ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

De VRIJDAGBLOG op maandag

Blog WaterPosted by webmaster 10 Jun, 2013 20:45
De week loopt ten einde en het moment om even achteruit te turen. Donderdag was er een massale steunbetuiging aan het vakbondsstandpunt rond het eengemaakte statuut arbeider/bediende. De ver van mijn bed show voor havenarbeiders, doch niet voor vele andere werknemers in de haven of maritieme sectoren. De vaklui in de havens, de arbeiders(sters) in de logistiek, de visserij en vele andere bedrijven zullen er zeker mee te maken krijgen. Vrijdag kwam de regering met haar lang verwacht voorstel, het is dus nog wat vroeg om veel commentaar te geven. Dus volgende week meer!

De Europese vervoervakbonden kwamen tussen 29 en 31 mei in Congres bij elkaar te Berlijn. De Dockers Section Committee vergaderde om de nabije 1° vergadering van de Europese Sociale Dialoog in de havens voor te bereiden. Ik heb als voorzitter in het SSDC voor de visserij al heel wat ervaring opgedaan in deze materie, doch ik verwacht in de havens wel een heel speciale dynamiek, meer daar ook de havenbesturen bij de zaak werden betrokken. Aan de kant van de vakbonden zijn er eveneens twee partijen, namelijk ons ETF en het IDC. De stouwers blijken minder goed voorbereid te zijn, doch dit is afwachten. Rond de tafel zitten aan arbeiderskant ETF en IDC, langs de kant van de bazen Feport en ESPO.

ESPO heeft de zaken goed op een rij. Op een ESPO conferentie, bijgewoond door de controversiële Antwerps/Gentse transportprof Eric Van Hooydonck verklaarde de superliberaal SIM Kallas, Europees Commissaris en vakbondsvreter eerste klas , dat hij onverkort doorgaat met de liberalisering van de havens. Daarbij schuwt hij in eerste fase de havenarbeiders die hij nog een paar jaar respijt gunt, doch alle anderen moeten reeds in bad. Uw collega’s op de bagger, sleepboten, loodsdiensten, havendiensten … worden de komende jaren geconfronteerd met een hervorming waarom niemand vraagt. Excuseer, een partij is vragende partij en dat zijn de reders. Voor hen kan het niet vlug genoeg vrijheid blijheid zijn in de haven. De reputatie en uitbuiting van de reders kennen we al decennia lang. Het kan nooit goedkoop genoeg zijn en alle middelen zijn daarvoor goed.

Voor hen die willen weten hoe het vroeger aan boord met de levenskwaliteit van opvarenden in de visserij en koopvaardij gesteld was raden we een bezoek aan het visserijmuseum in Oostduinkerke (De Panne)aan. In tegenstelling tot het nabijgelegen Plopsaland is de toegang voor minderjarigen ten stelligste af te raden wegens de weerzinwekkende verhalen en beelden.

De werkgroep actualisering havenarbeid is aan zijn 4° vergadering toe en de partijen groeien naar een eerste deelakkoord rond de veiligheid. Voor de vakbonden is een structurele gelijkschakeling van de gemeenschappelijke interne diensten zeer belangrijk. Binnen een tweetal weken gaan de gespreken verder.

Het lot van de Oostendse havenarbeiderspool ligt in handen van de werkgevers in Zeebrugge. 25 dokwerkers van de pool in Oostende kunnen naar Zeebrugge, doch met verlies van alle rechten. Dus met een B statuut. Velen zijn meer dan VIJFTIG !!!!! De werkgevers willen wel de haven overnemen, doch niet dezelfde rechten aan de dokwerkers toekennen. Flinke beloning voor de jongens die tot de laatste snik geloofd hebben in hun haven en hun bazen, beter in één buitenlandse baas.

Michel Claes, Algemeens sectorverantwoordelijke getuigd : "In 2012 hadden we een akkoord met Zeebrugge op zak om Oostende als een geheel op te nemen in het contingent van Zeebrugge. Dit werd bevestigd op een gezamenlijk Paritair Comité van Oostende en Zeebrugge. Om redenen ons niet bekend verlieten de werkgevers in Oostende deze optie en verbonden zich ertoe het Fonds van Bestaanszekerheid opnieuw op te starten. Na drie maanden viel het doek over de rederij TSL en werd het daaraan verbonden havenbedrijf opgedoekt. De reder had zijn stouwerspoot volledig leeggemolken. Daardoor zit het Fonds op droog zaad en zullen de betalingen van de bestaanszekerheid binnen een paar weken opgeschort worden wegens “geen geld”. Het woord is aan de werkgevers die een nationale cao met garantiestelling ondertekenden."

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post129