ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Uitwisselingsmoment havenarbeiders 13 mei 2017

Sector HavensPosted by webmaster 16 May, 2017 15:04

Vanuit de drie grote Vlaamse haven kwamen militanten samen op zaterdag 13 mei in kader van de in gebreke stelling van Europa.

Bijna een jaar geleden keurden de havenarbeiders massaal het akkoord goed welke de sociale partners uitwerkte in kader van het actieplan van Minister Peeters.

Dit akkoord gaat over diverse thema’s. In het plan werden vooral de principes vastgelegd maar deze principes moesten omgezet worden in concrete voorstellen en technische uitwerking.

Gedurende bijna één jaar werd er veel vergaderd, gediscuteerd, juridisch advies gevraagd enz om steeds in de geest van dit akkoord te blijven.

Nu de teksten en wijzigingen steeds concreter worden, was het tijd om grondig terug te koppelen met de verschillende havenmilitanten.

Wij concentreerden ons vooral op instroom, erkenning en opleiding en de te verwachte wijzigingen hierin.

Soms zeer technisch, soms zeer havengebonden, soms principieel maar steeds enthousiast hebben de havenmilitanten het geleverde werk beoordeeld .
  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post321