ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

20 augustus 2013 : De Maritieme arbeidsconventie (MLC) voor zeevarenden van kracht.

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 20 Aug, 2013 21:40
ACV Transcom is verheugd over de inwerkingtreding van deze conventie.

De MLC vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in de wereldwijde vakbond campagne om de arbeidsrechten en de arbeidsnormen van zeevarenden te verbeteren. Het is een waar keerpunt in de internationale scheepvaart, die de pijler van de rechten van werknemers aan de bestaande normen van veiligheid, beveiliging en crew normen toevoegt.

De belangrijke bepalingen omtrent gezondheid, medische zorg, voorkomen van arbeidsongevallen, sociale zekerheid, arbeidsovereenkomst, oprichten van welzijnsvoorzieningen in havens, werk- en rusttijden, wervingsproces, opleiding, ….worden in deze conventie vastgelegd.

De MLC wordt beschouwd als de vierde pijler van de scheepvaart regelgeving, naast Solas, Marpol en de STCW (Standards of Training, diplomering en wachtdienst), en is bedoeld strikt te worden afgedwongen door vlaggenstaten en havenstaatcontrole.

De MLC legt de verantwoordelijkheden van vlaggenstaten ten aanzien van de certificatie-en implementatieproces vast. De vlaggenstaat van het schip verklaart als het schip conform de regels van het maritiem arbeidsverdrag wordt uitgebaat.

In de conventie wordt ook een procedure vastgelegd hoe de zeevarenden inbreuken op deze regelgeving kan melden.

Het moet zorgen voor een 'one stop shop' voor arbeidsnormen. Dit betekent dat alle zeevarenden een uitgebreide bescherming van hun fundamentele rechten moeten kunnen genieten.

Volgens ACV Transcom zal deze nieuwe wetgeving een verschil maken in de arbeidsomstandigheden van de zeevarenden.

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post150