ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Sectorcao haven van Antwerpen ondertekend

AntwerpenPosted by webmaster 12 Dec, 2017 12:14


Op 12 december werd de lokale cao voor de havenarbeiders van de haven van Antwerpen getekend. Na het ondertekenen van de nationale cao op 30 augustus (met ondermeer 1,1% loonsverhoging vanaf 1 september 2017 en een verhoging van de niet recurrente premie) werden de onderhandelingen aangevat. Vermits de loonmarge al volledig door de nationale cao werd besteed, werd de nadruk gelegd op kwalitatieve items.

Volgende resultaten werd geboekt specifiek voor de haven van Antwerpen:

-> De tweede individuele pensioenpijler wordt verhoogd naar 1,75%; de bestaande afdracht van 3,15% blijft gehandhaafd.

-> Er wordt verder onderhandeld in een werkgroep over volgende onderwerpen om tegen eind januari 2018 resultaten te boeken inzake:

- De herwaardering van de beroepscategorie kuiperij zodat deze functie aantrekkelijker wordt.

- Een omkaderings-cao om de gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën te bespreken.

- Statuut van de natiebazen te herbekijken zodat misbruiken worden uitgesloten.

-> Toekenning van rang A op moment van de definitieve erkenning. Dit om de instroom van nieuwe kandidaat havenarbeiders aantrekkelijker te maken. De duur om tijdelijk afwezig te zijn (bevriezen boek) wordt terug beperkt naar 1 jaar.

> cao met verminderde arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 mits een loopbaan van 35 jaar in kader van een landingsbaan.

Indien u meer informatie wenst, aarzel niet contact te nemen met ons secretariaat te Antwerpen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post334

Wil je graag werken als havenarbeid(st)er?

AntwerpenPosted by webmaster 05 Oct, 2017 19:54
Wil je graag werken als havenarbeid(st)er? Kom naar onze infosessies en kom meer te weten over hoe de aanwervingen gebeuren. ACV Provincie Antwerpen en ACV Transcom organiseren twee infosessies

Maandag 23 oktober 2017 om 14u
in “De Mouterij” John Tulpinckstraat 15 te 2070 Zwijndrecht

Dinsdag 24 oktober 2017 om 10u
in zaal “Lillo-Oorderen” Nationalestraat 111 te 2000 Antwerpen

Meer info? Klik hieronder op het pamflet of via email naar Haven_antwerpen@acv-csc.be

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post329

Havenarbeider worden te Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 18 Sep, 2017 12:59

kandidaat havenarbeiders


Kim Paenen werkt bijna drie jaar als havenarbeider in de Haven van Antwerpen. ‘Nog altijd met veel plezier, voor mij is dit een ideale job.’ Ze meldde zich aan bij ACV-Transcom om zich kandidaat te stellen. De sociale partners werken samen met CEPA, de werkgeverscentrale die de havenarbeid in Antwerpen organiseert, om kandidaten aan te leveren. Nadien neemt CEPA de selectie over. Na het slagen in een aantal testen en het volgen van een opleiding en een tijdelijke erkenning van een jaar, kan je de definitief aan de slag als havenarbeider. ‘En dan kan je werken als erkende havenarbeider voor alle werkgevers in dit havengebied’, vertelt Kim. ‘Die opleiding is nodig, het is een gevaarlijke job. Ik vind het vooral een afwisselde job. Buiten werken trok me altijd aan en omdat je vaak voor nieuwe opdrachtgevers aan de slag bent, wordt het nooit saai. Bovendien geeft het statuut van havenarbeider ons een aantal zekerheden naar job en inkomen.’


Omdat de Haven van Antwerpen blijft groeien, wil ze in 2018 ruim 600 havenarbeiders aanwerven.

Kandidaat stellen: Haven_Antwerpen@acv-csc.be

Lees de brochure van CEPA en de flyer van ACV-Transcom • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post328

Extra zitdag ACV Transom Beveren

AntwerpenPosted by webmaster 07 Jun, 2017 14:29

Naar aanleiding van de wegwerkzaamheden in en rond Antwerpen zal ACV-Transcom, dienst haven vanaf donderdag 9/6 een extra zitdag houden in ACV Beveren, Ciamberlanidreef 90 te 9120 Beveren.

Hieronder vindt u de openingsuren van ons secretariaat in Beveren:

DINSDAG 13u30 – 16u30

DONDERDAG 8u30 – 12u00 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post325

Actie voor de vakbonden

AntwerpenPosted by webmaster 22 Feb, 2016 16:17

Omstreeks 15 u ontving ACV Transcom de betoging voor de vakbonden van een 40 dokwerkers. De actie werd georganiseerd vanuit een facebookpagina waarvan in de loop der tijd het aantal volgers en leden explodeerde. De actie ter ondersteuning van de vakbonden en men wenst een signaal van ongerustheid te geven.

Als ACV Transcom begrijpen we de ongerustheid van de havenarbeiders. Toch zijn er belangrijke kanttekeningen. Zo is het dossier van de ingebrekestelling geen politiek project zoals Port Package 1 en 2, maar een juridisch steekspel. Een steekspel waar wij – vanuit de vakbonden – een zo goed mogelijk resultaat voor het behoud van het statuut en de werkomstandigheden wensen te behalen. Tevens hebben ook de werkgevers daar een belangrijke rol in naast de overheid.

Vanuit ACV Transcom werd in dit dossier telkens terug gekoppeld naar de achterban via de instanties en besturen. Ook vanuit deze organen werd input en feedback gegeven zoals het hoort. We kunnen echter geen onderhandelingen en discussies voeren in de media. In de media zullen we geen oplossingen vinden voor dit dossier…

Het “vergeet-me-nietje” welk me ontvingen krijgt ook een warme plek in ons huis. Een plek die iedereen die zich engageert binnen onze organisatie trouwens krijgt. We vergeten de dokwerkers niet, integendeel. We strijden ten volle voor hen! Belangrijk is dat de rangen gesloten zijn en we zij aan zij verder doen voor én met de dokwerkers. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post286

Zitdag Beveren

AntwerpenPosted by webmaster 17 Nov, 2015 15:07
Vanaf heden zal de zitdag te Beveren, Ciamberlanidreef 90 op
dinsdag doorgaan van 15u00 tot 16u30 in plaats van op maandag.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post275

Progeco Antwerpen: Havenarbeiders schorten acties op

AntwerpenPosted by webmaster 03 Jul, 2015 20:12
De containerhersteller PROGECO behandelde containers met niet erkende havenarbeiders waarop de terminal geblokkeerd werd.

Op een verzoeningsvergadering gingen de partijen akkoord terug met erkende havenarbeiders aan de slag te gaan. De acties worden opgeschort.

De vakbonden blijven intussen waakzaam. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post266

Een werkmakker, een collega, een vriend

AntwerpenPosted by webmaster 16 Apr, 2015 21:30

Op 16 april, slechts 5 dagen na de tragische gebeurtenissen in de Antwerpse haven, kwam het Nationaal Vakbondscomité Water van A.C.V. Transcom samen.

Op de eerste plaats drukken de leden van dit comité, waaronder vele havenarbeiders, hun solidariteit en medeleven uit aan de familie van de drie overleden havenarbeiders. Ondanks het besef dat havenarbeider een gevaarlijk beroep is, treft elk ernstig arbeidsongeval onze havenarbeiders als een mokerslag.” Een werkmakker, een collega, een vriend” duidt onvoldoende aan hoe sterk de band is tussen onze havenarbeiders en hoe zwaar dit verlies ons allen en de havengemeenschap treft.

Vandaar dat wij als vakbond vragen aan alle betrokkenen om deze emotionele en trieste gebeurtenissen met de nodige sereniteit te benaderen.

Als vakbond zullen we niet nalaten om veiligheid, net zoals in het verleden, prioritair te stellen. Vandaar dat we eisen dat dit ongeval ernstig onderzocht wordt, dat het overleg hierrond zo vlug mogelijk op gang komt en dat de nodige conclusies en maatregelen genomen worden.

Voorts blijven wij aandringen op het beter functioneren van alle instanties welke betrokken zijn bij de veiligheid van onze havenarbeiders. Deze bekommernissen hebben wij als vakbonden ook geuit naar Europa en in kader van de besprekingen van de modernisering van het statuut.

Veiligheid is en blijft voor ons de eerste prioriteit. We moeten dit waarmaken zoniet zijn deze makkers voor niets gestorven. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post258

Ordewoorden Haven van Antwerpen nationale staking 15 december 2014

AntwerpenPosted by webmaster 10 Dec, 2014 13:15

Aan onze havenarbeiders en vaklui tewerkgesteld aan de haven van Antwerpen

NEEM DEEL AAN DE NATIONALE STAKING OP 15 DECEMBER 2014 !

HAVENARBEIDERS ZEGGEN NEEN TEGEN DE ONEVENWICHTIGE EN ONRECHTVAARDIGE BEZUINIGINGSMAATREGELEN VAN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING !!


Ditmaal worden 2 grote stakerspiketten georganiseerd op volgende 2 locaties:

· KTN – DE BURCHT (hoofdingang t.o.v. tankstation TOTAL)

· ZUIDNATIE – K.472

WIJ ZORGEN VOOR MUZIKALE OMLIJSTING (DJ’S) EN VOLDOENDE CATERING (vanaf ’s morgens koffiekoeken – koffie – soep – sandwiches; vanaf 11u30 gratis frieten en hamburgers).


Klik HIER om het volledig pamflet te downloaden (PDF File)


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post243

BEDANKT !!!

AntwerpenPosted by webmaster 27 Nov, 2014 09:36

Aan al onze havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en onze vaklui tewerkgesteld aan de haven van Antwerpen!

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen bedankt jullie voor de massale en waardige deelname aan de provinciale staking op 24 november 2014. Wij hopen terug op jullie te kunnen rekenen op de nationale staking van 15 december 2014. Klik op de link hieronder om het volledig pamflet te downloaden.


Klik HIER om het pamflet te downloaden (PDF File)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post238

Aan onze leden havenarbeiders en vaklui van de Haven van Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 18 Nov, 2014 06:38

PROVINCIALE STAKING ANTWERPEN – 24.11.2014

HAVENARBEIDERS ZEGGEN NEEN TÉGEN DE BEZUININGSMAATREGELEN

VAN DE FEDERALE REGERING !Beste,

Om de PROVINCIALE STAKINGSACTIE ANTWERPEN op 24 november te doen slagen, roepen wij al onze leden op om samen met de afgevaardigden van de 3 havenvakbonden deel te nemen aan de stakingsposten die wij organiseren op onderstaande plaatsen:

· KTN – DE BURCHT (hoofdingang t.o.v. tankstation TOTAL)

· MPET – K. 730

· PSA – DEURGANCKDOK – K. 1742

· ZUIDNATIE – K.472


Om organisatorische redenen vragen wij jullie dan ook om zo vlug mogelijk uw deelname telefonisch te bevestigen aan uw respectievelijke vakbondsorganisatie op de volgende telefoonnummers:

ABVV – BTB 03/224.34.25 – 03/224.34.26 – 03/224.34.28 – 03/224.34.24
ACV-TRANSCOM 02/549.11.18 – 02/549.11.19 – 02/549.11.20

ACLVB 03/220.61.52

24-UREN PROVINCIALE STAKING: STOPZETTING VAN DE WERKZAAMHEDEN: MAANDAG 24.11.2014 VANAF 06u00 TOT DINSDAG 25.11.2014 06u00 !

Vanaf dinsdag 25 november kunt u zich aanbieden (of telefonisch) bij uw vakbond om opgave te doen van uw deelname aan de stakingsactie, waarna de stakersvergoeding wordt gestort op uw financiële rekening.


-> Volg ENKEL de ordewoorden van uw vakbond !

-> Laat u niet misleiden door individuen die onze acties misbruiken en die geenszins begaan zijn met het statuut van havenarbeider !


Alleen samen staan we sterk !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van AntwerpenKlik HIER om het pamflet te downloaden (PDF File).


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post237

Aan onze leden havenarbeiders en vaklui van de Haven van Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 13 Nov, 2014 11:55

HALT AAN DE SOCIALE AFBRAAK !

HAVENARBEIDERS ZEGGEN NEEN TÉGEN DE BEZUINIGINGSMAATREGELEN

VAN DE FEDERALE REGERING !


Beste,

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België wensen wij al onze havenarbeiders en vaklui te bedanken voor de massale opkomst tijdens de betoging van 6 november ll. in Brussel, tégen de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de federale regering !

Wij betreuren niettemin dat enkele van onze leden havenarbeiders betrokken waren bij de rellen en kunnen dit enkel afkeuren !

Verwijzend naar ons vorig pamflet waarin melding werd gemaakt van het volledige actieplan, volgt nu de aangekondigde staking op 24 november a.s. in de provincie Antwerpen en op 15 december volgt een nationale staking.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen wenst zich in te schrijven voor de PROVINCIALE STAKING IN DE PROVINCIE ANTWERPEN (DEZE GELDT VOOR DE HAVENBEDRIJVEN BINNEN HET ANTWERPSE HAVENGEBIED, ZOWEL OP RECHTER- ALS OP LINKEROEVER)

Wij doen hier dan ook een oproep aan onze Antwerpse havenarbeiders en vaklui om MASSAAL EN WAARDIG DEEL TE NEMEN AAN DEZE PROVINCIALE 24-UREN STAKING !

Concrete informatie m.b.t. de STAKINGSPIKETTEN wordt in de loop van volgende week medegedeeld.

Wij doen opnieuw een beroep op uw solidariteit !

Volg ENKEL de ordewoorden van uw vakbond !

Laat u niet misleiden door individuen die onze acties misbruiken en die geenszins begaan zijn met het statuut van havenarbeider !

Alleen samen staan we sterk !


Klik HIER om het pamflet te downloaden

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post234

AAN ONZE LEDEN in de HAVEN VAN ANTWERPEN

AntwerpenPosted by webmaster 29 Oct, 2014 13:14
Beste,

Hier vindt u het pamflet “Halt aan de sociale afbraak” dat verspreid wordt. Wij doen namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België een oproep om de volgende geplande acties MASSAAL te steunen:

6 november: Grote nationale manifestatie te Brussel

24 november: Stakingsacties in de provincies Antwerpen, Limburg, alsook Henegouwen en Luxemburg

1 december: Stakingsacties in de provincies Oost-, West-Vlaanderen, alsook Namen en Luik

15 december: NATIONALE STAKING

Elke havenarbeider die deelneemt aan de acties wordt beschouwd als staker en kan op stakerssteun rekenen.

PRAKTISCH 06/11/2014

Samenkomst in het Centraal Station om 09u00 in werkkledij

Station

Antwerpen Centraal

09.47uur

10.05uur

10.09uur

10.17uur

Antwerpen Berchem

09.53uur

10.11uur

10.15uur

10.23uur

Essen

09.12uur
Heide Kalmthout

09.19uur
Kapellen

09.31uur
Ekeren

09.35uur
Noorderkempen (Brecht)

09.05uur
Mortsel Oude God

09.45uur
Bij verplaatsing van Waas en Dender naar het Centraal Station, gelieve uw treinticket bij te houden en op het secretariaat binnen te brengen.

Wij vragen wel om u in te schrijven vóór 3 november (tel. 02/549.11.18-19-20 of per mail Kristel.Walraevens@acv-csc.be)


Met vriendelijke groeten,

Joris Kerkhofs
Secretaris Haven van Antwerpen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post229

ACV Transcom: aangekondigde verhuis containerbehandeling, nieuwe investeringen leggen basis voor toekomstige groei tewerkstelling.

AntwerpenPosted by webmaster 16 May, 2014 12:58

Vorige maandag onthulden PSA-MSC hun plannen voor de nabije toekomst in de Antwerpse haven. Zij informeerden hun personeel over het volgende:

De nieuwe terminal die we wensen uit te bouwen, zal een totale capaciteit hebben van 9 miljoen TEU (scheeps- en lichtervolumes). Hierdoor wordt het mogelijk om de Haven van Antwerpen uit te bouwen als een belangrijke hub voor MSC en potentieel de P3 partners (*) en dit zowel voor lokale als transhipment lading.

Deze terminal, die de naam MSC PSA European Terminal (MPET) meekrijgt, zal gebouwd worden voor de sluizen, aan het Deurganckdok. Op deze locatie hebben wij alle faciliteiten om de grootste schepen binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne te behandelen. Door de schaalvoordelen die operaties op dergelijk grote terminal met zich meebrengen, zullen we in staat zijn om onze leidinggevende positie op gebied van productiviteit, efficiëntie, flexibiliteit, betrouwbaarheid en niet in het minst veiligheid, verder te verstevigen.

Wanneer de terminal volledig is uitgebouwd, zal deze de ganse Westzijde van het dok in beslag nemen alsook een deel van de Oostzijde. De terminal zal uitgerust zijn met 39 kranen (waarvan de grootste 25 containers breed) en een 200-tal straddle carriers. Met een kaailengte van 3.550m en een kaai-oppervlakte van 240ha, wordt MPET de grootste containerterminal binnen Europa.

Gelijklopend met de uitbouw van Deurganck Terminal, zal eveneens worden geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur, kranen en materieel op zowel Noordzee als Europa Terminal om ook aan de groeiende noden van onze klanten op deze terminals te kunnen beantwoorden.

De kaaimuur van Noordzee Terminal zal met 140m verlengd worden, waardoor de totale kaailengte 1.265m zal bedragen. Het aantal containerkranen zal uitgebreid worden tot 10, waarvan de grootste tot 24 containers breed. Ook de omvang van de straddle carrier vloot zal hieraan worden aangepast. Wanneer de huidige verdiepingswerken zullen gefinaliseerd zijn, zal aan de volledige terminal een diepgang beschikbaar zijn van 17m.

Op Europa Terminal zal het totaal aantal kranen op 8 worden gebracht en zal de behandelingscapaciteit van de kranen worden verhoogd.

Door deze investeringen, zullen ook op rechteroever probleemloos mega-vessels kunnen worden behandeld.

Alle diensten van MSC en potentieel de P3-partners (*) zullen gebundeld worden aan het Deurganckdok; alle andere diensten die door PSA Antwerp worden behandeld, zullen op termijn geconcentreerd worden aan de terminals op rechteroever.

De grootste schepen van vandaag kunnen niet langer door de Antwerpse sluizen. Voor deze diensten moest dus een alternatief gezocht worden. Door het grote capaciteitsaanbod binnen de regio, zijn ook de ons omringende havens commercieel zeer actief en hebben rederijen vandaag een veel ruimer aanbod van mogelijke havens om met hun diensten aan te lopen.

Het gaat over een investering van meer dan 500 miljoen euro.

Dat is voor ons als ACV groot en positief nieuws op drie vlakken:

1) Positief nieuws voor de werknemers van de betrokken firma. Hun toekomst wordt een stuk zekerder in deze economisch woelige tijden.

2) Positief nieuws voor de Antwerpse haven welke mondiaal zijn positie op deze wijze kan verbeteren.

3) Positief nieuws voor alle havenarbeiders. Het statuut en de werkorganisatie (door velen (onwetenden)verguisd) zorgde voor een belangrijke bijdrage in dit verhaal.

Het bewijs dat de Antwerpse havenarbeid economisch zeer performant is zonder de sociale dimensie uit het oog te verliezen.

Ter staving nog een citaat uit de mededeling van PSA-MSC aan zijn havenarbeiders:

Door uw betrokkenheid en professionalisme zijn wij er echter over de jaren in geslaagd om een reputatie uit te bouwen van een haven waarvan de havenarbeiders en de bedienden tot de beste van de wereld behoren en waar een eerste-klasse dienstverlening wordt geboden. Dit alles heeft bijgedragen tot de positionering van Antwerpen als een betrouwbare megavessel hub. Hierdoor zijn we erin geslaagd om de uitdaging die de steeds groter wordende schepen met zich meebrengt om te buigen in een opportuniteit voor onze haven. We hebben belangrijke bijkomende volumes kunnen aantrekken en op die manier onze verdere groei en ontwikkeling kunnen veilig stellen.

Als ACV zijn we er ons ook van bewust dat een wijziging van tewerkstellingsplaats voor sommigen een grote verandering kan zijn in hun sociaal leven. Dit zal voor ons een uitdaging zijn in de nabije toekomst om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken voor betrokkenen. De toegezegde medewerking van de directie om de sociale randvoorwaarden samen te ontwikkelen en uit te werken geven ons alle vertrouwen dat wij ook hierin zullen slagen.

Joris Kerkhofs
Secretaris haven van Antwerpen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post211

Plaatselijke CAO haven van Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 30 Apr, 2014 21:07

Na goedkeuring op de RSK zijn ook de cao’s op Antwerps niveau getekend.

Net zoals op Nationaal niveau waren wij ook niet in de wettelijke mogelijkheid om hier eisen te stellen welke de loonkosten zouden beïnvloeden;

Wat is afgesproken en goedgekeurd:

1. Verhoging van de groepsverzekering van 3% naar 3,15%.

Noot: In deze 3.15% zal het persoonlijk aandeel supplementair verhoogd worden met 0.1% (Het niet-persoonlijk aaneeel dient voor het “tabaksgeld of de verbintenissen uit het verleden). Zodra dit administratief in orde is (vereist aanpassing polis) krijgen jullie hier verder concreet bericht over

2. Op linkeroever zal onderzocht worden tegen oktober of er nood is aan een bijkomende kantine

3. Groepsaankopen: 2 systemen zullen uitgewerkt worden tegen eind juni waarop elke havenarbeider vrij is om al dan niet op in te tekenen:

· Tankkaart

· Verzekering inkomensverlies bij ziekte.

4. Bij ziekte zal het in de toekomst mogelijk zijn om afstand te doen van het systeem van voorschotten;

Vriendelijke groeten

Joris Kerkhofs • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post209

Ordewoorden Antwerpen Euro Manifestatie Brussel

AntwerpenPosted by webmaster 02 Apr, 2014 10:18
Bijeenkomst tot deelname aan deze betoging voor havenarbeiders van Antwerpen:

BTB: vertrek 09u00 met autocars – Paardenmarkt 66
ACV & ACLVB: Centraal Station Antwerpen om 08u45

PAMFLET: Klik hier .

Syndicale groeten! • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post201

ONT-HUTS-ENDE Beelden actie #KTN Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 12 Mar, 2014 19:03


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post197

HOOG TIJD VOOR ONT-HUTS-ING !

AntwerpenPosted by webmaster 12 Mar, 2014 17:58

Als Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen (GVHA) hebben wij nooit de traditie gehad om onbezonnen tot actie over te gaan; wij hebben steeds getracht om via overleg een oplossing te zoeken binnen het bevoegd Paritair Subcomité.

De uitlatingen en de brieven van dhr. HUTS van de afgelopen maanden laten ons echter geen enkele keuze. Hij mag dan wel bekend staan als een groot zakenman, zijn mediaoptreden rond de Wet op de Havenarbeid had alles van een “stand up comedy show” zonder gefundeerd pleidooi, waarbij hij noch de leugen, noch een grote dosis demagogie schuwde. Hij maakte van de ganse problematiek één grote populistische karikatuur.

Aanleiding van zijn zure oprispingen was het sociaal conflict van eind juni 2013 rond het niet respecteren van de Wet op de Havenarbeid bij de firma LOGISPORT, dat na bemiddeling van de voorzitter van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen, uitmondde in een akkoord om via sociale dialoog een structurele oplossing te zoeken voor dit dispuut.

De activiteiten bij de firma LOGISPORT situeren zich nochtans binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien in de Wet van 8 juni 1972 en het K.B. van 12 januari 1973.

Ingevolge het akkoord dat namens dhr. HUTS vorig jaar tijdens de verzoeningsvergadering op de zetel van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen werd ondertekend, dient de sociale dialoog te gebeuren op basis van de vaststellingen van de overtredingen op de Wet op de Havenarbeid door de Sociale Inspectiediensten van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD-WASO).

Reeds eind vorig jaar werd dhr. HUTS in kennis gesteld van het P.V. van de bevoegde inspectiediensten van de FOD-WASO en kwam hij tot de ontnuchterende vaststelling dat hij niet alleen in overtreding is met de Wet, maar dat hij de dringende opdracht kreeg om zich naar de Wet op de Havenarbeid te schikken.

Voor de verzamelde pers liet dhr. Fernand HUTS verstaan dat de stoere havenarbeiders van het algemeen contingent, die het gewoon zijn om duizenden tonnen staal te laden en te lossen uit schepen, ineens zouden ingezet worden om bij hem dozen met “soutienkes” te vullen, in één adem bewerend dat hierdoor zijn loonkost met 25 % zou stijgen!

NIETS IS MINDER WAAR! Hij verzweeg opzettelijk dat er voor deze activiteiten een afzonderlijk contingent bestaat voor logistieke havenarbeiders, waarvan het loon 66 % van het loon van havenarbeider algemeen werk bedraagt en hierdoor competitief is met de logistieke arbeid buiten de havens.

Bij de invoering van de logistieke arbeid in de havens, inmiddels méér dan 20 jaar geleden, heeft dhr. Fernand HUTS er toen als enige werkgever zelf voor gekozen om het sociaal overleg te verlaten.

Groot was dan ook onze verwondering dat dhr. HUTS als “grote entrepreneur” via de pers en bevriende organisaties zoals VOKA en bepaalde politieke partijen, kiest voor de vlucht vooruit en zich tracht te onttrekken aan de bestaande wetten, die ook gelden voor geslaagde grote ondernemers.

Omdat reeds sedert 4 oktober 2013 herhaaldelijke pogingen om tot overleg te komen mislukten, werd aan de voorzitter van het Paritair Comité Haven van Antwerpen gevraagd om te bemiddelen. Ook diens bemiddelingspoging heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd omdat dhr. HUTS zelfs de voorzitter van het Paritair Subcomité aan de schandpaal nagelt en bestempelt als partijdig en onbekwaam.

Ook hier weer een primeur voor dhr. Fernand HUTS. Blijkbaar wenst dhr. HUTS enkel te praten met mensen die hem altijd gelijk geven!

Eén werkgever weigert zich te schikken naar de akkoorden die zijn werkgeversorganisatie met de vakbonden gesloten heeft. Eén werkgever mag zich niet boven alle anderen verheven voelen; in een rechtsstaat gelden de regels voor iedereen. De “level playing field” moet voor alle werkgevers aan de haven gelijk zijn, ook voor diegenen die zich te bijzonder, te sterk en te rijk achten om de spelregels van de gewone sterveling te volgen, de vaststellingen van de Sociale Inspectie na te leven of zelfs maar plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

We laten het statuut van havenarbeider niet ondergraven door onbetrouwbare personen. Vandaar dat wij hier vandaag een duidelijk waarschuwing geven aan dhr. HUTS en LOGISPORT:

Start de sociale dialoog !

Heb respect voor onze Wet op de Havenarbeid !

Handen af van de Wet Major !

Overleg zolang het kan – harde actie als het moet !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post196

Brief GVHA aan Fernand Huts

AntwerpenPosted by webmaster 07 Dec, 2013 13:30
De brief van Fernand Huts van 28 november werd door het GVHA beantwoord.
Klik hier voor het aangetekend schrijven aan Fernand Huts. (PDF-file)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post180

Huts gaat niet naar het buitenland

AntwerpenPosted by webmaster 05 Nov, 2013 19:43
Fernand Huts zegt dat hij naar Marseille trekt, maar dat is niet nieuw. Al in 1996 vertelde Huts mij dat hij in Marseille zou investeren, maar het juiste moment was nog niet aangebroken. De toestand was er te onrustig. Vandaag is er een nieuw akkoord met de vakbonden waardoor de containerstroom stilaan zijn weg terugvindt naar de Middellandse Zee.

Daarbovenop beginnen de TEN-T assen subsidiegeld te spuiten. Wie Huts kent, weet dat hij strategisch niet wil en kan ontbreken aan de Quai des Belges. Zeker als de gemeenschap met belastinggeld over de brug komt om privé-investeringen te ondersteunen. Bovendien steekt Huts zijn voorliefde voor het centralistisch systeem van Frankrijk niet onder stoelen of banken.

Fernand is de wet
Het gemeenschappelijk vakbondsfront voor de haven van Antwerpen organiseerde enige tijd terug een persconferentie over de zaak Huts. Daarin weerlegden we haarfijn alle argumenten die Huts nu al weken ongecensureerd in de pers gooit. De echte waarheid is onthutsend. Van de zogezegde loonkloof met de bedienden blijft niets over. Integendeel: de activiteiten onder het havenstatuut zijn goedkoper. Het gaat immers niet over ‘den dokwerker’, maar over Logistieke Havenarbeiders. Daarover werden reeds in 2001 in Antwerpen afspraken gemaakt. Deze zijn daarna 3 keer door de inspectie aan Huts overgemaakt, maar dit mocht niet baten. Fernand is de wet en maakt de wet.

Tot 60 procent uitzendkrachten
Niets houdt hem tegen, tot een spontane staking Katoennatie in juni een week platlegde. De aanleiding was gesjoemel in Logispor. De echte dokwerkers sloegen solidair de hand aan de ploeg omdat de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Logispor een lege doos zijn. Het is verre van vast werk, er werken 42 procent uitzendkrachten, met pieken tot 60 procent (en het maximum is vastgelegd op 15 procent). We vermoedden de vlucht vooruit. De inspectie eist een oplossing die Katoennatie zelf moet aanbrengen. Dat betekent paniek, want naar de dok wil Fernand Huts niet. Dus hij bespeelt de publieke opinie (de media werkt wel mee) en de politiek zal wel bijdraaien. De loonkost in Belgë is te hoog en we trekken hier weg, naar Gent en als het niet anders kan naar het buitenland.

Fernand blijft hier
Fernand gaat niet naar Gent, en ook niet naar het buitenland. Waarom niet? Het uurloon van de logistieker is er 11,40 euro per uur, concurrentieel met de rest van België. Hij mag deze jongens zelf aanwerven en vaste contracten aanbieden. Is het dan niet goed werken bij Fernand Huts? Niet echt, want 24 procent van zijn bedienden neemt elk jaar ontslag. Onthutsende cijfers.

Michel Claes

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post171

Ont-HUTS-end Nieuws

AntwerpenPosted by webmaster 17 Sep, 2013 15:41

Als Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen (GVHA)hebben wij nooit de traditie gehad om de pers te betrekken in een dossier dat ter discussie ligt op de onderhandelingstafel; wij hebben steeds getracht om via overleg een oplossing te zoeken binnen het hiertoe bevoegd Paritair Subcomité.

De uitlatingen van de Heer HUTS van afgelopen week laten ons echter geen enkele keuze. Hij mag dan wel het aureool hebben van een groot zakenman, zijn mediaoptreden van vorige week rond de Wet op de Havenarbeid had alles van een “stand up comedy show” zonder enige zweem van een gefundeerd pleidooi, waarbij hij noch de leugen, noch een grote dosis demagogie schuwde. Hij maakte van de ganse problematiek een populistische karikatuur.

Aanleiding van deze zure oprisping is – zoals reeds uitvoerig beschreven in de pers – het sociaal conflict van eind juni rond het niet respecteren van de Wet op de Havenarbeid bij de firma Logisport, dat na bemiddeling van de voorzitter van het paritair subcomité Haven van Antwerpen, uitmondde in een akkoord om via sociale dialoog vanaf 23 juli, na de terugkeer van de Heer HUTS uit het buitenland en tegen eind oktober, een structurele oplossing te zoeken voor dit dispuut.

De activiteiten ontwikkeld door Logisport situeren zich binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien in de Wet van 8 juni 1972 en het K.B. van 12 januari 1973.

Ingevolge het akkoord dat door de woordvoerders van de Groep Katoennatie – in naam van de Heer Huts – op 1 juli tijdens de verzoeningsvergadering op de zetel van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen werd ondertekend, dient de sociale dialoog te gebeuren op basis van de vaststellingen van de overtredingen op de Wet op de Havenarbeid door de Sociale Inspectiediensten van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD-WASO).

Omdat de heer HUTS sedert zijn terugkeer sinds 23 juli geen enkel signaal gaf om zich in verbinding te stellen met de sociale partners, werd hij hiertoe op 28 augustus aangetekend aangemaand namens het GVHA, waarna hij in eerste instantie trachtte afzonderlijke gesprekken aan te gaan met de verantwoordelijke secretarissen van 2 van de 3 havenvakbonden, tijdens de afwezigheid van de woordvoerder van BTB.

Na veel e-mail overleg was de heer HUTS uiteindelijk toch bereid om vanaf 18 dezer gesprekken aan te knopen in Gemeenschappelijk Vakbondsfront, bevestigd per e-mail op 3 september laatstleden.

Inmiddels werd de Heer HUTS in kennis gesteld van het P.V. van de bevoegde inspectiediensten van de FOD-WASO en kwam hij tot de ontnuchterende vaststelling dat hij niet alleen in overtreding was met de wet, maar dat hij de dringende opdracht krijgt de nodige stappen te zetten om zich naar de Wet op de Havenarbeid te schikken. Logisport mag dus niet langer werken met bedienden, maar moet zoals zijn collega’s werkgevers voor deze werkzaamheden logistieke havenarbeiders inzetten.

Enkele voorbeelden zijn de firma’s:

YUSEN Logistics, dewelke reeds jaar en dag vergelijkbare werkzaamheden laten uitvoeren, werken dagelijks met 130 logistieke havenarbeiders aan de afgesproken loon- en arbeidsvoorwaarden.

Recent vestigde de firma Dentresangle zich enkele maanden geleden in de Antwerpse haven en stelt vandaag de dag 25 logistieke havenarbeiders en 58 logistieke havenarbeiders Magazijnarbeiders B tewerk.

Ondertussen kennen we in de Antwerpse haven bij de verschillende concurrenten van de Heer HUTS reeds 1.011 erkende logistieke havenarbeiders en wachten er nog 401 arbeiders op hun erkenning.

Nog voor de 1ste stap in de sociale dialoog kon plaatsvinden, voerde de Heer HUTS zijn onemanshow op. Voor de verzamelde pers liet hij verstaan dat de stoere havenarbeiders van het algemeen contingent, die het gewoon zijn om duizenden tonnen staal te laden en te lossen uit schepen, ineens zouden ingezet worden om bij hem dozen met “soutienkes” te vullen, in één adem bewerend dat hierdoor zijn loonkost met 25 % zou stijgen!

NIETS IS MINDER WAAR! Hij verzweeg opzettelijk dat er voor deze activiteiten een afzonderlijk contingent bestaat voor Logistieke havenarbeiders, waarvan het loon 66 % van het loon van havenarbeider algemeen werk bedraagt en hierdoor competitief is met de logistieke arbeid buiten de havens, ressorterend onder het Paritair Comité Wegvervoer en Logistiek.

Deze cao voor logistieke havenarbeiders werd voor de haven van Antwerpen getekend op 27 maart 2001 en geeft de firma’s de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden havenarbeiders Logistiek aan te werven en te ontslaan, zoals wettelijk voorzien voor de algemene arbeidsmarkt in België.

Hierbij werd overeengekomen dat een normale dagprestatie kan gepresteerd worden tussen 06u00 en 22u00 zonder enige shiftvergoeding.

In een bijkomend protocol werd de mogelijkheid gecreëerd om bij vermeerdering van werkzaamheden interimarbeiders tewerk te stellen met een maximum van 15 % van het gehele personeelsbestand.

Voorbeeld minimumlonen:

P.C. 301: Logistieke arbeider: 11,40 €/uur

P.C. 140: Vervoer-Logistiek: 11,37 €/uur

P.C. 226: Bedienden-Internationale handel: 11,52 €/uur (verrekening maandloon naar uurloon).

Als we dan naar de sociale balans van de firma Logisport kijken, valt het ons op dat het minder rooskleurig is dan de Heer HUTS ons wil laten blijken. Zo zien we dat er voor 42 % gebruik wordt gemaakt van interims en dat er een verloop is van personeel van 24 % voor het jaar 2012.

Door zijn uitlatingen – die meer op chantagepraktijken lijken – wou hij duidelijk de publieke opinie, waarvan het merendeel niet eens op de hoogte is van de inhoud van dit dossier, op zijn hand krijgen.

Wij hebben als havenvakbonden altijd het volste vertrouwen gehad in de Belgische wetgeving en de overheidsinstellingen die opgericht zijn om deze wetgeving te doen naleven, zoals de diensten van de FOD.

Vanaf het ontstaan van Logisport hebben we als bevoegde havenvakbonden de firma gewezen op hun foutieve werkwijze door het inzetten van niet erkende havenarbeiders. In deze visie werden we steeds bijgetreden door de FOD, hetgeen blijkt uit de adviezen van de FOD bevoegd voor de Paritaire Comités.

Hierbij verwijzen wij naar het schrijven van 16 februari 2004 gericht aan Logisport waarin blijkt dat uit het onderzoek van de Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten, de activiteiten van de firma Logisport wel degelijk vallen onder de havenarbeid – P.C. 301. Dit advies werd door de bevoegde diensten nogmaals bevestigd op 6 mei 2009.

Hierdoor was de Heer HUTS de ganse tijd op de hoogte dat wat hij aan het ondernemen was in het havengebied in strijd was met de bestaande wetgeving en de afgesproken loon- en arbeidsvoorwaarden geldend binnen het Paritair Comité bevoegd voor de havenarbeid.

Groot is dan ook onze verwondering dat de Heer HUTS, na een inmiddels 3de vaststelling als “grote entrepreneur” nu plots via de pers en via bevriende organisaties zoals VOKA, alsook bevriende politieke partijen, kiest voor de vlucht vooruit en zich tracht te onttrekken uit de bestaande wetten, die ook gelden voor geslaagde grote ondernemers.

Weerom wordt de Wet Major door niemand in vraag gesteld, het gaat nogmaals over de té strikte omschrijving van het havengebied. Bevriende politieke partijen, met name burgemeester Bart DE WEVER, die zich in het programma Terzake aanbood als een zeer goede vriend van de Heer HUTS, en met één zin beweerde dat CODEX van toepassing aan de haven van Antwerpen “arbeidsvernietigend” werkt!

Hierbij wensen wij nogmaals te benadrukken dat onze CODEX enkel een samenbundeling is van de overeengekomen cao’s tussen werknemers- en werkgeversorganisaties.

Via sociaal overleg werden reeds in het verleden tal van codexwijzigingen overeengekomen.

Zo hebben we binnen ons Paritair Subcomité haven van Antwerpen op 9 december 2010 nogmaals een sociaal akkoord getekend i.v.m. ploegensamenstelling-arbeidsorganisatie, waarbij we erkennen dat wanneer bepaalde havenwerkgevers goederen laden en lossen met nieuwe behandelingstechnieken, de ploegensamenstellingen kunnen aangepast worden (zie 5 voorbeelden van 9 december 2010 voor de stukgoedbehandeling).

Eveneens werd op 26 maart 2012 een sociaal akkoord getekend voor de containersector, waarbij alle beroepscategorieën havenarbeiders van het algemeen contingent in vast dienstverband kunnen tewerkgesteld worden op de containerterminals.

Voor meer informatie:

Joris Kerkhofs
Secretaris Haven van Antwerpen
ACV-Transcom
Entrepotplaats 12-14
2000 Antwerpen
GSM: 0475/591173
jkerkhofs.transcom@acv-csc.be
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post158

Fernand Huts schopt wild in het rond maar raakt geen bal

AntwerpenPosted by webmaster 12 Sep, 2013 15:37

Begin deze week was het weer zover: Fernand Huts, God de Vader van Katoen Natie, weende in alle kranten over het grote onrecht dat hem was aangedaan. Meer nog: als iedereen stout bleef, dan gaat hij met zijn centjes ergens anders spelen. Stof genoeg bijgevolg om wat bladzijden te vullen in allerhande blaadjes en nieuwsbrieven. En zo gebeurde het.

Doch zoals wij in ACV Transcom allang weten: Fernand Huts slaat de bal volledig mis.

Voor alle duidelijkheid een aantal elementen op een rijtje zetten:

Uitgangspunt voor ons is de wet op de havenarbeid. Niet erkende havenarbeiders (bediende of niet) moeten van ons werk afblijven. Wij zijn opgeleid en geschoold om het werk op een veilige en efficiënte manier uit te voeren.
In België maken nog steeds de politici de wetten. Fernand vindt dat hij zijn eigen wetten mag maken.
Wie havenarbeider is staat in de wet; wie arbeider of bediende is staat in de wet; welk paritair comité van toepassing is staat in de wet; wat de bevoegdheid is van de sociale inspectie staat in de wet; Wat de taak van de arbeidsrechtbank is staat in de wet; Wat de taak van een sociaal bemiddelaar is staat in de wet; wat de functie van een verzoeningsbureau (het bestendig bureau) is staat in de wet; en zo kunnen we nog effen doorgaan.

Allemaal wetten welke welk Katoennatie/Fernand Huts aan zijn laars lapt. Bovendien eist hij nog een schadevergoeding indien hij de wet niet op zijn eigen manier mag toepassen. Dat is gewoon grof en ontoelaatbaar.

Maar nog is dit niet voldoende voor Fernand Huts: ook zijn woord mag hij breken.

Wij citeren uit de verzoeningstekst na de staking begin juli:
Vanaf 23 juli 2013 engageert de heer Fernand Huts, als vertegenwoordiger van de Groep Katoennatie, er zich toe de sociale dialoog met de havenvakbonden aan te vatten, met het oog op een onderzoek van welke maatregelen er dienen te worden genomen om de bevindingen van de Inspectie van de Sociale Wetten uit te voeren.

Met deze tekst is Fernand Huts akkoord gegaan. Doch nu 2 maanden later is hij dit alweer lang vergeten: ‘De sociale inspectie is fout’ en gesprekken met de vakbond vinden blijkbaar het best plaats in kranten en op Tv en in de rechtbank (Vorige week is de zaak tegen het bestendige bureau ingeleid).

Doch als ACV Transcom weten wij en beseffen wij maar al te goed dat oplossingen enkel kunnen gevonden worden aan de onderhandelingstafel. Vandaar dat wij Katoennatie oproepen om de spelletjes (?sic) te stoppen en op basis van de wetgeving en het verslag van de sociale inspectie echte gesprekken en onderhandelingen aan te vatten.

Ondertussen blijven we als vakbond op de werkvloer verder actief en blijven wij het reilen en zeilen van Katoennatie en zijn vele afdelingen volgen. Ons dossier wordt steeds dikker en dikker.

Overleg zolang het kan; Aktie (op de werkvloer) als het moet.

Daar worden problemen opgelost. Nergens anders.

Syndicale groeten
Joris Kerkhofs

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post157

KTN - Logisport

AntwerpenPosted by webmaster 02 Jul, 2013 08:45
Beste militanten

Gisterenavond, na een lange onderhandeling, is er een akkoord bereikt in de verzoeningscommissie.

Wat staat in het akkoord:
• KTN en ABES trekken alle schadeclaims tegen de havenarbeiders in.
• Zij geven garantie dat er geen represailles zullen volgen
Deze toezeggingen zijn door de 2 ondernemingen nogmaals apart ondertekend en bevestigd.
• Gisteren is sociale inspectie ter plaatse geweest om de vaststellingen te doen welke wij in eerste instantie niet mochten doen. Op basis van deze vaststellingen engageert Fernand Huts de sociale dialoog aan te vatten met de havenvakbonden en deze tegen 31 oktober af te ronden (“aangekaart en opgelost”)
• Ook de voorzitter heeft een aanbeveling gedaan (niet vergeten dat de voorzitter van het PC een hoge ambtenaar is en deze aanbevelingen niet vrijblijvend zijn): KTN moet de wet op de havenarbeid respecteren en hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar vroegere beslissingen van het FOD ivm Logisport.

Dit akkoord geeft ons als vakbonden een degelijke basis om de wet op de havenarbeid af te dwingen bij alle vestigingen van KTN groep.

Ik dank alle militanten en zeker ook onze delegees welke mee hebben geholpen om deze moeilijke en slopende actie tot dit resultaat te brengen.

Vooral grote waardering voor de arbeiders op 1227 welke 6 dagen aan één stuk actie gevoerd hebben: niet omwille van eigen belang maar omwille van de wet op de havenarbeid ten voordele van iedereen.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post142

Persbericht Syndicale Acties KTN

AntwerpenPosted by webmaster 01 Jul, 2013 18:04
1 juli 2013

Volgende organisaties: BBTK en BTB (ABVV), LBC en ACV-Transcom (ACV) en ACLVB, ontkennen met klem dat de huidige syndicale acties aan de gang in de Antwerpse haven bij vestigingen van de Katoen Natie Groep het gevolg zouden zijn van een onderling meningsverschil.

Deze acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV-Transcom en BTB) hebben louter als oorsprong de weigering door Logisport, onderdeel van de Katoen Natie Groep, om aan de syndicale afgevaardigden toegang te verlenen teneinde de toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (de zogenaamde Wet Major) te kunnen controleren. Volgens adviezen van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uitgebracht in 2004 en 2009, behoren de werknemers die bij Logisport havenarbeid verrichten tot de bevoegdheid van het Paritair Comité 301 voor het havenbedrijf; de bedienden die geen havenarbeid verrichten ressorteren onder het Paritair Comité 226 voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

De activiteiten ontwikkeld door Logisport situeren zich binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van de goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien door het KB van 12 januari 1973. De vakbondsafgevaardigden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen (301.01) zijn gemachtigd de naleving van de arbeidsreglementering vast te stellen. Dit recht wordt uitdrukkelijk erkend in de paritaire akkoorden en niet in vraag gesteld door enig andere havenwerkgever.

Het feit dat voor de werknemers van Logisport cao’s gesloten werden met een bediendenvakbond is niet terzake dienend: de bovengenoemde wet stipuleert dat geen andere werknemers dan erkende havenarbeiders tewerkgesteld mogen worden aan havenarbeid. Bijgevolg richt de controle zich naar het al dan niet bezitten van zulke erkenning om rechtsgeldig havenarbeid te mogen uitvoeren.
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post140

Conflict Katoennatie – Logisport

AntwerpenPosted by webmaster 30 Jun, 2013 13:08
Stand van zaken op zondag 30/6 :

Zaterdagavond is er een verzoeningsbijeenkomst geweest.

Deze was aangevraagd door Katoennatie. Fernand Huts vond het blijkbaar niet nodig om mensen te sturen welke konden /mochten praten voor Katoennatie groep of Logisport

Hij heeft wel het voorstel gedaan om zelf te komen praten maar dan pas op 23 juli. Het spreekt vanzelf dat dit voor ons totaal onaanvaardbaar is. Huts blijft spelletjes spelen.

Daarom hebben de drie vakbonden beslist om de acties uit te breiden. Ook andere Katoennatie ondernemingen zullen gevraagd worden om hun solidariteit te betuigen en een duidelijk signaal te geven.

De methodes van Katoennatie om mensen te beroven van hun stakingsrecht enerzijds en anderzijds de wet op de havenarbeid systematisch te overtreden zijn een regelrechte aanval op elke werknemer en zijn verworven rechten.

Vandaar dat wij beslist hebben om onze acties uit te breiden.

WEES SOLIDAIR MET JE COLLEGA'S;
VOLG DE ORDEWOORDEN VAN DE VAKBONDEN.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post139

Niet alleen in de haven

AntwerpenPosted by webmaster 30 Jun, 2013 10:33
Onderstaande bijdrage werd ons via email doorgestuurd:

Ben arbeider in de bouw en heb het artikel gelezen over het conflict in de haven, het is niet alleen in jullie sector !!

Gans Vlaanderen word overspoeld met langs Nederlandse interim kantoren gedumpte buitenlandse arbeiders want in Nederland is er geen werk meer voor.
Ik zelf ben ontslagen omdat er te veel schrijnwerkers(met vast contract) waren , maar de Poolse interimmers blijven???

Ook in de logistiek is het toch niet normaal dat transport bedrijven (bvb group Van Moer) een vestiging in de Oostbloklanden moeten openen om hier te concurreren met poolse bedrijven.

Naar mijn bescheiden mening moeten alle sectoren zich nu op dit moment achter de havenarbeiders scharen om dit groot probleem een halt toe te roepen voor het te laat is zoals in Nederland waar geen werk meer voor de Nederlander is.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post138

Conflict bij Katoennatie kaai 1227

AntwerpenPosted by webmaster 28 Jun, 2013 14:50
Donderdag werd de controle door een afgevaardigde van de haven van Antwerpen onmogelijk door het verbod van de directie. Deze politiek duurt al een hele tijd.

Meer nog, het bestaansrecht van het Bestendig Bureau en de rol van de afgevaardigden wordt door Katoennatie danig in vraag gesteld. De beker is intussen vol en loopt over. De vakbonden vroegen en kregen solidariteit van de havenarbeiders.

Het antwoord van Katoennatie is ongezien. Na 24u en geen enkele poging om tot een vergelijk, verzoening te komen, kregen de betrokken havenarbeiders, van hoog tot laag, een dagvaarding aangeleverd door een gerechtsdeurwaarder met de eis tot schadevergoeding van 16.500 (zestienduizendvijfhonderd euro) onder de neus.

Als klap op de vuurpijl werd op donderdag 27 juni een dagvaarding in naam van ABES (dochter Katoennatie) gedeponeerd bij ACV, ABVV, ACLVB en Cepa (werkgevers) plus alle individuele vertegenwoordigers, ook de ambtenaren van de FOD, die zetelen in het Bestendig Bureau en vordert een aanvullende bijdrage terug voor de rechtbank. Hiermee plaats het bedrijf zich helemaal buiten de bescherming van de codex. Dit bureau is een doorlopend verzoeningscomité dat klachten van havenarbeiders en patroons aan de haven van Antwerpen wekelijks bespreekt .

Deze oorlogsverklaringen kunnen niet op rekening van de vakbonden geschoven worden en hebben hoegenaamd niets te maken met histories van Polen die schepen lossen.

Het gaat niet meer en niet minder als over de rol van het collectief overleg en de toepassing van Collectieve Arbeidsovereenkomsten

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post137

Zomermaatregelen haven Antwerpen

AntwerpenPosted by webmaster 07 Jun, 2013 13:20
Tijdens de zomermaanden gelden er specifieke maatregelen in de haven. Zo moeten er steeds voldoende flessen water beschikbaar zijn en moet het lichaam voldoende recupereren bij extreme temperaturen. De gedetailleerde zomermaatregelen vind je in het onderstaande veiligheidsbericht.

http://acv-transcom.acv-online.be/Images/Zomermaatregelen%20haven_tcm115-286955.pdf

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post128

Overlast dieselroet en uitlaatgassen op ro-ro schepen.

AntwerpenPosted by webmaster 23 May, 2013 07:49
Antwerpen - Na herhaaldelijke tussenkomsten van ACV Transcom in het verleden en tussenkomst van de FOD WASO op het vorig comité werd een nieuw denkpiste gelanceerd: de werkgevers en de dienst veiligheid stellen voor het invoeren van een NORM waaraan ventilatie op een roro schip moet gaan voldoen. Ook zou men zoeken men naar een individuele monitoring waarbij bij overschrijding een alarm krijgt, men zou dan de werkzaam heden voor een tijdje moeten verlaten.

Hierop is de heer Witters van FOD WASO tussenbeide gekomen met de volgende aankondiging:
“Na aanleiding van de klachten en de gesprekken in het comité worden volgende maatregelen opgelegd: er mogen geen tweedehands auto’s meer aan boord gereden mogen worden tenzij deze een uitstootwaarde hebben die voldoen aan de wettelijke norm. Indien dit het geval is mag men ze aan boord rijden, indien niet, moet men deze op een andere manier aan boord brengen. “

Aangezien deze maatregelen officieel betekend werden aan de bedrijven , zijn deze ook bindend voor alle roro activiteiten in de haven.

De FOD benadrukt dat de metingen die mediwet heeft uitgevoerd correct en conform de regels zijn gebeurd. Maar ook dat vanaf men 20% van de grenswaarden heeft bereikt, men onmiddellijk maatregelen moest nemen.

De vakbonden nemen akte van deze drastische maatregelen.

Deze maatregelen kwamen tot stand omdat wij al maanden naar een oplossing aan het zoeken waren en niet tot een vergelijk konden komen in het comité. Blijkbaar was het geduld voor de FOD op mede door de stugge houding van sommige bedrijven (bv het niet naleven van VIK en afspraken ).

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post122

Uiteenzetting veiligheidsplatform en OCR

AntwerpenPosted by webmaster 03 May, 2013 14:17
De tekst die gisteren verscheen, is gebaseerd op een toelichting door het bedrijf.

De verdere communicatie zal , zoals eerder afgesproken, enkel gebeuren via het bedrijf.

Er is over de invoering van dit veiligheidsplatform in de nabije toekomst verder overleg met zowel de syndicale delegaties van PSA als MSC gepland.

Alle conclusies zijn voorbarig.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post115
Next »