ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Gedaalde loonkloof doelgericht aanpakken

ACV TranscomPosted by webmaster 13 Dec, 2013 16:56
De CRB publiceerde vandaag zijn tussentijds technisch verslag. Alhoewel competitiviteit veel breder is dan enkel loonkost (innovatie, opleiding, de juiste producten voor de juiste markten, energiekost…) werpen deze cijfers, goedgekeurd door vakbonden en werkgevers, een heel ander licht op het opbod inzake loonkloof. Het ACV blijft pleiten voor een doelgerichte aanpak. Het ACV blijft er op hameren dat dit moet door een tax shift naar inkomens uit vermogen. Zoals het ACV ook benadrukt deze lastenverschuiving de meest doelmatige invulling moeten krijgen: naar lage lonen, industrie en non-profit. Voor een maximaal werkgelegenheidseffect.

Volgens het verslag is de bruto loonkloof voor 2012 (dus zonder rekening te houden met loonsubsidies) gedaald van 5.1% naar 4.8%. Als we daar ook de loonsubsidies aftrekken voor de privésector (andere dan non-profit en dienstencheques) , dan landen we op een netto loonkloof van 2.25%.

In 2013 en 2014 zet de daling van de loonkloof zich door, als gevolg van een reeks factoren: de inhaalbeweging in Duitsland, de sterkere loonsverhogingen in de Franse privésector, het verbod op nieuwe loonsverhogingen in België, het actievere prijzenbeleid en en de manipulatie van de gezondheidsindex (door aanrekening van soldenprijzen, zonder correctie voor het verleden). Voor 2014 verwacht de CRB een bruto loonkloof van nog 3.8% (tegen dus 4.8% in 2012). Zelfs wanneer men enkel rekening houdt met een beperkt deel van de loonsubsidies uit 2012 (zonder non-profit, zonder dienstencheques en zonder de nieuwe maatregelen) daalt de netto loonkloof tot 1.28%.

Dat betekent dat het recente Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van de federale regering ons in staat stelt om de loonkloof volledig weg te werken. En dat het debat zich nu verlegt naar de financiering van de aangekondigde lastenverlaging en naar de volledige compensatie van het inkomstenverlies voor de sociale zekerheid. Het ACV blijft er op hameren dat dit vooral gebeurt door een tax shift naar inkomens uit vermogen. Zoals het ACV ook benadrukt dat lastenverlagingen de meest doelmatige invulling moeten krijgen: naar lage lonen, industrie en non-profit. Voor een maximaal werkgelegenheidseffect.

Het debat moet zich ook verleggen naar andere factoren die competitiviteit bepalen:

- een herziening van de steun aan innovatie, nu blijkt dat de overheid wel zijn deel doet (1% van het BBP), terwijl de privésector achterblijft.

- een recht op opleiding voor elke individuele werknemer.

- actieve strijd tegen sociale dumping, zeker nu Europa daartoe ruimte geeft. Via toenemende controles én een efficiëntere rechtsgang.


Met vriendelijke groet


David Vanbellinghen
ACV pers- en informatiedienst
Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel
T 02/246 34 82 – GSM 0477 37 88 17 - F 02/246 30 10

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post183