ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Herziening van Europees havenbeleid.

Sector HavensPosted by webmaster 27 Aug, 2012 21:35

Port package 3

In solidarity with European Dockers

Het Nationaal bestuur van ACV Transcom, in vergadering op 30 juni 2012, stelt vast : Zonder enig informatie gaat de Europese commissie over tot een consultatierond van alle betrokken “stakeholders” in de EU. De karakter van deze consultatie is van die aard dat door de brede verspreiding ervan vragen mogen en kunnen gesteld worden bij de efficiëntie ervan.

ACV Transcom roept de EU commissie op om op een ernstige manier de voorstellen voor een vernieuwd Europees havenbeleid voor te leggen aan het Europees Sectorcomité voor de Sociale Dialoog in de havens. Dit comité werd door de EU Commissie nog geen enkele keer bij elkaar gebracht. Het Comité onmiddellijk belasten met een dossier van een volledige havenhervorming wordt een moeilijke, zo niet onmogelijke opdracht voor de sociale partners, de havenbesturen en de commissie.

ACV Transcom verdenkt de commissie ervan dat zij op die wijze de eerdere belofte om het Sectorcomité voor de Sociale Dialoog in de Europese havens bij de hervormingen te betrekken, wil omzeilen. Alle werknemers, werkzaam in de havendiensten van private en publieke aard, aangesloten bij ACV Transcom verwerpen de pogingen van de Europese commissie om onder het mom van transparantie zoveel meningen te verzamelen waardoor een ordelijk debat niet mogelijk wordt en zij op die wijze haar opties kan doordrukken op een grote havenconferentie van 25 en 26 september.

ACV Transcom is ervan overtuigd dat de Europese Transportfederatie deze evolutie samen met de aangesloten leden op de voet volgt en in overleg met alle aangesloten organisaties de nodige strategische keuzes zal maken.

ACV transcom neemt kennis van de besluiten, genomen op de “Dockers Conference” in Antwerpen . Zij stelt vast dat ACV Transcom niet was uitgenodigd op deze conferentie. Zij verwerpt het argument dat een lokaal dispuut gebruikt om organisaties op de internationale fora uit te sluiten en hierdoor de broze internationale solidariteit op de helling wordt gezet.

Michel Claes.

Deze motie werd aangenomen door het Nationaal Bestuur ACV Transcom

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post0