ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Aanpassingen Wet Major zijn resultaat van constructief sociaal overleg

Sector HavensPosted by webmaster 21 Sep, 2016 15:26

Vandaag komen Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc en minister van Werk Kris Peeters bijeen voor een evaluatie van de aanpassingen aan de wet op de havenarbeid. Hierover bereikten de sociale partners en Peeters in juni een akkoord na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf. ACV-Transcom betreurt dan ook dat er gisteren in de media opnieuw een aanval werd ingezet op deze wet, die de veiligheid van de havenarbeiders beoogt. De christelijke vakbond wil het resultaat van de gesprekken vandaag afwachten, maar hoopt uiteraard op een positieve respons.

Zowel in De Standaard als in De Tijd verschenen gisteren artikels die de nieuwe wet op de havenarbeid streng veroordelen. Ze zouden jobcreatie tegengaan, de haven uit de markt prijzen en onnodig enkel geschoolde en gespecialiseerde arbeiders werk laten uitvoeren dat perfect door interimwerkers zou kunnen worden gedaan. Fernand Huts, ceo van Katoennatie en notoir tegenstander van de wet Major zei dat hij naar de Raad van State zou stappen.

Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke mobiliteit bij ACV-Transcom pikt het niet dat bewust valse informatie wordt verspreid. “Onder leiding van Fernand Huts wordt georkestreerd gepoogd om de maandenlange onderhandelingen en besprekingen onderuit te halen“, reageert hij.

Het akkoord over de modernisering van de Wet Major behelst wel meer dan wat “cosmetische” aanpassingen. De introductie van een parallel circuit en de invoering van het multitasken zijn aanpassingen die zeker niet makkelijk lagen bij de dokwerkers. Maar die toch werden goedgekeurd.

Dat deze wet onze havens geen windeieren legt, blijkt bovendien duidelijk uit de cijfers en records in de Antwerpse haven, de Gentse haven in 2015 en de prognoses 2016 voor Antwerpen, Gent, en Zeebrugge.

Huts beweerde dat hij een heel aantal verloren tewerkstellingsplaatsen zou kunnen compenseren indien Peeters de wet Major alsnog afschaft. “Tewerkstelling linken aan de wet Major is laag bij de grond. Er bestaat daar geen enkel bewijs voor “Dit getuigt bovendien van weinig respect naar de getroffen families.”

Zijn uitlatingen dat “rondrijden met een vorklift of een transpallet in een magazijn, zand opscheppen met een bulldozer, een containernummer controleren, honderd zakken rijst natellen of een doos smartphones etiketteren geen raketwetenschap vergt of levensbedreigend is”, klinken zeer minachtend ten opzichte van de dokwerkers. Schepen laden en te lossen is helemaal geen sinecure en moet op een efficiënte en veilige wijze gebeuren. De arbeidsongevallen, dikwijls met ernstige gevolgen, zijn daar maar al te vaak het bewijs van. Om het gevaar voor zichzelf en voor de collega’s tot een minimum te beperken, zijn opleiding, vorming, overleg essentieel. De veiligheid van de werknemers komt voor ons nog steeds voor het economisch gewin.

“Wij hopen en gaan er ook vanuit dat het akkoord vandaag positief zal worden geëvalueerd door Europees Commissaris Bulc, dat we de onderhandelingen verder kunnen zetten zoals voorzien en de overgangsmaatregelen kunnen starten.” De sociale partners en minister Peeters hebben de voorbije twee jaar al het mogelijke gedaan om tegemoet te komen aan de punten van de Europese ingebrekestelling.

ACV-Transcom benadrukt bovendien dat dit akkoord er is gekomen dankzij een sterk model van sociaal overleg in ons land. Het feit dat de voorstellen finaal konden rekenen op een brede steun van de dokwerkers via het referendum, heeft te maken dat de vakorganisaties ook hun verantwoordelijkheid namen en gedurende de afgelopen twee jaren constant informeerden, terugkoppelden en finaal het ontwerp verdedigden naar de achterban. Met een goede evaluatie kunnen werkgevers en werknemers zich de komende jaren verder ontwikkelen binnen onze goed gereguleerde, gestructureerde, efficiënte én veilige havens.

  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post300