ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Zeer voorzichtig zijn met interpretatie cijfers arbeidsongevallen

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:54
Het aantal arbeidsongevallen is tussen 1985 en 2012 met 44 procent gedaald. Dat schrijft Le Soir vandaag (‘Forte diminution des accidents de travail’), op basis van cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het ACV moet, helaas, waarschuwen voor overdreven positivisme over arbeidsongevallen op basis van deze cijfers.

Want merkwaardig genoeg dalen sinds jaren enkel de aangegeven lichte arbeidsongevallen (tijdelijke ongeschiktheid). Bij de ernstige arbeidsongevallen (blijvende ongeschiktheid) is er helemaal geen dalende trend. Deze vaststelling heeft meer te maken met een zware onderaangifte van lichte arbeidsongevallen dan met een effectieve daling. Zo raamt het Fonds Arbeidsongevallen dat voor elk aangegeven arbeidsongeval er twee ongevallen niet worden aangegeven. Bovendien weigeren verzekeraars sinds 1980 vier keer meer arbeidsongevallen te erkennen. Met zeer ongelijke praktijken naargelang de verzekeraar. Het ACV publiceerde hierover in april 2013 al een uitgebreid dossier (https://www.acv-online.be/Images/Vakbeweging%20781_tcm9-285006.pdf ) .

Het ACV kan op basis van de cijfers alleen maar vaststellen dat de kans op een ernstig arbeidsongeval sinds 1980 nog gestegen is voor arbeiders. Per 1000 arbeiders worden er jaarlijks 9 ernstige arbeidsongevallen aangegeven. In KMO’s gebeuren nog steeds meer ernstige arbeidsongevallen dan in grotere ondernemingen met vakbondsvertegenwoordigers. Het stijgende aantal uitzendkrachten, toenemend werk in onderaanneming en het stijgend aantal KMO-werknemers laat zich voelen.

Een belangrijke oorzaak van deze evolutie is dat de inspectiediensten onderbemand blijven. Een Belgische onderneming mag gemiddeld maar om de 21 jaar een inspectie mag verwachten. Vakbonden en werkgevers (!) vroegen samen in de Nationale Arbeidsraad om een verdubbeling van het aantal inspecteurs en een lik-op-stukbeleid met effectieve sancties.
(Bron: Cijfers Fonds Arbeidsongevallen)


Meer informatie: Kris Van Eyck, Dienst onderneming ACV, 0494 438707

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post182