ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Nieuwe inkomsten nodig voor sanering

ACV TranscomPosted by webmaster 24 Oct, 2012 10:19
Brussel – 23 oktober 2012

Op de Algemene Raad van het ACV riep ACV voorzitter Marc Leemans vandaag de regering op om de terughoudendheid over nieuwe inkomsten te verlaten. Marc Leemans verwees naar het IMF rapport ‘Succesful Austerity in the United States, Europe and Japan’. Dat rapport stelt onomwonden dat een sanering die vooral aan de uitgavenkant gebeurt merkelijk nadeliger inwerkt op een economie die in een dip zit.

ACV voorzitter Marc Leemans: “ Belastinggeld moet uiteraard steeds op de beste manier besteed en beheerd worden. Tegelijk verwachten we allemaal steeds meer en beter van de overheid inzake zorg, onderwijs, infrastructuur, veiligheid, diensten,… Blijven hakken in overheidsuitgaven en in de sociale zekerheid is geen optie. Het is cruciaal om de komende dagen toe te werken naar een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit. Op die manier kan de regering niet alleen haar boekhouding op orde krijgen. Maar ook de competitiviteit van onze economie verbeteren.”

Marc Leemans riep ook op tot meer alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Dit heeft volgens de ACV voorzitter geen rechtstreekse impact op de begroting, maar vermindert wel de sterke druk op arbeid. Een lastenverschuiving zal zuurstof geven aan ondernemingen die zo de broodnodige jobs kunnen creëren. Wat ook goed is voor de begroting. Leemans schoof vier criteria naar voor waar alternatieve financiering moet aan voldoen: rechtvaardigheid, doelmatigheid, stabiliteit en eenvoud.

Voor de nieuwe inkomsten legt het ACV concrete voorstellen op tafel:
1. Een eerlijke vermogensfiscaliteit door een taks op de grote vermogens op basis van een vermogenskadaster. En door een voldragen belasting op alle meerwaarden. En niet enkel op speculatieve meerwaarden, maar ook voor liquidatieboni voor vennootschappen (nu een veel te lage taks van 10%).

2. De zwaarste lekken in de vennootschapsbelasting dichten door een stop op de misbruiken in de notionele intrestaftrek. En door een minimum belastingaanslag voor vennootschappen. Om zo te voorkomen dat door fiscale spitstechnologie sommige bedrijven geen of nauwelijks belasting betalen.

3. Bestrijding van de vervennootschappelijking om de ontwijking van personenbelasting en sociale bijdragen te stoppen. Dergelijke constructies moeten opgenomen worden in de personenbelasting. En er moeten strikte grenzen gesteld worden aan het particuliere bezit en de particuliere uitgaven die men in zo een vennootschap onderbrengt.
4. Afschaffing van de forfaitaire belastingen, op inkomsten uit huur bijvoorbeeld. Die belast men nu op basis van een fictief forfait en niet op basis van de werkelijke inkomsten. Tegelijk moet men verbieden om dit door te rekenen aan de huurder.
5. Het is goed dat zelfstandigen hun sociaal statuut de laatste jaren sterk konden verbeteren. Echter zonder daar een correcte bijdrage aan te verbinden. Het wordt dus hoog tijd voor hogere bijdragen van de zelfstandigen voor hun sociaal statuut. Dat is niet enkel een kwestie van eerlijke verdeling van lasten tussen werknemers en zelfstandigen, maar ook van een betere verdeling tussen zelfstandigen met een laag en een hoog inkomen.
6. Een volgehouden strijd tegen de fraude door een stop op lage afkoopsommen om bestraffing te ontlopen. En door afschaffing van het bankgeheim. Want alleen wie veel te verbergen heeft, moet daarvoor schrik hebben.
7. Nog een tandje bij in de strijd tegen de loon- en bijdragefraude in het bijzonder door bijvoorbeeld een verplichte girale betaling van het loon, een verplichte aanwezigheidsregistratie in bedrijven, een adequate wetgeving tegen schijnzelfstandigen, door naar het voorbeeld van de witwaswetgeving sociale secretariaten te verplichten om indicaties van sociale fraude te melden aan de inspectiediensten.


  • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post47