ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Kanttekeningen bij North Sea Port

ACV TranscomPosted by webmaster 11 Dec, 2017 10:14

Haven Gent

Na maandenlange onderhandelingen is “North Sea Port”, de fusie tussen de Gentse haven en de Nederlandse haven van Zeeland een feit. ACV-Transcom vindt de nieuwe samenwerking een goede zaak. Deze grensoverschrijdende samenwerking kan zeker heel wat voordelen hebben. Toch hebben we o.a. in de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de fusie.

De fusie van twee havens is op zich al een evolutie in het havenlandschap waar vaak een sterke concurrentie heerst tussen havens. Dat de fusie gebeurt tussen havens uit verschillende EU-lidstaten maakt het een uniek project. Voor de ontplooiing van de haven en de tewerkstelling kan dit zeker voordelen hebben. Het biedt voor ACV-Transcom eveneens mogelijkheden om de arbeids- en veiligheidsomstandigheden in de Zeelandse haven gelijk te trekken én op te trekken en een level playing field op internationaal vlak bevorderen.

Maar eveneens hebben we in de MORA duidelijk laten verstaan dat ook de gevaren niet kunnen of mogen onderschat worden. We moeten dus met een permanente kritische blik alle bewegingen en stappen binnen North Sea Port bekijken en zeker de effecten ervan op Vlaanderen.

Zo uitte ACV-Transcom een aantal bezorgdheden waarmee moet rekening gehouden worden, zoals het vermijden van concurrentie met andere Vlaamse havens, het vrijwaren van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de havenactiviteiten alsook deze van de medewerkers in het havenbedrijf, ‘interne’ concurrentie en compensaties voor de beide sites indien nodig. Het creëren van een win-win en een level playing field voor onder andere onze havens is hier een belangrijk element.

We zagen in het verleden immers bedrijven zich verplaatsen van Vlaamse havens naar Zeeland vanwege soepele regels inzake veiligheid van de werknemers en havenarbeiders, het ontbreken van sectorale cao’s, doorgedreven opleidings- en vormingsvereisten én de afwezigheid van ondernemingscao’s die in België wel bestaan. De werknemers en havenarbeiders waren (en zijn) daar vogelvrij voor de betrokken werkgevers. We hopen dat door de fusie aan deze wantoestand nu ook iets gebeurt en dat de fusie ervoor kan zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid van de werknemers in de Zeelandse haven worden opgetrokken.

Voor de nieuwe havenstructuur heeft men gekozen voor een vennootschapsmodel naar Europees recht. Dit maakt het mogelijk om zowel aspecten van het Belgisch als het Nederlands recht te verwerken in de nieuwe bedrijfsstructuur. Het betekent voor de haven van Gent ook een verschuiving van het Vlaamse havenmodel waarbij een gedecentraliseerde bestuurlijke entiteit (publiekrechtelijke overheid) in opdracht van de overheid instaat voor het beheer van het havengebied, naar een privaat bedrijf volgens het Nederlandse havenmodel. We moeten nog bekijken wat dit op middellange en lange termijn precies zal betekenen, maar ook hier is ACV-Transcom erg kritisch aangezien men belangrijke economische actoren in privéhanden en “de markt” geeft. Zo geeft men ook een (groot) deel controle op dit havenbeleid op termijn uit handen.

Tot slot vroeg ACV-Transcom ook met nadruk dat de opvolging door de maatschappelijke stakeholders mogelijk blijft en dat de MORA, de Vlaamse Havencommissie als het georganiseerd middenveld en sociale partners nog steeds overleg kunnen plegen en advies moeten verlenen over de impact op het Vlaamse mobiliteitsbeleid van strategische plannen, infrastructuurinvesteringen, complexe projecten,…  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post333