ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Nieuwe aanvallen op havenarbeid!

Sector HavensPosted by webmaster 16 Nov, 2017 17:16

Aan de havenarbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens

Beste,

De procedure van ingebrekestelling door de Europese Commissie tégen onze Belgische havenarbeidsorganisatie, die – na lang en moeizaam onderhandelen en een positief resultaat van het Referendum in juni 2016 onder onze havenarbeiders – uiteindelijk pas werd stopgezet in mei dit jaar, is nauwelijks verteerd of NIEUWE AANVALLEN WORDEN ALWEER INGEZET !

Deze keer komt de wind vanuit een andere hoek en hoe kan het ook anders, nl. vanwege een kamerlid van N-VA die een parlementaire vraag stelde aan Minister van Werk Kris PEETERS over het zogenaamd verplicht lidmaatschap bij een vakbond om havenarbeider te worden, daarna bijgetreden door een ander kamerlid van zijn partij, die de Minister aanmaande om dringend werk te maken van de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en de zogenaamde E-Commerce.

Deze vraag was nog maar net beantwoord door de Minister of er werd een WETSONTWERP ingediend “tot wijziging van de Wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, teneinde logistieke en e-commerce activiteiten uit te sluiten van het toepassingsgebied van de Wet” door Patricia CEYSENS en Egbert LACHAERT van Open VLD en hoe kan het ook anders, opnieuw gesteund door N-VA.

Let op:
indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, begint en eindigt de havenarbeid bij de 1ste rustplaats op kaai bij het laden en lossen van schepen !

De drie erkende havenvakbonden verwerpen dit onzinnig initiatief waardoor de Wet Major ten onrechte opnieuw in vraag gesteld wordt door deze parlementsleden !

Twee keer raden wie er ook nu weer verantwoordelijk is voor deze politieke aanvallen. Zoals we weten is Fernand HUTS van KATOEN NATIE nooit gelukkig geweest met de stopzetting van de Europese ingebrekestelling omdat deze voor hem en zijn medestanders niet voldoende resultaat heeft opgeleverd over de LOGISTIEK en aanverwante activiteiten, zoals de zgn. E-COMMERCE !

Eén ding is zeker en dit is een internationaal gegeven: politieke partijen, gedreven door malafide grote bedrijven die enkel op winstbejag uit zijn op de kap van werknemers – zullen sterke vakbonden blijven aanvallen !

Niettegenstaande deze nieuwe politieke aanvallen, zijn wij opnieuw bereid om de handschoen op te nemen en zullen wij – indien nodig – de gepaste actiemiddelen inzetten.

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

Met vriendschappelijke groeten

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

Klik op het PDF logo hieronder om het pamflet te downloaden
  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post331