ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

ACV wil versterkte diversiteitsplannen

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:51
Ondanks alle inspanningen en initiatieven hebben mensen met een handicap (net als mensen van een andere origine, oudere werknemers,…) af te rekenen met hoge drempels op de arbeidsmarkt. Zelfregulering en gedragscodes leveren te weinig resultaat op. Daarom pleit het ACV voor versterkte diversiteitsplannen met slimme streefcijfers. En in die plannen moeten heel duidelijke linken naar kansengroepen zitten. Het ACV stelt immers vast dat deze linken steeds sterker verwateren.

Werknemers en vakbondsafgevaardigden moeten van bij de start tot de goedkeuring kunnen meebeslissen over de inhoud van een diversiteitsplan. En ook bij de controle en evaluatie worden betrokken. Diversiteitsplannen moeten duidelijke en sterke linken met kansengroepen bevatten. Het ACV stelt immers vast dat deze link steeds sterker verwaterd. De diversiteitsplannen moeten kaderen binnen een loopbaanbeleid en ‘slimme’ streefcijfers bevatten inzake evenredige arbeidsdeelname. Deze ‘slimme’ streefcijfers houden rekening met het l kansengroepen in de regio en in de sector. Ze moeten binnen het sociaal overleg op sector en ondernemingsvlak worden vastgelegd.

Tegelijk pleit het ACV er voor om in het kader van overheidsopdrachten of wanneer ondernemingen en organisaties omvangrijke dotaties of subsidies ontvangen, bindende sociale clausules in te bouwen rond bijvoorbeeld rekrutering, opleiding en competentieverwerving. Deze sociale clausules moeten ook een impact hebben op eventuele onderaannemers. Bij het niet naleven van sociale clausules, moet het mogelijk zijn om een deel van de subsidies terug te vorderen.

Om de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen te stimuleren, moet ook meer werk worden gemaakt van aangepast werk, zowel individueel als collectief. Dit kan onder meer door werk te maken van innovatieve arbeidsorganisatie. Werkgevers moeten kansengroepen meer kansen bieden door duurzame en kwaliteitsvolle jobs te creëren die zijn afgestemd op hun competenties en motivatie.

Meer informatie: Stefaan Peirsman, coördinator integratie- en diversiteitswerking, 0495 52 07 14

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post181