergelijke constructies moeten opgenomen worden in de personenbelasting. En er moeten strikte grenzen gesteld worden aan het particuliere bezit en de particuliere uitgaven die men in zo een vennootschap onderbrengt.
4. Afschaffing van de forfaitaire belastingen, op inkomsten uit huur bijvoorbeeld. Die belast men nu op basis van een fictief forfait en niet op basis van de werkelijke inkomsten. Tegelijk moet men verbieden om dit door te rekenen aan de huurder.
5. Het is goed dat zelfstandigen hun sociaal statuut de laatste jaren sterk konden verbeteren. Echter zonder daar een correcte bijdrage aan te verbinden. Het wordt dus hoog tijd voor hogere bijdragen van de zelfstandigen voor hun sociaal statuut. Dat is niet enkel een kwestie van eerlijke verdeling van lasten tussen werknemers en zelfstandigen, maar ook van een betere verdeling tussen zelfstandigen met een laag en een hoog inkomen.
6. Een volgehouden strijd tegen de fraude door een stop op lage afkoopsommen om bestraffing te ontlopen. En door afschaffing van het bankgeheim. Want alleen wie veel te verbergen heeft, moet daarvoor schrik hebben.
7. Nog een tandje bij in de strijd tegen de loon- en bijdragefraude in het bijzonder door bijvoorbeeld een verplichte girale betaling van het loon, een verplichte aanwezigheidsregistratie in bedrijven, een adequate wetgeving tegen schijnzelfstandigen, door naar het voorbeeld van de witwaswetgeving sociale secretariaten te verplichten om indicaties van sociale fraude te melden aan de inspectiediensten.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post47

Kinderfeest 2012

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Oct, 2012 13:33
Op zondag 2 december 2012 organiseert ACV-Transcom een groot Kinderfeest.

Kunstcentrum Vlaams Fruit staat alweer borg voor een prachtige opvoering van:
“De nieuwe kleren van de Sint”

Ieder lid van ACV-Transcom is welkom met zijn of haar gezin op een van de drie voorstellingen op zondag 2 december 2012 om 10.30uur, 13.00uur en 15.30uur (zo lang de zaal niet volzet is!).

De voorstellingen zijn gratis en gaan door in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, Antwerpen (15min wandelafstand van het Centraal Station).

Voor de aanwezige kinderen, van 0 tot en met 12 jaar, is er een snoeppakket en een verrassing voorzien.

Inschrijven is verplicht en gebeurt bij voorkeur via onze website.

Bij inschrijving wordt er een bevestigingsmail toegezonden.

De inschrijvingsstrook wordt tevens gepubliceerd in onze Transcom-info van oktober. Deze kan duidelijk en volledig ingevuld, vóór 16 november 2012 worden bezorgd aan:

ACV-Transcom
Kinderfeest
Entrepotplaats 14
2000 Antwerpen

De inkomkaarten, kaarten voor snoep- en verrassingspakket worden op het einde van november opgestuurd aan het opgegeven adres. Klik hier voor de inschrijving!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post46

Katrien Verwimp nieuwe voorzitter ACV-Transcom

ACV TranscomPosted by webmaster 07 Sep, 2012 15:28
Katrien Verwimp werd afgelopen zaterdag verkozen tot nieuwe voorzitter van ACV-Transcom. Ze volgt Marc Van Laethem op, die met pensioen gaat.

Op zaterdag 1 september koos ACV-Transcom, de beroepscentrale die de sectoren van transport, communicatie, diamant en cultuur verenigt, een nieuwe voorzitter. Katrien Verwimp werd verkozen met 79 procent van de stemmen en haalde het zo van twee andere kandidaten.

Wie is Katrien Verwimp? Verwimp is juriste van opleiding en heeft de afgelopen 14 jaar binnen het ACV verschillende functies doorlopen. Ze startte haar ACV- loopbaan op de studiedienst van ACV-Nationaal. Bij ACV-Transcom was ze eerst actief op de intersectorale studiedienst ter ondersteuning van alle publieke en private sectoren die de centrale rijk is. De laatste drie jaar is ze Algemeen Sectorverantwoordelijke van het wegvervoer, waar ze onderhandelaar is in de sectoren van wegvervoer, logistiek, taxi, bus-car, verhuis en brandstoffen.

"In zowel de overheids- als de privésectoren waarin onze centrale actief is, staan we voor enorme uitdagingen. Ik zal mijn ervaring uit mijn vorige functies inzetten om de ACV-werking in de sectoren van ACV-Transcom verder te ondersteunen en uit te bouwen. De leden en de militanten, die zich dagelijks inzetten op de werkvloer, staan daarbij centraal", aldus Verwimp.

Het Nationaal Bestuur van de centrale wenst Katrien veel succes in haar nieuwe functie. Tevens bedanken we Marc Van Laethem voor zijn inzet als voorzitter van de centrale.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post5
« Previous