ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Ingebrekestelling, gesprek met Peeters

Sector HavensPosted by webmaster 11 Dec, 2015 14:34

Gisterenmorgen, 10 December 2015, werden we bij Minister van Werk Kris Peeters geroepen teneinde de stand van zaken in verband met het dossier Europa en Katoennatie te vernemen.

De Minister deelde ons mee dat hij nog voor het einde van de week met Commissaris Bulc van Transport een akkoord moet bereiken over de ingebrekestelling tegen de Belgische staat. Na klacht van Katoennatie bestempelt de Europese Commissie het stelsel van de havenarbeid, dus niet alleen de wet maar ook de cao’s, in strijd met het vrij verkeer van goederen, diensten en personen.

De minister lichtte een voorstel toe dat hijzelf zal neerleggen bij de Europese commissie. Dit zou ten laatste morgen gebeuren. Hij wees op het belang van een “minnelijke schikking”. In geval dit voorstel door de EU wordt verworpen kan een procedure voor het Hof niet langer vermeden worden, aldus de Minister.

De definitieve versie van het voorstel hebben we niet gekregen. Dit wordt toegestuurd nadat de EU commissaris is ingelicht.

Wij houden U verder op de hoogte.

Michel Claes
Algemeens sectorverantwoordelijke
ACV Transcom water.  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post278