ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Letse vakbondsafgevaardigde bezoekt haven van Antwerpen

Sector HavensPosted by webmaster 12 Apr, 2013 13:42

Op maandag 8 april kregen we het bezoek van Viktors Panasjuks. Viktors is in België in het kader van de actualisering van de havenarbeid in Letland. Hij volgde in Brussel een tweedaagse training van het ETF en maakte van de gelegenheid gebruik om een dag eerder naar ons land af te zakken om een bezoek te brengen aan de haven van Antwerpen.

Viktors is afgevaardigde van de Letse vakbond Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība en staat in voor de actualisering van de havenarbeid in zijn land. In Letland zit een speciale commissie van politiek en vakbond samen rond de tafel.

Geen basisopleiding
In de voormiddag brachten we een bezoek aan de containerterminal van PSA op het Deurganckdok. Aansluitend bezochten we het opleidingscentrum OCHA, dat op enorme interesse van onze gast kon rekenen. In Letland bestaat er namelijk geen algemene opleiding tot havenarbeider. Elk bedrijf moet er zelf voor een opleiding zorgen. Afhankelijk van de inspanningen van het bedrijf, gaat dat van een beperkte opleiding tot een heel uitgebreide.

Samenwerking
Tegen de middag passeerden we het aanwervingslokaal en kreeg Viktors de nodige uitleg bij het aanwervingssysteem en het poolsysteem. Na de middag brachten we nog een bezoek aan een stukgoedkaai en gingen we samen eten. Er werd gesproken over hoe ACV-Transcom en Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība in de toekomst kunnen samenwerken.

Jonge vakbond
Vanuit de Baltische staten is er een enorme vraag om samenwerking. De meeste vakbonden zijn daar opgericht na het uiteenvallen van de Sovjet Unie en zijn dus nog zeer jong. Daardoor zien ze als één van de weinige regio’s hun ledenaantal sterk toenemen en zoeken ze dus de hulp van andere vakbonden om zichzelf te verbeteren en te verstevigen.  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post103