ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Aan onze leden havenarbeiders, vaklui en logistieke havenarbeiders van de Haven van Gent

GentPosted by webmaster 13 Nov, 2014 16:47

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront wenst zich in te schrijven voor de PROVINCIALE STAKING IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN (DEZE GELDT VOOR DE HAVENBEDRIJVEN BINNEN HET GENTSE HAVENGEBIED).

Wij doen hier dan ook een oproep aan onze Gentse havenarbeiders, vaklui en logistieke havenarbeiders om MASSAAL EN WAARDIG DEEL TE NEMEN AAN DEZE PROVINCIALE 24-UREN STAKING !

Concrete informatie m.b.t. de STAKINGSPIKETTEN wordt in de loop van volgende week medegedeeld.

Klik HIER om het volledig pamflet te downloaden

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post235

Ordewoorden Gent Euro Manifestatie Brussel

GentPosted by webmaster 02 Apr, 2014 10:24
EUROPESE MANIFESTATIE BRUSSEL. 04.04.2014

Havenarbeiders ACV-TRANSCOM Gent ,
wij verzamelen om 8.45u aan het St-Pietersstation, groene kledij.

PAMFLET: Klik HIER

Met syndicale groeten!

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post202

AAN HET PERSONEEL VAN DE FIRMA EURO-SILO

GentPosted by webmaster 06 Feb, 2014 15:07
Gent, 6 februari 2014​​​


Waarde vrienden,
leden van ACV-TRANSCOM,

Op 6 februari 2014 is er een werkonderbreking geweest in de stuurkamer naar aanleiding van de vele klachten en de laatste berichten van de directie naar de werknemers-vaklui. Net voor zijn vertrek op skiverlof heeft Dhr. Matthys nog een aantal nieuwe richtlijnen verspreid die zonder enig voorafgaand overleg met de syndicale delegatie werden beslist. Wij stellen vast dat voor volgende punten door de directie actie moet ondernomen worden op korte termijn.

• Opnemen van de effectieve ploegindeling op de individuele arbeidscontracten van de vaklui.

• Overwerk, voor zover dit kadert binnen de wettelijke procedure moet aan de geldende tarieven betaald worden, wij verwijzen naar de nota waar een halve morgenshift op zondag aan zaterdag tarief zou betaald worden.

• Een systeem moet uitgewerkt worden dat het aantal beschikbare én te werken weekends duidelijk vermeld alsook het maximum aantal per maand. Wij stellen voor twee weekends per maand.

• Indien een wijziging in het arbeidsregime voorgesteld-opgelegd worden dient dit vooraf met de syndicale delegatie besproken te worden.

• Wij vragen een risicoanalyse van de werk post in de controlekamer. Tijdens het weekend is niemand op de terminal aanwezig en moet de werknemer bij regelmaat resetten waardoor hij zijn werk post moet verlaten. Wat is de procedure bij ongeval…

Er wordt ons verweten dat wij reageren zoals in de jaren ’80. Wij stellen vast dat uw werkgever stilaan terug naar de jaren ’30 wil en de 6-dagenweek terug heeft ingevoerd!

Verdere acties worden overwogen indien er op korte termijn geen verandering komt. Wij rekenen op uw solidariteit.

Wij volgen de zaken verder op en houden u op de hoogte...

Syndicale groeten!

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post193

ACTIES BIJ VAN HOOREBEKE TIMBER IN GENT GESLAAGD

GentPosted by webmaster 02 May, 2013 12:59

​Op 8 april heeft het bestuur van ACV Transcom actie gevoerd op de terreinen van Van Hoorebeke Timber.

Sinds de verhuis in 2008 naar het Kluizendok werken dagelijks 4 havenarbeiders binnen de loodsen voor het beladen van vrachtwagens met pakken hout. De firma was er al jaren op uit om deze havenarbeiders uit hun loodsen te verwijderen. De reden hiervoor was de loonkost én een advies van de inspectie.

Om ons standpunt kracht bij te zetten hebben wij een houtschip gelost op kaai, maar niet in het bedrijf binnen gevoerd. Na een paar uur stonden ongeveer 300 pakken hout op kaai, die ook de toegang tot het bedrijf blokkeerden.

Intussen werd de BBQ opgestart. De directie van Van Hoorebeke heeft uiteindelijk toegegeven en we zullen in samenspraak met de firma een bedrijfsovereenkomst ondertekenen die de tewerkstelling van de havenarbeiders, binnen de afsluiting van het bedrijf zal bevestigen.

Dank aan de bestuursleden, haven van Gent.

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post112

Vakbonden dumpen 300 paletten op kaai

GentPosted by webmaster 09 Apr, 2013 07:25
Dokwerkers weigeren hout naar Van Hoorebeke Timber te brengen


GENT - De havenvakbonden ACV en BTB hebben gisteren 300 paletten, bestemd voor houtbedrijf Van Hoorebeke Timber, laten lossen op de kaai van het Kluizendok in plaats van in het bedrijf. Ze deden dat om te voorkomen dat het bedrijf vier dokwerkers vervangt door eigen mensen.

Dokwerkers die gisterenvoormiddag bezig waren met het lossen van een schip met 1.100 paletten hout voor Van Hoorebeke Timber, beslisten om het hout niet naar het bedrijf te brengen maar op het Kluizendok te leggen. Ze deden dat als protest omdat het bedrijf vier dokwerkers die in het bedrijf werken, wil vervangen door eigen personeel.

‘Van Hoorebeke Timber wil in de toekomst het hout van de kaai naar hun loodsen laten brengen door eigen mensen en niet langer door havenarbeiders', vertellen Marc Soens (ACV) en Rudy Van Hecke (BTB). ‘Dat gaat in tegen de afspraken. Door de crisis merken we dat veel bedrijven minder havenarbeiders willen inzetten en dat verontrust ons.'

Compromis
Om te voorkomen dat alle 1.100 paletten op de kade belandden, kwam Van Hoorebeke na 300 stuks met een tijdelijk compromis over de brug. Het bedrijf stelt de opzegging uit en zit volgende week met de vakbonden rond de tafel.

‘Dit is ten gronde een discussie over paritaire comités', zegt algemeen directeur Benoit Strauven. ‘De vakbonden vinden dat het paritaire comité van de havenarbeid van kracht is op onze bedrijfsterreinen, terwijl het volgens ons het paritaire comité van de houthandel is. Wij worden hierin gesteund door een advies van de arbeidsinspectie. Wij zijn zeer tevreden over het geleverde werk van de havenarbeiders, maar in deze economisch moeilijke tijden is het noodzakelijk om kostenefficiëntie na te streven. We hopen deze moeilijke periode door te komen zonder verdere belemmeringen vanwege de vakbonden en rekenen op de goede afloop van de onderhandelingen.'

Bron: De Gentenaar

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post101

Gentse haven knoopt opnieuw aan met groei

GentPosted by webmaster 24 Oct, 2012 10:40
De Gentse haven heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar 12,7 miljoen ton goederen verwerkt. Dat betekent een stijging met 4,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee wordt opnieuw aangeknoopt met een groei. Tijdens de eerste twee kwartalen van dit jaar diende nog een daling opgetekend te worden. De zeevaart liet een toename met 5,3 procent optekenen tot 6,9 miljoen ton. De binnenvaart realiseerde een stijging met 3,4 procent tot 5,8 miljoen ton. De groei werd vooral gerealiseerd met de overslag van landbouwproducten en voeding. Daarentegen diende een daling te worden opgetekend bij de petroleumproducten, producten van de metaalindustrie, ruwe mineralen en bouwmaterialen. Over de eerste negen maanden van het jaar wordt ongeveer een status-quo op 37,7 miljoen ton opgetekend. Bij de zeevaart is er sprake van een daling met 3 procent tot ruim 20 miljoen euro, maar bij de binnenvaart werd een stijging met 3,8 procent tot 17,7 miljoen euro gemeld.

© Express  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post50

DFDS-schepen gaan in Gent op walstroom draaien

GentPosted by webmaster 14 Sep, 2012 21:47
Vanaf eind 2014 zullen in de haven van Gent zeeschepen voor het eerst gebruik kunnen maken van walstroom. Het Havenbedrijf en rederij DFDS Seaways slaan hiervoor de handen in elkaar. Schepen aan de kaai op walstroom aansluiten is goed voor het milieu en voor de luchtkwaliteit in de haven, omdat ze dan hun dieselgenerator niet moeten laten draaien om elektriciteit op te wekken. Dat vertaalt zich ook in minder geluidshinder.

Meer...

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post8