ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Havenconferentie in Brussel

Sector HavensPosted by webmaster 26 Sep, 2012 00:51
Vandaag, dinsdag 25 september start de aangekondigde havenconferentie in Brussel. Deze gaat door onder het motto “ unlocking the growth potential”.

De aanzet is gegeven op de maritieme dag in Gotenburg eerder dit jaar. De Europese Commissie en met haar de politiek verantwoordelijke van de lidstaten hebben zich voorgenomen een groot aandeel van de Europese groei te verwezenlijken op en onder het zeeoppervlak.

Het thema van de Conferentie loog er niet om: “Duurzame groei uit oceanen, zeeën en kustgebieden: blauwe groei”. Het verder verloop van de conferentie was voor de huidige gebruikers van de wereldzeeën ontluisterend. Noch koopvaardij, noch visserij kwamen op een ernstige manier aan bod. Zij behoren niet tot het kransje economische sectoren dat voor de nodige groei kan en zal zorgen.

De focus ligt volledig op “nieuwe “ economische sectoren. Ontginning van grondstoffen op de bodem van de oceaan, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën staan hoog op de Europese agenda. Een efficiënte, goedkope controle hierboven op, alles nog even overgieten met een duurzame saus, afgewerkt met de nodige ecologische specerijen ronden deze menu af.

Ondertussen dendert de EU-trein verder. Na de zeeën komen de havens aan de beurt. Op 26 juni ging in Brussel een follow-up meeting door tussen de EU commissie en de lidstaten. Transcom werd daarover ingelicht, als lid van de Vlaamse Havencommissie op vrijdag 22 juni. Commentaren moesten op maandag 25/06 binnen zijn. Hallo, van enig professionalisme getuigend. Daarna startte een online consultatie van de betrokken partijen (stakeholders) die eind augustus wordt afgerond. Op basis daarvan is de grote EU havenconferentie samengeroepen op 25 en 26 september.

Intussen blijft duidelijk dat de commissie het niet begrepen heeft op de closed shops , in de volksmond de “pool” of kotmannen . Siim Kallas verwoordde dit tijdens een toespraak op 11 mei 2012 op deze manier : Labour : This works well in some ports. But in others, some of the practices are highly restrictive and amount to what is, in direct, a ‘closed shop’ where service providers may not employ personnel of their own choice. So we need to learn from best practices.
Vrij vertaald : Arbeid, dit functioneert goed in bepaalde havens. In andere echter gelden veel beperkende arbeidsvoorwaarden (voor de werkgever) en bestaan vormen van afgeschermde arbeidsmarkten (pools) waardoor de werkgevers geen personeel van hun eigen keuze kunnen tewerkstellen. Uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen welke systeem het beste is.

Dit is een draak van een zin. Je kan hiervan allerlei soep koken. Waarom zegt de commissie nu eindelijk niet waarover het gaat. Geen lastige vakbonden, geen sociale akkoorden en een supervrije arbeidsmarkt. De maskers vallen intussen van de gezichten . In Portugal moeten de havenarbeiders alles opofferen voor een beleid dat geen enkel uitzicht geeft op een duurzame toekomst, dit onder leiding van de Europese Troika en het IMF, de hogepriesters van het moderne kapitalisme. De voorgestelde maatregelen lijken verdacht veel op de agenda die de Europese commissie op de havenconferentie verdedigd.

ETF heeft ondertussen haar havensectie bij elkaar geroepen en de conferentie grondig voorbereid. De havenarbeiders spreken morgen bij monde van Livia Spera, politiek secretaris ETF, de conferentie toe. De nadruk wordt gelegd op de belofte van de commissie om de Europese vakorganisatie bij dit debat te betrekken. Dit was de conclusie na de mislukte poging om tweemaal op rij de dokwerkersbonden op de knieën te krijgen. Zij staan immers “andere” groei in de havens in de weg. Deze groei zit er aan te komen in nieuwe sectoren rond alternatieve energie, grondstoffen en alternatieve kweekmethodes van voedingsproducten die zonder massale overheidssteun weinig toekomst hebben. Lastige havenbonden, die de traditionele haveninstallaties stilaan zien verdwijnen in handen van deze bedrijven dienen eerst opgeruimd.

De havenvakbonden hebben echter getoond dat je dit soort zaken niet moet en kan aanvaarden. Ze nodigt de commissie en alle partners in de sociale dialoog dit debat eindelijk aan te gaan en op te houden verstoppertje te spelen. Daarom kwam het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Belgische havens tot een akkoord om op 25 september 2012 op het ogenblik dat de havenconferentie doorgaat, de leden in de havens te informeren aan de hand van pamfletten en de nodige toelichting. In de eerste plaats tonen zij zich solidair met hun Portugese collega’s en tonen zij op hetzelfde ogenblik hun bezorgdheid over de valse politiek die op dit ogenblik gevoerd wordt.

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post24