ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

ETF havenbonden komen samen in Berlijn

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 01 Apr, 2015 19:31

Het rommelt in Europees havenland. Vroeger eindigde de vergadering met de rapporten vanuit de lidstaten, thans komen deze op de eerste plaat. De lijst van landen waar er problemen zijn met de bescherming van de havenarbeiders wordt steeds langer. In de EU zijn het ofwel de regeringen zelf, ofwel de werkgevers initiatiefnemer of betrokken bij de afbouw van het dokstatuut.


We overlopen even het rijtje:

In Noorwegen valt in de ene na de andere haven het dokstatuut. Hier zijn de werkgevers aan zet. In 8 havens zijn de havenarbeiders thuis zonder werk terwijl het werk is overgenomen door anderen. Interimarbeid doet zijn intrede. Niet veel zicht op een spoedige kentering

In Nederland pleit Dubai Ports van een overheveling van de overslagactiviteit naar de IT sector. Er komen volgens hen geen dokwerkers meer aan te pas. Het grote deel is geautomatiseerd en de machines worden datagestuurd. Zij die operationeel zijn op de bedrijven behoren tot onderaannemers zoals kuipers en die hebben eigen cao’s. Tevens is er een interne discussie over de rol en de plaats van de jongere dokwerkers binnen de vakbond. Zij andere thema’s op tafel, onderwerpen die hun toekomst aanbelangt. Een grote groep organiseert zich in de “Dockers Society”.

In Spanje zijn na de veroordeling door het EU hof de onderhandelingen met de regering op gang gekomen. Een voorstel om alle dokwerkers af te danken en daarna terug aan te nemen in de bedrijven is van tafel geveegd. De vakbonden leggen na een stakingsdreiging een voorstel op tafel.

In België heeft het Ministerie een derde ontmoeting gehad met de commissie en werd de voorbije weken een brief gestuurd naar de EU commissie. De initiatieven naar de commissie toe kwamen er nadat ACV op haar startdag in September 2014 uitleg vroeg aan het Ministerie van Arbeid over de verdere procedure van de ingebrekestelling. Er wordt door ETF op aangedrongen dat de vakbonden in de lidstaten alles in het werk stellen om veroordelingen door het Europees Hof te vermijden. De EU commissie geeft intussen het overleg tussen de Belgische overheid, werkgevers en vakbonden nog steeds een kans. Dit overleg gaat nog steeds door.

In Italië werd op 6 maart gestaakt tegen de regeringsplannen om de HA te liberaliseren. De havenarbeid is daar geen alleenstaand geval, vele beroepen zijn beschermd en vormen het onderwerp van hervormingen.

In Gdansk-Polen, eens de bakermat van de vrije vakbond in het communistische oosten van Europa, zit het ook niet goed. Bij Dansk Container Terminal werkt Solidarnosz (stond aan de bakermat van een vrij Polen) aan de heropbouw van de vakbondsstructuren doch het is daar niet van de poes. Vakbondsleiders worden sterk geïntimideerd en bij herhaling op straat gegooid. Een gevraagde lening bij de Wereldbank om de terminal uit te breiden wordt betwist door ITF omdat het bedrijf de vakbondsrechten en dus de mensenrechten niet respecteert. Volgens de werkgever(s) duwt de vakbond zo het land in de afgrond (op welk verdiep hebben we dit nog gehoord). Intussen mag de vakbond het bedrijf niet meer binnen. In Logispor van Katoennatie te Antwerpen mag de vakbond ook niet binnen. Onderhandelingen gebeurt met advocaten, niet met vertegenwoordigers van de werkgevers.

Belangrijk nieuws over Lashing and Securing. Na een jarenlange kaalslag op dit dokwerk keert het tij. De sectie ging akkoord om een campagne uit te werken die ertoe moet leiden dat in de verschillende landen de dokwerkers dit werk opeisen. In de vette jaren hebben nogal havenbonden onder druk van de achterban dit werk , veelal vuil en lastig, overgelaten aan onderaannemers of bemanning. Door de sanering van de jobs aan de wal komt het besef terug dat kuiperij evengoed dokwerk is. Een reactie die in vele landen op veel verzet stuit, zeker vanwege rederijen doch ook vanwege stouwers. Wordt vervolgd.

Een werkgroep gaat met onmiddellijke de gevolgen van de automatisering van het dokwerk aanpakken. De grenzen zijn niet langer beperkt tot havenbonden, ook anderen zoals bedienden, moeten rond de tafel komen. De evoluties in verband met de steeds verder intrede van computer gestuurde processen onder de kraan liggen aan de oorzaak van een snelle afbraak van het dokwerk.

Een laatste, zeer belangrijk onderwerp handelde over Vlissingen. Deze haven gaat met steeds meer trafieken lopen, nu ook in Antwerpen. Buiten Verbrugghe doet iedereen daar wat hij wil. Kloosterboer, zeer agressief op de internationale fruitmarkt, werkt zonder cao. Volgens de woordvoerder van FNV is het een bedrijf waar het personeel niet kan gesyndikeerd worden, dus kan er geen cao gesloten worden. Vraag om deze haven Port of Convenience te verklaren. Dit wil zeggen dat zij dan geboycot wordt.

Michel Claes

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post257