ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

‘We moeten een veroordeling vermijden’

Sector HavensPosted by webmaster 14 Nov, 2015 16:26
Onderhandelingen over aanpassing wet havenarbeid
De federale regering onderhandelt met de sociale partners over aanpassingen aan de wet Major, de wet die de havenarbeid regelt. Het is belangrijk om tot een akkoord te komen, anders dreigt er een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

In maart 2014 stelde de Europese Commissie België in gebreke voor de manier waarop de havenarbeid in ons land geregeld is. België heeft tot het einde van dit jaar de tijd gekregen om de wet aan te passen. Komt er geen oplossing, dan gaat het dossier naar het Europees Hof van Justitie. Wordt België daar veroordeeld, dan kunnen er boetes volgen.

De wet Major en werken in de haven
In de Belgische havens mogen enkel erkende havenarbeiders werken. Die erkenning krijgen ze van het paritair comité (overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers van een bepaalde sector) na een opleiding en stage. ‘Die opleiding en erkenning zorgen voor meer veiligheid in onze havens’, zegt Michel Claes van ACV Transcom. ‘Werken in de haven is een aparte job, je moet weten wat je doet. Als de werkgevers zomaar interims of andere tijdelijke werkkrachten kunnen inzetten, vrezen we voor meer ongevallen.’

Wat zegt Europa?
De ingebrekestelling kwam er na een klacht van Katoen Natie, een bedrijf van havenondernemer Fernand Huts. De Europese Commissie heeft vooral een probleem met het feit dat alleen erkende havenarbeiders in de haven mogen werken. De commissie vindt dat werkgevers zelf moeten kunnen kiezen wie ze aanwerven en in de haven tewerkstellen. Oorspronkelijk gaf de Europese Commissie België tot 23 oktober om tot een akkoord te komen over een aanpassing van de wetgeving. De federale regering en de sociale partners hebben nu nog wat uitstel gekregen.

Wat nu?
Volgens Michel Claes is er een akkoord in zicht. En dat is een goede zaak, zegt hij. ‘Je moet zo’n ingebrekestelling niet te licht opnemen. Het is belangrijk dat we nu tot een akkoord komen want een veroordeling door het Hof van Justitie leg je niet zomaar naast je neer. Bovendien zou een veroordeling door sommige regeringspartners gebruikt kunnen worden om de wet Major meteen volledig af te schaffen, en dan staan we er nog slechter voor.’

(bron: Visie 21 pag 13)

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post273