ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

EUROPESE INGEBREKESTELLING VAN DE BELGISCHE HAVENARBEIDSORGANISATIE

Sector HavensPosted by webmaster 02 Feb, 2016 15:20

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen de Belgische overheid met betrekking tot de havenarbeidsorganisatie. De Europese Commissie acht dat het huidige stelsel van havenarbeid in strijd is met artikel 49 van het Europees Verdrag over de vrijheid van vestiging. Hierbij heeft de Europese Commissie vraagtekens geplaatst naast de exclusiviteit van de pool, het ploegenstelsel, de multi-inzetbaarheid en het kader waarbinnen logistieke activiteiten verricht moeten worden. Op 10 december 2015 heeft federaal Minister van Werk Kris Peeters een actieplan tot aanpassing van de Belgische havenarbeidsorganisatie uitgewerkt.

Op 2 februari 2016 hebben de vakbonden BTB-ABVV, ACV Transcom, ACLVB, het Werkgeversverbond der Belgische Havens (dat de werkgeversorganisaties CEPA, CEWEZ en CEPG overkoepelt) en de Belgische overheid opnieuw samengezeten rond het dossier van de Europese Ingebrekestelling. De gesprekken betroffen het actieplan van Minister Peeters en het realiseren van de door de EU gevraagde aanpassingen aan de havenarbeidsorganisatie met respect voor het huidige systeem en de verworvenheden voor de bedrijven en de havenarbeiders. De partijen bevestigen de constructieve onderhandelingen en blijven verder intensieve gesprekken voeren ten einde een duurzame oplossing en de stopzetting van de procedure van de ingebrekestelling te bereiken. Er werd een nieuwe vergaderdatum vastgelegd om de gesprekken verder te zetten.

De partijen wensen enkel via deze gezamenlijke verklaring te communiceren.  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post282