ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

HOOG TIJD VOOR ONT-HUTS-ING !

AntwerpenPosted by webmaster 12 Mar, 2014 17:58

Als Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen (GVHA) hebben wij nooit de traditie gehad om onbezonnen tot actie over te gaan; wij hebben steeds getracht om via overleg een oplossing te zoeken binnen het bevoegd Paritair Subcomité.

De uitlatingen en de brieven van dhr. HUTS van de afgelopen maanden laten ons echter geen enkele keuze. Hij mag dan wel bekend staan als een groot zakenman, zijn mediaoptreden rond de Wet op de Havenarbeid had alles van een “stand up comedy show” zonder gefundeerd pleidooi, waarbij hij noch de leugen, noch een grote dosis demagogie schuwde. Hij maakte van de ganse problematiek één grote populistische karikatuur.

Aanleiding van zijn zure oprispingen was het sociaal conflict van eind juni 2013 rond het niet respecteren van de Wet op de Havenarbeid bij de firma LOGISPORT, dat na bemiddeling van de voorzitter van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen, uitmondde in een akkoord om via sociale dialoog een structurele oplossing te zoeken voor dit dispuut.

De activiteiten bij de firma LOGISPORT situeren zich nochtans binnen de territoriale omschrijving van de haven van Antwerpen en de behandeling van goederen beantwoordt aan de definitie van havenarbeid zoals voorzien in de Wet van 8 juni 1972 en het K.B. van 12 januari 1973.

Ingevolge het akkoord dat namens dhr. HUTS vorig jaar tijdens de verzoeningsvergadering op de zetel van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen werd ondertekend, dient de sociale dialoog te gebeuren op basis van de vaststellingen van de overtredingen op de Wet op de Havenarbeid door de Sociale Inspectiediensten van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD-WASO).

Reeds eind vorig jaar werd dhr. HUTS in kennis gesteld van het P.V. van de bevoegde inspectiediensten van de FOD-WASO en kwam hij tot de ontnuchterende vaststelling dat hij niet alleen in overtreding is met de Wet, maar dat hij de dringende opdracht kreeg om zich naar de Wet op de Havenarbeid te schikken.

Voor de verzamelde pers liet dhr. Fernand HUTS verstaan dat de stoere havenarbeiders van het algemeen contingent, die het gewoon zijn om duizenden tonnen staal te laden en te lossen uit schepen, ineens zouden ingezet worden om bij hem dozen met “soutienkes” te vullen, in één adem bewerend dat hierdoor zijn loonkost met 25 % zou stijgen!

NIETS IS MINDER WAAR! Hij verzweeg opzettelijk dat er voor deze activiteiten een afzonderlijk contingent bestaat voor logistieke havenarbeiders, waarvan het loon 66 % van het loon van havenarbeider algemeen werk bedraagt en hierdoor competitief is met de logistieke arbeid buiten de havens.

Bij de invoering van de logistieke arbeid in de havens, inmiddels méér dan 20 jaar geleden, heeft dhr. Fernand HUTS er toen als enige werkgever zelf voor gekozen om het sociaal overleg te verlaten.

Groot was dan ook onze verwondering dat dhr. HUTS als “grote entrepreneur” via de pers en bevriende organisaties zoals VOKA en bepaalde politieke partijen, kiest voor de vlucht vooruit en zich tracht te onttrekken aan de bestaande wetten, die ook gelden voor geslaagde grote ondernemers.

Omdat reeds sedert 4 oktober 2013 herhaaldelijke pogingen om tot overleg te komen mislukten, werd aan de voorzitter van het Paritair Comité Haven van Antwerpen gevraagd om te bemiddelen. Ook diens bemiddelingspoging heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd omdat dhr. HUTS zelfs de voorzitter van het Paritair Subcomité aan de schandpaal nagelt en bestempelt als partijdig en onbekwaam.

Ook hier weer een primeur voor dhr. Fernand HUTS. Blijkbaar wenst dhr. HUTS enkel te praten met mensen die hem altijd gelijk geven!

Eén werkgever weigert zich te schikken naar de akkoorden die zijn werkgeversorganisatie met de vakbonden gesloten heeft. Eén werkgever mag zich niet boven alle anderen verheven voelen; in een rechtsstaat gelden de regels voor iedereen. De “level playing field” moet voor alle werkgevers aan de haven gelijk zijn, ook voor diegenen die zich te bijzonder, te sterk en te rijk achten om de spelregels van de gewone sterveling te volgen, de vaststellingen van de Sociale Inspectie na te leven of zelfs maar plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

We laten het statuut van havenarbeider niet ondergraven door onbetrouwbare personen. Vandaar dat wij hier vandaag een duidelijk waarschuwing geven aan dhr. HUTS en LOGISPORT:

Start de sociale dialoog !

Heb respect voor onze Wet op de Havenarbeid !

Handen af van de Wet Major !

Overleg zolang het kan – harde actie als het moet !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van Antwerpen  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post196