ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Zeebrugge in het nieuw

KusthavensPosted by webmaster 03 Jan, 2018 14:21
In het voorbije jaar onderging ACV-Transcom in Zeebrugge een grondige vernieuwing. Michael Voet werd secretaris voor de havens van Brugge-Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort en de haven van Gent. Alex De Ruyter, Gaïzy Dehbi en Niels Knockaert zijn alle drie aan boord gekomen als delegee. Hun team wordt vervolledigd door Joran De Meulenaere die de administratie verricht in het kantoor.


Tijd voor een kennismaking.

Wie zijn Alex, Gaïzy en Niels?
Alex: “Ik ben mijn carrière in de haven begonnen aan de losse pool. Daarna ben ik op timetable gegaan bij C.RO, waar ik doorgroeide van havenarbeider alle werk tot chauffeur haventrekker. Een tijd later kwam ik bij APM terecht waar ik werd opgeleid tot straddle-carrierchauffeur. Tot vorig jaar stond ik op timetable bij WWL waarna ik me kandidaat stelde voor de functie van delegee ACVTranscom.”

Gaïzy: “In 2005 ben ik als havenarbeider alle werk gestart na eerst 7 jaar in de bouwsector te hebben gewerkt. Dat heb ik 8 jaar gedaan, waarna ik 2,5 jaar foreman ben geweest bij WWL. Tot slot ben ik instructeur geworden en sinds 1 september ben ik delegee.”

Niels: “Mijn traject is enigszins anders verlopen dan dat van mijn collega’s. Na enkele jaren in de privésector ben ik in 2009 als dienstverlener in dienst gekomen van ACV West-Vlaanderen. Binnen die job deed ik heel wat kennis op rond werkloosheid, arbeidsrecht en sociale zekerheid. De voorbije 4 jaar stond ik in voor het begeleiden van werkzoekenden.”

Hoe zijn jullie bij ACV-Transcom terecht gekomen?
Alex: “Ik ben in 2004 gestart met mijn eerste vergadering in de Regionale Sectorale Kern van Zeebrugge. Na enkele vergaderingen werd er gevraagd of iemand van de RSK kon notuleren en ben ik dan de verslagen van de vergadering beginnen schrijven. In 2010 kwam de vacature voor ondervoorzitter vrij en heb ik mij dan kandidaat gesteld. Deze functie heb ik uitgeoefend tot ik in juli 2016 begonnen ben als delegee.”

Gaïzy: “In 1997 was ik al lid van ACV. Toen ik aan de haven begon te werken was Michael Voet delegee en via hem ben ik in contact gekomen met de militantenwerking van ACV-Transcom. Zo ben ik uiteindelijk 10 jaar bestuurslid geweest. Daarnaast deed ik ook internationaal werk voor ACV-Transcom.”

Niels: “Als dienstverlener in het ACV-dienstencentrum van Heist-aan-zee ben ik voor het eerst in contact gekomen met de haven. In samenwerking met de delegees van ACVTranscom volgde ik de werkloosheidsdossiers en betalingen van de havenarbeiders op. Toen de vacature voor delegee opengesteld werd binnen het ACV vond ik dat de perfecte uitdaging. Met mijn achtergrond als dienstverlener en ervaring in het begeleiden van mensen bleek ik de geschikte kandidaat om het team te versterken.”

Voor welke zaken kan men nu eigenlijk terecht in het Transcom kantoor in Zeebrugge?
“Leden komen bij ons langs met alle mogelijke vragen rond loon, werkloosheid, bestaanszekerheid, ziekte, arbeidsongevallen, verlof,… We staan hen bij met advies en administratieve ondersteuning. Ons kantoor staat open voor zowel havenarbeiders, logistieke havenarbeiders als zeevissers, vislossers en werknemers van de pakhuizen.

Mensen die zich kandidaat willen stellen voor een job als havenarbeider krijgen er de nodige uitleg. Met Joran hebben we in het kantoor sinds september nog een bijkomende administratieve versterking in huis gehaald. Zo kunnen we onze leden de dienstverlening geven die ze verdienen.

Wat is jullie functie bij ACV-Transcom en wat houdt die in?
“Als delegee komen we op voor de belangen van onze leden binnen de haven. Dit zijn de erkende havenarbeiders, de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat en de interimarbeiders. Zo vertegenwoordigen we hen in de verschillende overlegorganen binnen de haven en staan hen ook individueel bij in geval van problemen. Daarnaast staan we onze vertegenwoordigers in de veiligheidsvergaderingen op bedrijfsniveau bij en staan we ter beschikking van onze leden op kaai. Zo waken we over een juiste toepassing van de nationale wetgeving en lokale afspraken met betrekking tot havenarbeid en veiligheid. Door onze uiteenlopende ervaring en kennis kunnen we als team inspelen op alle uitdagingen.”

In deze brexit-tijden, hoe zien jullie de toekomst van de haven, wat is de grootste uitdaging en hoe kan Transcom hier een rol in spelen?
“Zo’n 45% van de trafiek in Zeebrugge is gericht op het Verenigd Koninkrijk. De Brexit is dan ook een dossier dat we als ACV-Transcom van zeer nabij opvolgen. We proberen hierin over sectoren en grenzen heen te werken aangezien er veel gemeenschappelijke belangen zijn. Zo organiseerden we recent een studiedag rond dit thema waarop we enkele Engelse collega’s uitnodigden.”

Hebben jullie nog een laatste boodschap die je zeker wenst mee te geven aan de lezers van De Bollaert?
“We willen onze leden bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons en in ACV-Transcom stellen. Wie vragen heeft, mag ons altijd aanspreken of eens binnenspringen in het kantoor. Daarvoor zijn we er!(bron: De Bollaert)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post335

Pamflet Zeebrugge 17 november 2017

KusthavensPosted by webmaster 16 Nov, 2017 17:20
Klik op het PDF logo hieronder om het pamflet te downloaden: • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post332

Day of the Seafarer

KusthavensPosted by webmaster 16 Jun, 2016 14:10

Door het IMO (International Maritime Organisation) werd 25 juni 2016 uitgeroepen tot "Day of the Seafarer". Het thema van deze bijzondere dag is "They are at sea for all of us".

De zeevarenden worden in het zonnetje gezet en er komt aandacht voor het, vaak onzichtbare, beroep dat ze uitoefenen. Volgens schattingen van het IMO vervoeren schepen bijna 90% van de goederen wereldwijd.

Zeevarenden zijn niet alleen verantwoordelijk voor de handeling van deze schepen, maar zijn ook verantwoordelijk voor een veilige en vlotte afhandeling van de cargo. De scheepvaart brengt ons grondstoffen, energie en afgewerkte producten aan. Geen scheepvaart zonder zeelieden.

Na een lange beslotenheid op hun vaartuig, hebben zij, wanneer zij voet aan wal zetten, nood aan een tehuis, een ontmoetingsplaats waar zij verwacht worden, een plaats waar men hun noden kent en er aan tegemoet komt. En dat is wat het Seamen Centre van Zeebugge hen wil bieden.

Kom naar de Seamen Centre opendeurdag op 25 juni 2016 en maak kennis met de werking van het Seamen Centre ten behoeve van de zeelieden van onze haven.

• doorlopend gratis busrondrit in de haven met een ervaren gids

• doorlopend filmvoorstelling over: - de haven van Zeebrugge - de werking van het Seamen Centre - de bescherming op zee tegen piraterij door onze Marine

• 's middags serveren we een lekkere Zeebrugse vissoep

• in de namiddag kan u aanschuiven voor een lekkere Zeebrugse pannenkoek.

• ruime parking op het marktplein tegenover Seamen Centre


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post297

De Maritieme Zone in Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 28 Sep, 2015 16:36
Rederijen zwaaien de plak en kiezen vooral havens waar er voldoende lading aanwezig is. De Haven van Zeebrugge kan hierop inspelen door een ‘Maritieme Zone’ aan te leggen die enkel en alleen bedoeld is om die broodnodige lading te genereren.

Er zijn zoveel veranderingen in de maritieme wereld, dat een rederij die zich bindt aan een bepaalde haven of terminal geen zekerheid meer is. Het kan zomaar gebeuren dat een rederij zich van de ene op de andere dag verplaatst. Door de schaalvergroting in de containersector is dit nog duidelijker geworden. Rederijen hebben het voor het zeggen en gaan vooral naar havens waar er voldoende lading aanwezig is. Hoe pakken we dat aan? Eén van de antwoorden die Zeebrugge op deze situatie kan geven, is het inplanten van een zone die enkel en alleen bedoeld is om die broodnodige lading te genereren, met name de ‘Maritieme Zone’. Het is een zone die braak ligt, en braak zou blijven liggen, ongeacht de omstandigheden.


Verplichte verscheping

De Maritieme Zone is geen zuivere logistieke zone. De naam 'maritiem' duidt op het feit dat alles wat er in die zone van goederen toekomt, verplicht verscheept moet worden. Dit gebeurt rechtstreeks via de Zeebrugse stuwadoors zoals in eerste instantie P&O, C-Ro en mogelijk ook deep-sea. De verplichting wordt neergeschreven in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Is er een bedrijf in de Maritieme Zone die de verplichting niet nakomt, dan wordt de cao stante pede opgezegd – met alle gevolgen van dien. Vooraleer een bedrijf zich kan vestigen in die zone, moet elke firma zijn plannen en cijfers op tafel leggen en komt er een cao.


Geen discussies mogelijk

De exacte plaats van de inplanting is zéér zorgvuldig onderzocht en ingetekend. De Maritieme Zone zal nooit of te nimmer de plaats innemen van een potentiële stuwadoor zoals bijvoorbeeld ICO. Het ligt om precies te zijn 700 meter van het water. Ook de afbakening is klaar en duidelijk, zodat er later geen discussies mogelijk zijn. Alle handelingen die binnen in de loodsen plaats vinden is logistiek, alles wat buiten gebeurt van handelingen is havenarbeid. De 'havenarbeid' omhelst de behandeling van het spoor en de link met de bedrijven in die zone.


Win-win-situatie

Een onderbelicht aspect is het directe gevolg van de inplanting van die Maritieme Zone naar de toekomstige gesprekken en discussies met de regering waar havenarbeid begint en waar het juist eindigt. Zeebrugge heeft een duidelijk antwoord gecreëerd op deze vraag. Bedrijven die met logistiekers willen werken kunnen terecht in die zone en worden bijgevolg bij cao verplicht om al hun goederen te verschepen via Zeebrugge. Dit is dus een win-win-situatie.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Maritieme Zone kan/zal zorgen voor groei en verankering van lading nodig om de toekomst van Zeebrugge veilig te stellen.


2XL

Het eerste bedrijf dat zich heeft aangeboden om zich te vestigen in de Maritieme Zone is 2XL. 2XL is al vele jaren aanwezig in Zeebrugge en wil daar ook blijven. Het bedrijf is momenteel in volle expansie, dankzij een nieuwe methode van exporteren en lucratieve contracten. Door die groei is het bedrijf genoodzaakt uit te breiden. Bestond de Maritieme Zone niet, dan bestond de kans dat het bedrijf andere oorden zou moeten opzoeken. Verschillende havens zoals Calais zijn volop aan het investeren in infrastructuur qua spoor en magazijnen om lading te kunnen stockeren voor export naar Engeland. De situatie van 2XL is de dag van vandaag qua volumes klaar en duidelijk. Het bedrijf zorgt voor 100.000 ladingen per jaar die door P&O en C-Ro verscheept worden. De prognoses zijn om tegen eind 2019 200.000 ladingen te behandelen.


Toename havenarbeiders

Analyseren we de actuele ladingen verscheept in Zeebrugge van 2XL, dan kunnen we ongeveer bepalen hoeveel dokwerkers dit werk biedt. Voor C-RO gaat het over ongeveer 13 havenarbeiders en bij P&O ongeveer 20 havenarbeiders. Ook op de huidige site, die niet zal verhuizen, werken er 18 havenarbeiders. Dus wat betreft het toenemen van havenarbeiders ziet dat er zeker niet slecht uit. Dit is dus nog maar 1 bedrijf.


Zone havenarbeid

De Maritieme Zone zal een belangrijke factor worden om de groei en de verankering van de volumes te bestendigen. We kunnen zelf bepalen welke bedrijven er zich vestigen en hen bij cao verplichten hun goederen via Zeebrugge te verschepen. De inplanting van de zone zal in de toekomst ook in ons voordeel spelen als er uiteindelijk zal bepaald waar havenarbeid begint en eindigt. In Zeebrugge kan het niet duidelijker zijn; enkel in de Maritieme Zone kan er gewerkt worden binnen in de loodsen met logistieke arbeiders, al de rest blijft van ons. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post271

Maritieme Zone Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 21 Sep, 2015 19:21

Het rommelt alweer rond de Maritieme zone na de vergadering van de adviescommissie logistiek.
Eerst even het geheugen opfrissen over de oorsprong van de discussie:

Enkele maanden terug werden de beide vakbondsbesturen door MBZ uitgenodigd voor een gesprek over de Maritieme logistieke zone.

Al geruime tijd was 2XL vragende partij om te investeren op deze zone gezien de enorme uitbreiding die het bedrijf verwacht. De nieuwe loodsen die momenteel in opbouw zijn op de huidige locatie zullen na indienststelling al lang niet meer voldoen aan de capaciteit die verwacht wordt. Nieuwe contracten met leveranciers zijn in een finale fase.

· 2XL leverde voor 2014 al 2517 taken voor havenarbeiders,

· stelt dagelijks 18 havenarbeiders tewerk op zijn huidige site,

· verscheept jaarlijks ongeveer 100.000 eenheden via de Zeebrugse stouwers en havenarbeiders (d.w.z. ongeveer een 270-tal units/dag)

· geeft vandaag aan ongeveer 13 havenarbeiders werk bij C-R0 en ongeveer 20 bij P&O

· wenst op middellange termijn zijn capaciteit te verdubbelen naar 200.000 eenheden wat automatisch meer taken voor havenarbeiders betekent.

Voor ons is dit een dossier waar men niet naast kan kijken. Om scheepvaartlijnen, rederijen en ondernemers in een haven te houden moet men zorgen voor verankering.

Uiteraard moet dit alles kaderen in de bestaande afspraken, de wet op de havenarbeid en de toepassing van de nationale cao’s. En daar kijken we nauwlettend op toe.

Wij bekijken dossier per dossier en sluiten dan, indien zij voldoen aan de voorwaarden, een bedrijfsovereenkomst af. . Hiervan zijn al meerdere overeenkomsten afgesloten in Gent en Antwerpen. Dus geen “à la tête du client” en zeker geen blanco cheque, maar duidelijke afspraken.

MBZ zal de investeringen doen voor de spoorbundels waar alleen havenarbeiders zullen tewerkgesteld worden. MBZ engageert zich op papier dat alleen concessies zullen gegeven worden in deze zone indien de activiteiten van de bedrijven maritiem gebonden zijn, met andere woorden goederen die via de Zeebrugse haven verscheept worden. Geen transportbedrijven, geen parkings voor vrachtwagens… maar bijkomende tewerkstelling voor jullie.

Logistiek geeft duidelijk een meerwaarde aan havenarbeid en verankert tewerkstelling. Dit is al eerder bewezen bij bedrijven zoals ICO. Daarom geeft ons team, de bestuursleden, de militanten en vrijgestelden groen licht aan dit project, met een visie op lange termijn, waarvan we overtuigd zijn dat dit ten goede komt van de echte havenarbeid…

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post270

“Akkoord over MLZ is goede zaak voor havenarbeiders”

KusthavensPosted by webmaster 28 May, 2015 23:23
Bij de voorstelling van de nieuwe strategische visie voor de haven van Zeebrugge kondigde MBZ-topman Joachim Coens aan dat er een oplossing gevonden was voor het inzetten van havenarbeiders in de Maritieme Logistieke Zone (MLZ) in de achterhaven. In die meer dan 100 hectare grote zone is momenteel slechts één bedrijf gevestigd.

De BTB liet gisteren weten dat het niet betrokken is bij dat akkoord. De socialistische vakbond uitte felle kritiek op de gevonden regeling, die in haar ogen een onaanvaardbare aantasting van de wet-Major inhoudt.

Bij de bond ACV-Transcom verdedigt nationaal secretaris havens Marc Soens echter het akkoord. Hij spreekt van een oplossing die meer werk zal opleveren voor de havenarbeiders van het algemeen en van het logistiek contingent.


Geen uitverkoop

“Havenarbeid in de Maritieme Logistieke Zone stond al jaren op de agenda. In de voorbije maanden zijn de gesprekken rond dit onderwerp in een stroomversnelling geraakt, onder meer omdat bepaalde bedrijven grote interesse toonden om daar te gaan investeren”, zegt de voorman van de christelijke vakbond. “We zijn rond de tafel gaan zitten en we hebben een vergelijk gevonden.”

“Wij houden daarbij helemaal geen uitverkoop. We hebben strikte voorwaarden verbonden aan het akkoord. De bedrijven die er zich komen vestigen, moeten beantwoorden aan het maritiem-logistieke profiel van die zone. Het is niet de bedoeling daar vrachtwagenparkings aan te leggen of met nepstatuten te gaan werken. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.”

Soens wijst er in die context ook op dat er zowel in Antwerpen en Gent als in Zeebrugge zelf al tal van soortgelijke regelingen zijn uitgewerkt, “samen met de BTB”.


Positief verhaal

“Als zich dankzij dit akkoord nieuwe bedrijven in de achterhaven komen vestigen, dan is dit ook voor de havenarbeiders een positief verhaal”, benadrukt Marc Soens. “Momenteel is in die hele zone maar één bedrijf gevestigd dat met een handvol handarbeiders werkt. Doel van dit akkoord is ervoor te zorgen dat daar meer werk komt voor onze mensen. Terreinen die leeg blijven staan, leveren havenarbeiders niet één taak meer op.”

De havenarbeiders die lid zijn van ACV-Transcom, hebben het akkoord alvast positief onthaald, zegt de nationaal secretaris nog. Naar zijn zeggen vertegenwoordigt zijn vakbond 45% van de zowat 1.550 Zeebrugse havenarbeiders van het algemeen contingent. Daarnaast zijn er in de kusthaven een 400-tal havenarbeiders van het logistiek contingent actief.[Bron: Flows | JLV]

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post263

Havenarbeiders steunen bemanning "abandoned vessel"

KusthavensPosted by webmaster 26 Jan, 2015 21:28

Deze ochtend bracht een delegatie havenarbeiders van het ACV-Transcom Zeebrugge bestuur een bezoek aan de M/V Andromeda in de haven van Zeebrugge. Het schip ligt al ettelijke maanden aan de ketting en de Griekse eigenaar van het schip laat zowel het schip alsook de 9 bemanningsleden aan hun lot over.

De bemanning heeft reeds 3 maanden geen loon meer ontvangen. Ook proviand wordt sinds enkele weken niet meer door de reder aangevoerd. Daarom had de delegatie voedselpakketten bij die afgegeven werden aan de bemanning dewelke met dank in ontvangst werden genomen.

Christian Roos, ITF inspector voor ACV Transcom: "De bemanning begint er nu echt mentaal door te zitten. Betalingen op het thuisfront kunnen niet meer worden uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Dit brengt familiale problemen mee. De reder liet vorige week weten dat hij ter plaatse zal komen met een plan van aanpak om alle problemen op te lossen. Wanneer hij komt, heeft hij nog niet laten weten. Wij hopen hem spoedig te kunnen begroeten."

De delegatie havenarbeiders hoopt dat er snel een oplossing komt en dat de bemanning eindelijk hun loon kan ontvangen.

Bedankt aan de milde schenkers die mede voor de voedselpakketten gezorgd hebben.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post247

Staking maandag 1 december 2014

KusthavensPosted by webmaster 28 Nov, 2014 10:42

Naar aanleiding van de provinciale staking maandag as geven wij u hieronder een overzicht welke kantoren open of gesloten zijn :

- VDAB -> GESLOTEN

- CEWEZ -> OPEN

- ACV DIENSTENCENTRUM HEIST -> GESLOTEN

- ACV TRANSCOM -> GESLOTEN

Uiteraard roepen wij massaal op om de piketten te bemannen !

VOLG DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post241

Aan onze leden havenarbeiders, vaklui en logistieke havenarbeiders van de haven van Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 13 Nov, 2014 16:55

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront wenst zich in te schrijven voor de PROVINCIALE STAKING IN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN (DEZE GELDT VOOR DE HAVENBEDRIJVEN BINNEN HET ZEEBRUGSE HAVENGEBIED).

Wij doen hier dan ook een oproep aan onze Zeebrugse havenarbeiders, vaklui en logistieke havenarbeiders om MASSAAL EN WAARDIG DEEL TE NEMEN AAN DEZE PROVINCIALE 24-UREN STAKING !

Concrete informatie m.b.t. de STAKINGSPIKETTEN wordt in de loop van volgende week medegedeeld.

Klik HIER om het volledig pamflet te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post236

Ordewoorden Zeebrugge Euro Manifestatie Brussel

KusthavensPosted by webmaster 02 Apr, 2014 10:41
Verzamelen op de parking voor "Café Zonder Naam" om 8:00 uur. De bus vertrekt om 8:15 uur. Indien nog niet ingeschreven, contacteer ons onmiddellijk!

PAMFLET: Klik HIER

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post203

EML start nieuwe Scandinavische dienst op vanuit Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 01 Apr, 2014 17:44
Vanaf april biedt Euro Marine Logistics een nieuwe wekelijkse roro-dienst aan vanuit de haven van Zeebrugge naar Noord-Europa. De rotatie ziet er als volgt uit: Zeebrugge - Esbjerg (DK)- Göteborg (ZW)- Drammen (NO) - Tyne (VK).

De goederen worden behandelt op de ICO NIT terminal. Er worden twee schepen ingezet, uitgerust voor ieder type roro cargo gaande van passagiersvoertuigen tot trucks en heavy cargo op verzoek.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post200

Uitreiking van de eretekens van de arbeid havenarbeiders Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 25 Mar, 2014 08:51
Waarde vrienden,

Onlangs mochten de havenarbeiders algemeen contingent ouder dan 43 jaar een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen. Hierin stond een overzicht van hun loopbaan (aantal reeds gepresteerde dienstjaren). Dit werd door onze secretaris Marc Soens aan de betrokken overheidsdienst opgevraagd in het kader van de uitreiking van de eretekens van de arbeid (een punt uit de lokale CAO 2013-2015). Dit document is zuiver informatief. Indien de gegevens niet kloppen, gelieve zelf contact op te nemen met de rijksdienst voor pensioenen.

Uitreiking van de eretekens:

Tweejaarlijks en ten vroegste in 2015, wordt een uitreiking gehouden van de eretekens van de arbeid:

- Ereteken van de arbeid 2de klasse 75€ (25 dienstjaren)

- Ereteken van de arbeid 1ste klasse 85€ (30 dienstjaren)

- Gouden medaille der kroonorde 95€ (35 dienstjaren)

- Gouden palm der kroonorde 105€ (45 dienstjaren)

Per viering ontvangt een havenarbeider maximum 1 premie en 1 medaille.

De financiering is ten laste van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge.

Deze uitreiking zal in de toekomst gekoppeld worden aan de viering van de havenarbeiders die op V.A. of pensioen gaan.

Hopend jullie hiermee te hebben ingelicht,

Syndicale groeten,

ACV-Transcom Zeebrugge.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post198

Algemene Ledenvergadering Dinsdag 11 maart 2014 om 16:00 uur

KusthavensPosted by webmaster 03 Mar, 2014 15:46

Aand de ACV Leden HAVENARBEIDERS, VAKLUI en LOGISTIEKE HAVENARBEIDERS

U wordt vriendelijke uitgenodigd op de

INFORMATIEVERGADERING en RECEPTIE
op
dinsdag 11 maart om 16:00 uur
in
Zaal ALBATROS, Ploegstraat 28, Zeebrugge

Wij rekenen op uw aanwezigheid,

Syndicale groeten,

Marc Soens, Nationaal Secretaris Havens
&
Dieter Nell
Voorzitter Regionale Kern Zeebrugge • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post194

Syndicale Premie Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 23 Jan, 2014 15:52
Waarde vriend(in),

De syndicale premie werd maandag 20 januari gestort, indien u in orde bent met uw ACV-bijdrage, op de rekening gekend bij uw vakbond.

U hiermee ingelicht.

Met vriendelijke groeten,

Claeys Viviane
Administratief medewerkster

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post191

China Shipping komt naar APMT Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 14 Jun, 2013 15:05
Na maanden wachten lijkt het nu eindelijk definitief:

op 24 juli wordt een eerste schip van CSCL verwacht op de APM terminal te Zeebrugge.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post131

Zeebrugge: Visaertsluis onderbroken tussen 21 mei en 14 juni

KusthavensPosted by webmaster 08 May, 2013 08:26
Tussen dinsdag 21 mei 2013 en vrijdag 14 juni 2013 wordt de Visartsluis onderbroken voor geplande werken. De elektromechanische aandrijving en de wegbedekking van de draaibrug worden vernieuwd.

Het verkeer zal in deze periode bijgevolg geen gebruik kunnen maken van de Visartbrug en wordt vanaf de Kustlaan uit beide richtingen omgeleid via de Strausbrug (Isabellalaan via Kapitein Fryattstraat/ Hulstraat).

Voetgangers en fietsers volgen dezelfde omleiding als het autoverkeer.

(bron: APZI)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post116

NA 175 JAAR KOMT EEN EINDE AAN DE FERRIES TUSSEN OOSTENDE EN HET VERENIGD KONINGRIJK

KusthavensPosted by webmaster 30 Apr, 2013 16:16

De afvaarten van Trans Europa Ferries vanuit Oostende zijn gestaakt. Het bedrijf legde de boeken neer op maandag 29 april. Hiermee komt een einde aan 175 jaar overtochten tussen Oostende en Groot-Brittannië. De Larkspur en Gardenia varen niet meer uit. De Ostend Spirit is zelfs definitief verdwenen.

Trans Europa Ferries (TEF) is een dochtermaatschappij van Trans Europa Shipping Lines uit Slovenië, dat sinds 1998 actief is in Oostende. Het bedrijf begon in 2004 een auto- en passagiersdienst op de verbinding Oostende-Ramsgate.

De laatste afvaart van de Gardenia richting Ramsgate dateert van woensdag 17 april. Nu ligt het werkloos in de Oostendse haven. De Larkspur lag eerder al aangemeerd in Oostende. TEF verzorgt normaal dagelijks vier overvaarten in beide richtingen van Oostende naar Ramsgate. Het ging al geruime tijd slecht met het bedrijf. Lonen van de arbeiders, de bedienden en de bemanning van de schepen werd laattijdig of zelfs niet betaald.

De gevolgen voor de havenarbeiders zijn niet gering. Sedert 1 januari werd aan de Oostendse havenarbeiders, na bijna 2 jaar, terug bestaanszekerheid betaald bij werkloosheid. Dit komt nu terug in het gedrang door het verdwijnen van TEF, omdat bijna de helft van het contingent van de 25 havenarbeiders werkloos zal worden en geen bijkomende inkomsten voor het fonds Bestaanszekerheid gebeuren.

Wij halen nu terug ons dossier betreft de samenvoeging van de paritaire comités boven en een vereffening van het Fonds Bestaanszekerheid is aangevraagd. Intussen kunnen de werkloze Oostendse havenarbeiders al aan de slag als gelegenheidsarbeider in Zeebrugge. Een overheveling en de daarbijhorende voorwaarden van alle havenarbeiders van Oostende naar het contingent van Zeebrugge moet nog besproken worden maar zal op korte termijn gebeuren. Wij pleiten ervoor dat elk geval de havenarbeiders hun erkenning en werkzekerheid kunnen behouden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post110

Pamflet wintermaatregelen Kusthavens

KusthavensPosted by webmaster 07 Dec, 2012 20:35
Met de koude wintermaanden in het vooruitzicht willen wij er u aan herinneren dat minimaal volgende drie punten in acht dienen te worden genomen conform de Codex over het welzijn op het werk en onze afspraken met de sociale partners

Klik hier om het pamflet te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post75

BNFW Zeebrugge sluit 5-jarig contract af met ZESPRI

KusthavensPosted by webmaster 04 Dec, 2012 17:51

Zespri, de markleider in kiwifruit, heeft in Auckland (Nieuw-Zeeland), een samenwerkingsakkoord getekend dat de rol van Zeebrugge als distributiehaven voor Europa van kiwifruit bevestigd voor de toekomst.

Het is de goederenbehandelaar Belgian New Fruit Wharf (BNFW), een dochter van de Sea-Invest-groep, die de verdeling van kiwifruit naar 25 markten over heel Europa zal verzorgen. Dit brengt tewerkstelling mee voor 250 mensen.

In 2011 bedroeg de totale overslag van kiwifruit in Zeebrugge 140 000 ton.

Tevens ondertekende MBZ een "sister port agreement" met de haven van Tauranga, die ideaal gelegen is om exportgoederen te behandelen en bovendien een exclusieve toegang heeft tot de grootste importmarkt van Nieuw-Zeeland via de inlandhaven MetroPort. Het zusterakkoord focust op het delen van informatie die het commercieel succes van beide havens kan vergroten.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post74

Coastal Port Agencies betaald de lonen van de Oostendse havenarbeiders.

KusthavensPosted by webmaster 23 Nov, 2012 15:24
In het geschil met Kloosterboer die in Oostende schepen behandelde met aardappelen zijn na bijna 2 jaar, via een gerechtsdeurwaarder, de lonen opgeëist bij Coastal Port Agencies. De juridische dienst van het ACV heeft deze zaak gewonnen voor de rechtbank en onze leden zullen eerstdaags de verschuldigde lonen, verhoogd met de intresten en gevraagde dwangsommen, ontvangen via CEMPO.

De stouwer nam het in 2010 niet zo nauw met de wet op de havenarbeid en zette zelf een eigen ploeg in voor de behandeling, maar dit aanvaarde het ACV niet. Ook het havenbestuur had in deze zaak verkeerde afspraken gemaakt die duidelijk ingingen tegen de wet en het statuut van de havenarbeiders.

Case Closed!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post70

Impact sluiting Ford Genk voelbaar in haven Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 26 Oct, 2012 10:35
De sluiting zal natuurlijk gevolgen hebben voor de haven van Zeebrugge’, reageert Joachim Coens. ‘Zeebrugge is nu eenmaal een ‘autohaven’ waar veel voertuigen staan. Jaarlijks vertrekken ongeveer 100.000?Fordwagens van bij ons naar andere landen. En daarvan worden 30.000 wagens gemaakt in Genk. Maar ik denk dat de haven van het Nederlandse Vlissingen hier veel zwaarder door getroffen zal worden, want daar worden nog meer Fordwagens verscheept. Wij hebben gelukkig nog Franse, Duitse en Japanse automerken die verscheept worden via Zeebrugge. Ik vermoed trouwens dat alle merken in de toekomst minder zullen produceren, wat natuurlijk zal wegen op de groeicijfers van onze haven. Wij wachten nu vooral af en hopen dat Ford niet beslist om volledig weg te blijven uit de haven van Zeebrugge.’

©BELGA

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post62

Deze week startte vanuit de haven van Brugge een nieuwe uitvoertrafiek van houtsnippers naar Zweden.

KusthavensPosted by webmaster 08 Oct, 2012 16:32
Bij Geldof Recyling langsheen de Pathoekeweg werd een eerste lading houtsnippers aan boord geladen van m/v ‘Osterems’ (Gibraltar vlag). Het betrof een lot van zo’n 1.800 à 2.000 ton. Tot april volgend jaar zullen er maandelijks twee schepen in Brugge komen laden. Het betreft een seizoensgebonden trafiek. Immers de houtsnippers vertrekken naar de haven van Södertalje, waar ze als groene brandstof worden gebruikt bij het opwekken van elektriciteit. De vrijgekomen warmte wordt als stadsverwarming benut. Logisch dat de trafiek zich rond de winterperiode concentreert.

©APZI

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post41

Estuaire vaart heeft het moeilijk

KusthavensPosted by webmaster 14 Sep, 2012 21:53
De estuaire scheepvaart rond Zeebrugge heeft het volgens het Havenbedrijf Zeebrugge moeilijk. Een goede bezetting van de schepen is nog steeds niet bereikt. ‘Aanleiding is voornamelijk de prijszetting binnen een vrij beperkte markt waarin deze schepen kunnen opereren', meldt het Havenbedrijf. ‘Een vlootuitbreiding is dus niet aan de orde.'
Meer...

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post11

Cruiseterminal in Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 14 Sep, 2012 21:51
Het Zeebrugse Havenbestuur heeft de realisatie van de nieuwe cruiseterminal toegewezen aan het Brugse architectenbureau Salens Architecten. Het voorontwerp van het Brugse bureau kwam als laureaat uit de architectuurwedstrijd die het Zeebrugse Havenbestuur in het voorjaar had uitgeschreven. Voor de wedstrijd zouden een twintigtal voorstellen zijn ingezonden. De realisatie van de terminal zou tussen 5 miljoen euro en 10 miljoen euro kosten. Het complex zou over twee jaar operationeel moeten zijn. Zeebrugge is de belangrijkste cruisehaven van België. Het voorbije jaar werden 75 cruiseschepen ontvangen met in totaal 245.000 passagiers. Dit jaar zullen 92 schepen worden ontvangen. Voor volgend jaar zijn minstens 110 cruises voorzien. Zeebrugge verwacht onder meer door de herdenkingsplechtigheden van de eerste wereldoorlog een groeiende interesse voor het cruisetoerisme.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post10

P&O herschikt veerbedrijf

KusthavensPosted by webmaster 14 Sep, 2012 21:50
Volgens ORONIEWS heeft de ook op Zeebrugge varende Britse rederij P&O heeft een “fundamenteel herbekijken” aangekondigd van alle aspecten van het veerbedrijf. Het is onbekend of dit ook gevolgen zal hebben voor de vaste veerverbinding voor passagiers en vracht tussen Zeebrugge en Hull. Een vergelijkbare herschikking in 2004 heeft toen 1.500 personeelsleden hun job gekost. Dit keer verwacht men geen grootschalige afdankingen, maar “het verlies van een aantal banen” kan niet worden uitgesloten. Een woordvoerster voor P&O verduidelijkte dat dit jaar door de economische toestand een verdere inkrimping van de vrachtmarkt werd geconstateerd, terwijl de brandstofprijzen blijven stijgen. P&O zet momenteel nog een vloot van 24 schepen in op 9 routes, waarvan Calais-Dover en Zeebrugge-Hull bij ons de bekendste zijn.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post9