ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

EU lashing campagne: Dokwerkers demonstreren in Aarhus

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 05 Dec, 2016 16:37

Samen met 300 collega’s havenarbeiders uit Denemarken, Belgie, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje en Zweden demonstreerde ACV Transcom op 2 december bij de kantoren van Unifeeder in Aarhus (DK). ITF inspectors stelden eerder vast dat Unifeeder de containers op zijn gecharterde schepen laat vastmaken en loszetten (lashign & securing) door zeevarenden. Dit is in overtreding met de ITF cargo handling clausule die bepaalt dat lashing en securing havenarbeid is.


Nigel Venes van de ITF dockers sectie verklaarde: “Lashing is een fundamenteel onderdeel van havenarbeid en we zijn vastberaden om deze taak terug te winnen”.

Michel Claes, ASV voor ACV Transcom: “De lashing campagne is belangrijk voor zowel dokwerkers als zeevarenden. Toegeven op lashing betekent werkloosheid voor dokwerkers en leidt tot uitbuiting van zeelieden. Lashing is dokwerk, in alle havens, zowel groot als klein”.

De dag voordien werd een Lashing Campaign Workshop gehouden voor Deense havenarbeiders. Er werd aandacht gegeven zowel aan het inhoudelijke van de campagne als aan de toekomst. Gedurende de volgende maanden worden nog in andere landen workshops gehouden. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post306

APMT Gothenburg Dispute

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 22 Nov, 2016 15:13

ACV Transcom Rank & File raised today at APMT Zeebrugge their concerns on the ongoing dispute at the APM Terminal at Gothenburg Sweden. Dockers around Europe have serious concerns about the way the local APM Management handles the crisis. A first round of strikes led to a cooling down period to allow new talks. Talks failed. The situation is a real threat to dockers and union rights in Europe and worldwide.

Therefore, ACV Transcom supports the SDU members in their struggle against unilateral decisions taken by the APM management towards the dockers in the Port of Gothenburg.


AN INJURY TO ONE IS AN INJURY TO ALL • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post305

What have seafarers ever done for us?

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 17 Nov, 2016 15:30


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post304

MTWTU Campaign supported by ACV Transcom

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 09 Nov, 2016 16:05
Are you an Ukrainian Seafarer?
Join MTWTU today!The Marine Transport Workers' Trade Union of Ukraine (MTWTU) is the only maritime union in Ukraine, affiliated to the ITF. Today they unite 30.000 Urainian seafarers working on board ships belonging to foreign shipowners.

Read more about the goals, benefits of joining MTWTU and how to join by clicking the below link.


See also below video
 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post303

Het ACV blijft zich verzetten tegen het CETA verdrag

ACV TranscomPosted by webmaster 28 Oct, 2016 21:06

Ondanks enorme politieke druk, bleven de Waalse regering en het Waalse parlement zich de voorbije dagen terecht verzetten tegen het CETA vrijhandelsverdrag. Terecht, want dit vrijhandelsverdrag vormt een bedreiging voor tewerkstelling, arbeidsrecht, sociale bescherming en openbare diensten.

Het interpretatieve instrument dat aan het CETA-verdrag zal toegevoegd worden, stelt bijvoorbeeld dat ná de ondertekening van het verdrag Europa en Canada het debat zullen starten over de integratie van dwingende sancties in geval van schending van milieu- of arbeidsregelgeving. Het ACV gelooft echter niet in die mooie woorden. We willen geen kat in een zak kopen. Als de EU en Canada dit echt menen, moeten deze clausules opgenomen worden in het CETA verdrag voor de ondertekening.

Net zoals het ACV dat eerder al deed samen met veel andere middenveldorganisaties, bevestigt het ACV zijn verzet tegen het CETA verdrag zoals dat nu voorligt. Het ACV is dan ook zeer tevreden met de democratische dynamiek die zich ontwikkelde in het Waals Parlement. Die dynamiek verdient alle tijd en mag geen voorwerp van chantage of een ultimatum zijn. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post302

Global Seafarer October 2016

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 28 Oct, 2016 21:01

Click above PDF logo to download the Global Seafarer edition October 2016

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post301

Aanpassingen Wet Major zijn resultaat van constructief sociaal overleg

Sector HavensPosted by webmaster 21 Sep, 2016 15:26

Vandaag komen Europees Commissaris van Transport Violeta Bulc en minister van Werk Kris Peeters bijeen voor een evaluatie van de aanpassingen aan de wet op de havenarbeid. Hierover bereikten de sociale partners en Peeters in juni een akkoord na lange onderhandelingen en een referendum bij de havenarbeiders zelf. ACV-Transcom betreurt dan ook dat er gisteren in de media opnieuw een aanval werd ingezet op deze wet, die de veiligheid van de havenarbeiders beoogt. De christelijke vakbond wil het resultaat van de gesprekken vandaag afwachten, maar hoopt uiteraard op een positieve respons.

Zowel in De Standaard als in De Tijd verschenen gisteren artikels die de nieuwe wet op de havenarbeid streng veroordelen. Ze zouden jobcreatie tegengaan, de haven uit de markt prijzen en onnodig enkel geschoolde en gespecialiseerde arbeiders werk laten uitvoeren dat perfect door interimwerkers zou kunnen worden gedaan. Fernand Huts, ceo van Katoennatie en notoir tegenstander van de wet Major zei dat hij naar de Raad van State zou stappen.

Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke mobiliteit bij ACV-Transcom pikt het niet dat bewust valse informatie wordt verspreid. “Onder leiding van Fernand Huts wordt georkestreerd gepoogd om de maandenlange onderhandelingen en besprekingen onderuit te halen“, reageert hij.

Het akkoord over de modernisering van de Wet Major behelst wel meer dan wat “cosmetische” aanpassingen. De introductie van een parallel circuit en de invoering van het multitasken zijn aanpassingen die zeker niet makkelijk lagen bij de dokwerkers. Maar die toch werden goedgekeurd.

Dat deze wet onze havens geen windeieren legt, blijkt bovendien duidelijk uit de cijfers en records in de Antwerpse haven, de Gentse haven in 2015 en de prognoses 2016 voor Antwerpen, Gent, en Zeebrugge.

Huts beweerde dat hij een heel aantal verloren tewerkstellingsplaatsen zou kunnen compenseren indien Peeters de wet Major alsnog afschaft. “Tewerkstelling linken aan de wet Major is laag bij de grond. Er bestaat daar geen enkel bewijs voor “Dit getuigt bovendien van weinig respect naar de getroffen families.”

Zijn uitlatingen dat “rondrijden met een vorklift of een transpallet in een magazijn, zand opscheppen met een bulldozer, een containernummer controleren, honderd zakken rijst natellen of een doos smartphones etiketteren geen raketwetenschap vergt of levensbedreigend is”, klinken zeer minachtend ten opzichte van de dokwerkers. Schepen laden en te lossen is helemaal geen sinecure en moet op een efficiënte en veilige wijze gebeuren. De arbeidsongevallen, dikwijls met ernstige gevolgen, zijn daar maar al te vaak het bewijs van. Om het gevaar voor zichzelf en voor de collega’s tot een minimum te beperken, zijn opleiding, vorming, overleg essentieel. De veiligheid van de werknemers komt voor ons nog steeds voor het economisch gewin.

“Wij hopen en gaan er ook vanuit dat het akkoord vandaag positief zal worden geëvalueerd door Europees Commissaris Bulc, dat we de onderhandelingen verder kunnen zetten zoals voorzien en de overgangsmaatregelen kunnen starten.” De sociale partners en minister Peeters hebben de voorbije twee jaar al het mogelijke gedaan om tegemoet te komen aan de punten van de Europese ingebrekestelling.

ACV-Transcom benadrukt bovendien dat dit akkoord er is gekomen dankzij een sterk model van sociaal overleg in ons land. Het feit dat de voorstellen finaal konden rekenen op een brede steun van de dokwerkers via het referendum, heeft te maken dat de vakorganisaties ook hun verantwoordelijkheid namen en gedurende de afgelopen twee jaren constant informeerden, terugkoppelden en finaal het ontwerp verdedigden naar de achterban. Met een goede evaluatie kunnen werkgevers en werknemers zich de komende jaren verder ontwikkelen binnen onze goed gereguleerde, gestructureerde, efficiënte én veilige havens.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post300

Reclaiming Lashing Campaign

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 09 Sep, 2016 19:33

ITF affiliated transport unions to protect dockers' lashing work in Europe

Seafarers’ health and lives are being put at risk and dockers are suffering because employers are still forcing crews to carry out lashing and unlashing work. Lashing is an extremely dangerous job and if it's carried out by untrained workers it can lead to injury, health problems or even death.

Each year seafarers are losing their lives when doing container lashing. Crew does suffer from stress and fatigue because the extra lashing works interfere with the resting hours. During this week campaign action week it was reported that one seafarer collapsed in the presence of ITF inspectors doing a ship visits. The gent was taken to the hospital for medical care. His fellow colleagues reported he has been awake for 28 hours and that they are forced to make lashing activities during official resting hours.

Professional made cargo lashing is mandatory for the safe voyage of a vessel and her crew. Lashing is part of the work of dockers and should only be made by trained dockers. That is one of the ITF policies and is incorporated in each ITF approved collective bargaining agreement (CBA) for seafarers signed by the ITF and its affiliates.

The ITF collective bargaining agreement article 3 clearly states that "lashing and unlashing of cargo is dockers' work and the crew should not be asked to undertake this work - unless there is prior agreement from the local ITF dockers' union". Companies, masters or officers asking seafarers to carry out lashing and unlashing work who don't have written permission are in breach of this contract.

The European Lashing Campaign is an ITF/ETF affiliated campaign supported by the ITF and ETF. It focusses on lashing on board of feeder vessels. The goal of this campaign is to reclaim the lashing and securing for the dockworkers. Unifeeder has been identified as the main campaign target. Other typical feeder companies have been nominated as secondary targets.

As part of the European Lashing Campaign ITF inspectors in many European ports are raising dockers', seafarers' and shipping companies' awareness around lashing. ITF inspectors boarded last week vessels and visited seafarers, distributed leaflets and explained seafarers about the dangers and consequences of them doing dockers’ work. ITF inspectors had contacts with dockers to explain about the lashing campaign. ITF affiliated dockers unions took actions, organized meeting with their members and in some European ports vessels were delayed for several hours and dockers reclaimed their work.

Not everyone could be reached the past week. So if you are a docker: speak to your union about what you can do to support the “Reclaim Lashing Campaign” in your port. If you're a seafarer: email the details to ReclaimLashing@itf.org.uk if you're asked to do lashing or unlashing work. Include the vessel name and location.

Crew should never be requested to lash or unlash cargo unless the safety and security of crew and vessel are in danger. Lashing is part of dockers' work and should only be performed by trained dockers!

#Proud2beDocker!
#Proud2beSeafarer!

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post299

Havenarbeiders voeren wereldwijde wave van acties

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 08 Jul, 2016 07:59
Havenarbeiders wereldwijd voerden donderdagochtend 7 juli tussen 8.00 tot 9.00u een “wave” van acties. De acties begonnen in Nieuw-Zeeland en eindigden in Amerika. Drie internationale vakbondsfederaties, die de rechten van havenarbeiders verdedigen, wilden op deze manier aandacht vragen voor de onveilige, ongezonde en onwaardige werkomstandigheden van de arbeiders en het gebrek aan respect voor internationale arbeidsovereenkomsten.

In ons land legden de arbeiders van de havens van Gent, Zeebrugge en Antwerpen het werk tijdelijk stil om werknemers te informeren van het belang om zich internationaal te organiseren. ACV-Transcom nam als enige Belgische vakbond deel aan de actie. Het was de eerste keer dat de International Dockworkers Council (IDC), de International Transport Federation (ITF), en de European Transport Federation (ETF) gezamenlijk een globale actie organiseerden.

“Havenarbeiders leveren dagelijks een enorme bijdrage aan de wereldeconomie. Maar waar ook ter wereld zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje. Werknemers van verschillende havens worden tegen elkaar uitgespeeld in een race to the bottom. Lonen en arbeidsvoorwaarden komen overal steeds meer onder druk te staan”, aldus Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke water bij ACV-Transcom.

"Dat werknemers zich nu internationaal organiseren is dan ook een zeer sterk signaal. Volgens de vakbonden gaan zowel werkgevers als overheden steeds verder in de afbraak van arbeidsrechten van havenarbeiders. Het gebeurt meer en meer dat vakbondsleiders worden ontslagen en werknemers bedreigd wanneer ze zich willen aansluiten bij een vakbond. De vakbonden vragen met deze actie respect voor de arbeiders en voor het recht om zich aan te sluiten bij een vakbond om hun rechten te verdedigen."

De militanten van ACV-Transcom in de drie Belgische havens, hebben maximaal een uur het werk neergelegd om aan hun collega’s de doelstellingen van de actiedag toe te lichten. “Het is bijzonder belangrijk dat zij zich bewust worden van het feit dat hun buitenlands collega’s niet hun concurrenten zijn, maar dat ze zich tesamen over de grenzen heen moeten organiseren om de steeds weerkerende aanvallen op hun leef- en werkomstandigheden het hoofd te bieden”, zegt Michel Claes. De twee andere vakbonden BTB en ACLVB wilden niet deelnemen aan de actie.

Omdat voor ACV-Transcom internationale samenwerking erg belangrijk is, werkt ze al sinds 2013 aan de uitbouw van een internationale werking in en voor de havenarbeiders onder het motto “ vakbondswerk stopt niet aan de grens”.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post298

Day of the Seafarer

KusthavensPosted by webmaster 16 Jun, 2016 14:10

Door het IMO (International Maritime Organisation) werd 25 juni 2016 uitgeroepen tot "Day of the Seafarer". Het thema van deze bijzondere dag is "They are at sea for all of us".

De zeevarenden worden in het zonnetje gezet en er komt aandacht voor het, vaak onzichtbare, beroep dat ze uitoefenen. Volgens schattingen van het IMO vervoeren schepen bijna 90% van de goederen wereldwijd.

Zeevarenden zijn niet alleen verantwoordelijk voor de handeling van deze schepen, maar zijn ook verantwoordelijk voor een veilige en vlotte afhandeling van de cargo. De scheepvaart brengt ons grondstoffen, energie en afgewerkte producten aan. Geen scheepvaart zonder zeelieden.

Na een lange beslotenheid op hun vaartuig, hebben zij, wanneer zij voet aan wal zetten, nood aan een tehuis, een ontmoetingsplaats waar zij verwacht worden, een plaats waar men hun noden kent en er aan tegemoet komt. En dat is wat het Seamen Centre van Zeebugge hen wil bieden.

Kom naar de Seamen Centre opendeurdag op 25 juni 2016 en maak kennis met de werking van het Seamen Centre ten behoeve van de zeelieden van onze haven.

• doorlopend gratis busrondrit in de haven met een ervaren gids

• doorlopend filmvoorstelling over: - de haven van Zeebrugge - de werking van het Seamen Centre - de bescherming op zee tegen piraterij door onze Marine

• 's middags serveren we een lekkere Zeebrugse vissoep

• in de namiddag kan u aanschuiven voor een lekkere Zeebrugse pannenkoek.

• ruime parking op het marktplein tegenover Seamen Centre


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post297

Wet Major gered

Sector HavensPosted by webmaster 15 Jun, 2016 18:02

Op woensdag 15 juni 2016, telde een gerechtsdeurwaarde onder toezicht van bestuursleden van de drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens, de binnen gekomen antwoorden m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie. Deze schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens.

Het resultaat is dat de onderhandelde voorstellen die werden voorgelegd werden aanvaard, specifiek rond:

1. het parallel circuit met 86,98 %

2. het Multitasken met 85,74 % 3. de Nationale erkenning met 91,34 %

Dit resultaat wordt zoals afgesproken voorgelegd aan Minister van Werk Kris PEETERS, die dit op zijn beurt zal voorleggen aan Europees Transportcommissaris Violeta BULC, ten einde de stopzetting van de Europese ingebrekestelling tegen het Belgisch systeem van havenarbeidsorganisatie te bekomen.

Langs deze weg danken wij de leden die aan dit Referendum hebben deelgenomen en op die manier hun vertrouwen in hun vakorganisatie hebben getoond en de onderhandelde oplossing hebben gesteund met het doel de Europese ingebrekestelling tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stop te zetten.Klik hier om het pamflet te downloaden.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post296

Pamflet CAO - Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:36

lik HIER om het pamflet te downloaden (PDF)

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post295

EUROPESE INGEBREKESTELLING: ONDERHANDELD VOORSTEL VAN COMPROMIS

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:26

Na 29 vergaderingen in Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België, de werkgeversorganisaties CEPA – CEWEZ – CEPG, de medewerkers van de FOD-Werk, de kabinetsmedewerkers van Minister van Werk Kris PEETERS en de Minister zelf, werd uiteindelijk op 26 april laatstleden een compromisvoorstel bereikt.

Het bereikte resultaat van dit voorstel werd inmiddels voorgelegd aan alle vakbondsbesturen in de verschillende Zeehavens (Antwerpen, Gent en Zeebrugge),zij gaven groen licht voor een referendum.

Zoals eerder medegedeeld zullen wij dit voorstel toelichten en voorleggen in een schriftelijke ledenraadpleging (REFERENDUM), gericht aan alle havenarbeiders van het algemeen contingent.

Om organisatorische redenen zal dit REFERENDUM verzonden worden op 24.05.2016, met UITMAAK van het resultaat op 08.06.2016.

Tijdens de volgende weken zullen zo veel mogelijk onze delegees en bestuursleden de nodige informatie verstrekken.

De volledige informatie volgt in het begeleidend schrijven van het REFERENDUM !


Klik HIER om het pamflet te downloaden.


 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post294

RESULTAAT ONDERHANDELINGEN NATIONALE CAO 2015-2016

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:25

Hieronder het bereikte resultaat m.b.t. de nationale cao 2015-2016 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, de vaklui en de logistieke arbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens.

Havenarbeiders algemeen contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) wordt verhoogd van 500 € naar 760 € (d.w.z. een verhoging van 260 € bruto en 226 € netto). Een premie van 661 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Leefbaarheid van de Compensatiefondsen voor Bestaanszekerheid, alsook de V.A. (Verminderd Arbeidsgeschikt) en G.V.A. (Gedeeltelijke V.A.-regeling) vanaf 55 jaar blijft nu al zeker gegarandeerd voor de duurtijd van deze cao, d.w.z. t/m 31.03.2017.

Vaklui

Dezelfde regeling m.b.t. cao nr. 90 (niet recurrente premie) geldt ook voor de Vaklui. Inzake Eindeloopbaan blijft de V.A.-regeling + dagelijkse bijpassing eveneens behouden vanaf de leeftijd van 58 jaar en dit t/m 31.03.2017.

Logistiek contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) blijft voor de logistieke arbeiders behouden op 500 € bruto. Een netto premie van 435 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Maaltijdcheques worden verhoogd met 1,35 €/gepresteerde taak en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2016, dit is voor alle logistieke arbeiders een netto koopkracht verhoging !

Daarnaast werden alle langlopende cao’s verlengd t/m 31.03.2017 en ondertekend tijdens de zitting van het Paritair Comité Havenbedrijf d.d. 29.04.2016.

Klik HIER om het pamflet te downloaden. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post293

Commission adopts proposal by social partners to improve the working conditions in the fishing sector

Sector ZeevisserijPosted by webmaster 02 May, 2016 16:03

Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.

Today, following an agreement by social partners on working conditions in the fishing sector, the European Commission is translating the agreement into a legal proposal for a Directive. In 2013, the EU social partners in the fishing sector reached an agreement, which proposed to align EU law with the "Work in Fishing" Convention 2007 of the International Labour Organisation (ILO). Once adopted by the Council, this directive will implement the social partner agreement, which provides for a higher level of protection of EU fishermen.

Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, said: "Protecting our workers and their well-being is a priority for the Juncker Commission. More than 100,000 people in the EU work in the fisheries industry, often under difficult circumstances at sea. The accident and injury rate can be 15 times higher compared to other sectors. Today's proposal will help to reduce the risks that fishermen face at work. The proposal is based on an agreement of the European sectoral social partners and an excellent example of their ability to work together to improve working conditions."

Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, stated: "The EU is leading the global fight against illegal fishing activities. IUU activity hurts the health and safety of fishermen. Today's proposal will improve the working conditions of fishermen at sea, reduce the incentive for illegal fishing and ensure a healthy and sustainable fishing industry that continues to attract skilled and qualified workers."

The proposed Directive will improve the living and working conditions of fishermen. It includes minimum requirements for:

 • Work on board (e.g. minimum age, medical certificate, information in the employment contract)
 • Conditions of service (working time limits, right of repatriation)
 • Accommodation and food
 • Occupational safety and health protection, including medical treatment on board and ashore

Furthermore, the implementation of the social partner agreement in EU legislation is expected to set an example for third countries to ratify the 2007 ILO Working in Fishing Convention. This is particularly relevant in the context of the fight against illegal fishing.

Background

The European fisheries industry is the fourth largest in the world. The fisheries industry provides jobs for over 100,000 people in the EU. It supplies some 6.4 million tonnes of fish each year. Sea fishing is a cross-border sector which operates worldwide. Accordingly, fishing vessels registered in or sailing under the flag of an EU Member State also operate outside the territorial waters of the EU Member State concerned, for instance in waters under jurisdiction of other EU Member States and in international waters.

Fishermen often live and work for days on board of the vessel in difficult circumstances with heavy equipment. The accident and injury rate in the sector is high compared to other sectors: it can be 15 times higher than average. They do not return to their homes on a daily basis, so they are dependent on their employer for medical care on board, food, potable water, and accommodation.

The ILO "Work in Fishing" Convention was adopted in 2007 by the ILO. It contains global minimum standards concerning the living and working conditions of fishermen (employment relationship, minimum age, working time, health and safety, and a right to social protection and medical care).

The agreement of the EU social partners on the ILO Convention was concluded in 2013. It was agreed by the following organisations representing the sea fisheries sector: the European Transport Workers' Federation (ETF), on the workers' side, and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) and the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA) on the employers' side.

In line with Article 155 of the Treaty on the Functioning of the EU, the social partners jointly requested the legislative implementation of the agreement, which aligns the current EU acquis with the standards of the ILO Convention. Following this request, the Commission prepared a proportionate impact assessment with regard to the representativeness of the EU social partners who concluded the agreement, the legality of the agreement vis-à-vis the EU legal framework and the respect of the subsidiarity and proportionality principles.

Michel Claes
Algemeen sectorverantwoordelijke
ACV Transcom Maritiem

T: +3225491112
M: +32475728780
E: Michel.Claes@acv-csc.be • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post292

Global unions call on EU for action to protect seafood industry workers

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 27 Apr, 2016 17:48

Two global union federations representing millions of workers worldwide will meet with the European Union (EU) commission on fisheries this week to call for an expansion of legislation to protect fishers and workers employed in the production of seafood.

The meet will coincide with the Brussels Seafood Expo Global, which brings together more than 2000 fish and aquaculture companies.

The European Transport Workers Federation (ETF), International Transport Workers’ Federation (ITF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) and International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association (IUF) want to see concrete mechanisms developed for ensuring respect for labour rights by companies whose products are imported into the European Union.

Chair of the ITF fisheries section committee Johnny Hansen said: “The current EU yellow card system only officially looks at a country’s IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing violations. We know that on occasion extreme labour violations are taken into account because time and time again it has been shown that these are linked with IUU fishing. What we would like to see is the commission adding all labour violations officially to their considerations of the seafood card system. That’s not going to happen overnight but we have to make a definitive start backed up by robust legislation.”

IUF general secretary Ron Oswald said: “Barbaric human rights abuses in the fishing industry have been brought to the public’s attention through media exposure, but the abuses in many cases continue because the companies are under no real pressure to comply with international human rights standards. Effective mechanisms must urgently be developed to ensure that companies that export their products to the European Union respect the right of workers to form trade unions and to negotiate their conditions of employment. Companies which fail to do so must face meaningful consequences.”

A rally was held outside the Expo venue to raise awareness among participants of the ongoing human rights abuses in the industry. The case of Citra Mina workers, sacked for trying to form a union in General Santos in the Philippines was particularly highlighted. Michel Claes, general secretary ACV Transcom said: "Our message was received. We will now monitor the next months if the Commission takes our recommendations for granted."

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post291

Internationale vakbonden dringen bij EU aan op betere bescherming van 2 miljoen werknemers in visindustrie

Sector ZeevisserijPosted by webmaster 27 Apr, 2016 17:30

Bijna 2.000 bedrijven verzamelen deze week in Brussel voor de Seafood Expo, de grootste vis- en zeevruchtenbeurs ter wereld. Europese en Belgische vakbonden dringen er bij de EU op aan om de rechten van de meer dan 2 miljoen werknemers in de visindustrie wereldwijd beter te beschermen. “Aangezien deze bedrijven ook bij ons een afzetmarkt hebben, moet Europa beter toezien op het naleven van de internationale arbeidsnormen”, zegt Michel Claes, algemeen verantwoordelijke voor de maritieme sector bij ACV-Transcom. Daarom voerden ACV Voeding en Diensten, ACV-Transcom samen met hun internationale partners vandaag actie aan de expo.

De huidige Europese wetgeving op gebied van visindustrie hanteert een systeem van ‘gele kaarten’. Dat systeem bekijkt echter enkel of de herkomst van de vis illegaal is, niet-geregistreerd of niet-gereguleerd. De vakbonden dringen er bij de EU op aan om in dit systeem ook de schendingen van arbeidsrechten op te nemen. “Dat is dringend nodig, want de situatie van arbeiders vooral in Azië, maar ook elders is echt schrijnend”, uiten de vakbonden hun bezorgdheid.

Van een aantal bedrijven op de beurs, zoals Citra Mina, de tweede grootste visexporteur in de Filippijnen, Doha, een fabriek in Marokko waar voornamelijk vrouwen vis inblikken voor de export en de ‘mini-bedrijfjes’ van de Amerikaanse visrestaurantketen Phillips Seafood in Indonesië is al langer bekend dat ze de rechten van hun arbeiders zwaar schenden. De werknemers werken lange werkdagen zonder rustpauzes aan lonen die zwaar onder het minimum liggen, in onveilige en vuile werkplekken. De voorbije jaren werden werknemers die opkwamen voor de rechten van hun collega’s steeds zwaar aangepakt, met ontslag bedreigd, tot zelfs aangeklaagd en gevangen gezet. Bij de grofste voorvallen was telkens de tussenkomst nodig van internationale organisaties.

Druk opvoeren bij Europese Commissie

“Maar om deze praktijken fundamenteel aan te pakken moeten werknemersorganisaties wereldwijd samenwerken en gezamenlijk pleiten voor harde actie, zowel van de lokale overheden als van de Europese Commissie. Die moet de druk opvoeren op landen en bedrijven om internationale arbeidswetgeving te respecteren”, zegt Michel Claes, die gisteren samen met internationale collega’s bij de Europese Commissie aandrong op betere wetgeving. “De boodschap kwam aan, de komende maanden zullen we opvolgen of de Commissie onze aanbevelingen ook echt serieus neemt”, zegt Michel Claes.

De actie die de vakbonden vandaag voerden aan de deuren van de expo wil bedrijven en bezoekers bewust maken van de mensonwaardige omstandigheden waarin arbeiders in de visindustrie werken en leven. “De hele keten moet in kaart worden gebracht, en er is meer transparantie nodig over de relaties tussen de verschillende bedrijven. Vandaag is het haast onmogelijk om te achterhalen of de vis die je in de supermarkt koopt, afkomstig is van een bedrijf dat mensenrechten schendt.”

Ook het nieuwsvennootschap de Associated Press bracht vorig jaar ernstige gevallen van moderne slavernij aan het licht in de visindustrie in Zuid-Azië, zowel bij vissers, als bij de verwerking in fabrieken en het transport. Sindsdien werden al meer dan 2.000 mensen bevrijd en met hun familie herenigd. Vorige week nog mocht AP voor dit rapport een Pulitzer Prijs in ontvangst nemen.

Meer info:

Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke maritieme sector, ACV-Transcom, 0475.72.87.80

Inge Gielis, medewerkster studiedienst, ACV-Voeding en Diensten, 0496.49.19.19

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post290

Robert De Corte

ACV TranscomPosted by webmaster 26 Apr, 2016 07:54
Robert De Corte is niet meer. Daarmee verlaat een Europeaan onze wereld. Robert groeide als arbeiderskind op in Brugge. Begaafd kreeg hij uitzonderlijk de kans om te studeren en groeide na deze studies, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, door naar de Christelijke Arbeidersbeweging.

In 1953 trad hij in dienst bij het ACV Brugge en kreeg de streek rond Zeebrugge-Heist-Blankenberge onder zijn hoede. Robert zag een vissersvolk dat zijn eigen organisatie nodig had en lijfde ze een voor een in bij het ACV. Vandaag zijn we nog steeds met voorsprong de grootste in de visserij.

In de herfst van zijn carrière stond hij aan de wieg van het "ZEEVISSERSFONDS", vandaag een begrip in de sector dat garant staat voor de sociale onderbouw van de ons nog resterende visserijsector.

Ook de dokwerkers lopen als een rode draad door het syndicale leven van Robert. Na de teloorgang van de Brugse binnenhaven, zette hij alles op de sociale verankering van de dokwerkers in de Zeebrugse haven. Als ACV-er kreeg hij het voor elkaar om het Fonds van Bestaanszekerheid voor de haven va Zeebrugge op te richten en in leven te houden.

De Wet Major bleef in Zeebrugge dode letter voor de directie van de NV Ferry-Boats, een dochterbedrijf van de NMBS. Na een lijdensweg van processen en stakingen die duurde van 1974 tot 1990 kregen Robert en het ACV het voor elkaar dat dit overheidsbedrijf plooide voor de wet. Pas na deze overwinning kreeg het huidige Zeebrugge met zijn sociale onderbouw gestalte.

Robert was als kind van de oorlog een overtuigd Europeaan. Als vakbondsleider van een kleine vissersvakbond was hij jarenlang Europees woordvoerder in het comité voor de sociale dialoog. Zijn stokpaardje was opleiding en vorming, iets wat Robert als gevolg van de oorlog had gemist. Hij promootte de samensmelting van de twee onderwijsnetten van het visserijonderwijs in zijn thuisstad Knokke-Heist en stampte ook de beroepsopleiding voor de dokwerkers uit de grond. Vandaag zijn dit nog steeds de pijlers voor de maritieme opleiding aan de kust.

Robert was een charmante collega, een verteller met een eigen visie. Hij had een enorme overtuigingskracht omdat hij recht door zee naar zijn doel stoomde. Steeds bezorgd voor zijn maten en niet in het minst voor zijn gezin. Robert genoot van een ferme oude dag. Hij vertrok met pensioen in 1987 maar stopte zoals zoveel syndicalisten nooit met zijn roeping.

Robert wordt vrijdag 29 april 2016 om 10u begraven in de Sint-Antoniuskerk te Heist aan Zee. U kan een online rouwregister HIER tekenen. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post289

Themadag: internationale samenwerking havenarbeid

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 15 Mar, 2016 19:55

Op 8 maart vond in de Haven van Antwerpen onze themadag voor een wereldwijde eerlijke havenarbeid plaats. Daar werden de resultaten van de werkgroep internationaal werk aan onze militanten uit de drie havens voorgelegd. De werkgroep, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), zal in de toekomst verder werken aan de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van havenarbeiders, binnen een wereldwijde samenwerking en solidariteit.


Het verschil maken. Anders zijn in aanpak, beoordeling en communicatie. Met de oprichting van een werkgroep internationaal werk onder begeleiding van algemeen sectorverantwoordelijke Michel Claes krijgen militanten een eerlijke kans om mee te participeren in de boeiende wereld van internationaal vakbondswerk. Om uiteindelijk het verschil te maken, niet enkel op congressen met een eenmalige aanwezigheid, maar met de opdracht de leef- en werkwereld van de leden op wereldvlak beter te leren kennen, doch ook deze waar het kan, te verbeteren. De resultaten van de werkgroep internationaal werk werden op 8 maart voorgelegd aan de geïnteresseerde militanten uit de drie havens.

De bijdragen over veiligheid, de ITF Dockers clause, de ITF lashing campagne met een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen werden erg gesmaakt door de aanwezigen. Het was immers een gesprek van havenarbeiders tot havenarbeiders. En het was voor allen een openbaring dat de resultaat van dit werk zo ingrijpend kan zijn op de eigen werkomgeving. De weg naar de International Dockworkers Council kwam uiteraard aan bod. Havenarbeider is een van de laatste subculturen in de arbeiderswereld. De eigenheid is nog steeds een stuk van het erfgoed waar havenarbeiders aan gehecht zijn en blijven. Daarom dat zij er nog steeds in slagen de aanvallen van de Europese neo-liberalen af te slaan. Met relatief succes, want de namiddagsessie waarbij de militanten mochten participeren aan de IDC werkgroep van de Europese zone, bracht ons met een smak terug met beide voeten op de grond.


Nergens is de afbraak van loon-en arbeidsvoorwaarden groter dan in landen als Griekenland en Portugal. Bedrijven uit socialistisch – communistisch georiënteerde landen als Singapore en China spannen hierbij de kroon. Een PSA-terminal in Portugal verlaagde de lonen tussen 2006 en 2016 met ongeveer 1.400 euro per maand, van 2.000 naar 600 euro per maand voor hetzelfde werk. Cosco, een toonaangevende rederij uit de volksrepubliek China, veegt de vloer aan met de rechten van de havenarbeiders uit de Griekse haven Piraeus. In beide bedrijven zwaait een eigen bedrijfsvakbond, een yellow Union, de plak. De vakbondsleiders zijn kaderleden uit het eigen bedrijf. Van inspraak en onafhankelijkheid is er geen sprake.

In landen als het Verenigd Koninkrijk is het recht tot staken herleid tot nul. De arbeiders hebben er geen rechten meer, en toch is het nog allemaal niet genoeg. Het nakende referendum over het verlaten van de EU dreigt de arbeiders terug te katapulteren naar de rechteloosheid van voor WO I. Vele sociale voordelen kwamen er enkel onder toedoen van de EU, iets wat onze leden zich amper kunnen voorstellen.

In België leeft de gedachte dat het door de EU is dat we achteruit boeren. Het kan dus nog veel slechter en het is enkel door een sterke vakbondswerking dat onze sociale zekerheid stand houdt. Dit was ook de boodschap van Voorzitter Katrien Verwimp, die erop hamerde dat internationaal werk niet mag uitmonden in een enge benadering die enkel voor “ons” havenarbeiders geldt. Global Unions zijn gemaakt om ons een sterke stem te geven, een stem voor iedereen.


Een tussenkomst door onze collega’s van de Poolse vakbond “Solidarnoz” over de toestand op de Dansk Container terminal werd door externe tussenkomsten onmogelijk. Het was niet het enige incident. Voorzitter Marc Storms benadrukte dat internationaal werk heel veel werk met zich meebrengt, niet alleen onderweg maar ook op de sociale media. Hij bedankte alle miltanten van de werkgroep internationaal werk, intussen omgedoopt tot Transcom Internationaal Netwerk (TIN), die met veel inzet en kennis deze themadag mee vorm gaven. Een opdracht waaronder iedereen zijn schouders moet zetten. Van hoog tot laag, maar met de klemtoon op de leden en militanten die de sleutel in handen hebben om het verschil te maken. In november komen we terug met een stand van zaken.

We’ll never walk alone again !

Met dank aan Max, Bart, Jeff, Pieter, Bram, Gaizy, Kim, Matthias en Pierre.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post288

ZIKA Fact sheet

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 23 Feb, 2016 13:59


If you’re on board a ship travelling to a country affected by the current outbreak of the Zika virus disease, this advice will help you and other crew members protect yourselves.


KEY FACTS

• Zika virus disease is caused by the bite of an infected Aedes mosquito – the same mosquito that spreads dengue, chikungunya and yellow fever.

• People with Zika virus disease usually have a mild fever, skin rash and conjunctivitis (red eyes) for 2-7 days.

• There is no specific treatment or vaccine currently available.

• The best way to prevent the disease is by protecting yourself against mosquito bites.

• The virus occurs in tropical areas with large mosquito populations, and is known to circulate in Africa, the Americas, Asia and the Pacific.

• Based on available evidence, the World Health Organisation is not recommending travel or trade restrictions related to Zika virus disease.

HEALTH RISKS

• For most people, the symptoms are mild but little is yet known about the complications of the disease.

• The highest health risk appears to be to women who are pregnant or planning to become pregnant, as the virus may be linked to an increase in babies born with microcephaly (small heads due to abnormal brain development) in Brazil.

• Spread of the virus through blood transfusion and sexual contact have been reported.

SYMPTOMS

• The incubation period (the time from exposure to symptoms) of Zika is likely to be a few days.

• The symptoms – which include fever, skin rashes, conjunctivitis (red eyes), muscle and joint pain, tiredness and headache – are similar to other infections, such as dengue.

• The symptoms are usually mild and normally last for 2-7 days.

• Alert the ship’s master or medical officer if you think you have symptoms of Zika virus disease.


TREATMENT

There is no specific treatment for Zika virus disease. Treatment is for the symptoms only. If you get infected by the Zika virus:

• Take plenty of rest.

• Drink enough fluids to prevent dehydration.

• Treat pain and fever with common medicines.

• If your symptoms worsen, alert the ship’s master and seek medical care and advice from the ship’s medical officer.


PREVENTION

The best way to prevent Zika – and other diseases that are transmitted by mosquitoes – is by preventing mosquito bites when docked or ashore in one of the affected countries:

• Use insect repellent.

• Wear clothes (preferably light-coloured) that cover as much of the body as possible.

• Use physical barriers such as screens, closed doors and windows.

• Sleep under mosquito nets.

• Empty, clean or cover containers that hold water – such as buckets – so that places where mosquitoes can breed are removed.

• During outbreaks, health authorities may advise that spraying of insecticides be carried out.

• Insecticides recommended by the WHO Pesticide Evaluation Scheme may also be used as larvicides to treat relatively large water containers.

• If you have Zika, prevent mosquito bites during the first week of infection as the virus can be found in the blood and spread to other people through mosquito bites.

ADDITIONAL ADVICE TO WOMEN SEAFARERS WHO ARE PREGNANT OR PLANNING TO BECOME PREGNANT

Until more is known about the potential link between Zika virus in pregnant women and microcephaly in their new-born babies, if you are pregnant or planning to become pregnant, you should take extra care to protect yourself from mosquito bites (see Prevention).

• If you are pregnant and suspect that you may have Zika virus disease, consult the ship’s medical officer for close

monitoring during your pregnancy, or seek medical advice in port.

• Some countries have advised women to consider postponing planned pregnancies.


READ MORE
Click the following link: ZIKA fact sheet

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post287

Actie voor de vakbonden

AntwerpenPosted by webmaster 22 Feb, 2016 16:17

Omstreeks 15 u ontving ACV Transcom de betoging voor de vakbonden van een 40 dokwerkers. De actie werd georganiseerd vanuit een facebookpagina waarvan in de loop der tijd het aantal volgers en leden explodeerde. De actie ter ondersteuning van de vakbonden en men wenst een signaal van ongerustheid te geven.

Als ACV Transcom begrijpen we de ongerustheid van de havenarbeiders. Toch zijn er belangrijke kanttekeningen. Zo is het dossier van de ingebrekestelling geen politiek project zoals Port Package 1 en 2, maar een juridisch steekspel. Een steekspel waar wij – vanuit de vakbonden – een zo goed mogelijk resultaat voor het behoud van het statuut en de werkomstandigheden wensen te behalen. Tevens hebben ook de werkgevers daar een belangrijke rol in naast de overheid.

Vanuit ACV Transcom werd in dit dossier telkens terug gekoppeld naar de achterban via de instanties en besturen. Ook vanuit deze organen werd input en feedback gegeven zoals het hoort. We kunnen echter geen onderhandelingen en discussies voeren in de media. In de media zullen we geen oplossingen vinden voor dit dossier…

Het “vergeet-me-nietje” welk me ontvingen krijgt ook een warme plek in ons huis. Een plek die iedereen die zich engageert binnen onze organisatie trouwens krijgt. We vergeten de dokwerkers niet, integendeel. We strijden ten volle voor hen! Belangrijk is dat de rangen gesloten zijn en we zij aan zij verder doen voor én met de dokwerkers. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post286

ITF and IDC promoting justice for dockers

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 10 Feb, 2016 18:50
Leaders of the ITF and IDC (International Dockworkers’ Council) met in Barcelona, Spain, at the end of last week to look at ways the two organisations can work together to defend dockworkers’ rights.

The one-day high level meeting agreed a statement of intent that committed both organisations to ‘find ways of working more closely together with the aim of strengthening solidarity between dockworkers' globally and supporting each other in fighting back against attacks on their working terms and conditions, and job security.’

The statement continued: ‘These common challenges faced by our members are the result of significant changes in maritime transport, and some employers and governments pursuing a neo-liberal agenda characterised by union busting including through automation, the casualisation of jobs and deregulation of labour standards and protections. Collective agreements are increasingly being violated and we are concerned over health and safety conditions in ports, as well as attempts to limit dockworkers’ ability to exercise their trade union rights.

‘We have established a joint committee to develop a strategy and plan actions urgently to tackle the key challenges and issues faced by dockworkers globally.’

The ITF and IDC also agreed to work together on campaigning and solidarity support to secure and maintain dockworkers' rights internationally, especially in the global terminal operating companies (GNTs), and managing the impact of automation, securing lashing work and respect for dockworkers’ jurisdiction.

ITF president and dockers’ section chair Paddy Crumlin described the meeting as a landmark event. “This meeting was hugely worthwhile,” he said. “It brought together two organisations committed to fighting for dockers. As a result of today we are now best placed to promote the rights and roles of this vital workforce.”

Jordi Aragunde, IDC general coordinator, also welcomed the results of the meeting, saying it was designed to further joint efforts to aid and represent dockers worldwide. He added that it was a pleasure to see it result in such concrete outcomes.

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post285

#FOC, #NoPlaceToHide

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 05 Feb, 2016 18:26
FOC
The vehicles carrier Cosco Tengfei is registered in Panama while the owner, COSCO, is obviously based in China. This makes the vessel FOC. ITF is keeping since many decades, together with it's affiliates, a dedicated FOC campaign. One of the goals of this campaign is to ensure decent working and living conditions on board of FOC vessels.

ITF inspection
The Cosco Tengfei came in Antwerp to load 200 cars. The Belgian ITF Inspectorate boarded the vessel upon arrival to verify the work and living conditions and to ascertain if the vessel was covered with an ITF approved collective bargaining agreement. Christian Roos, ITF inspector for ACV Transcom says: "Today we ascertained that a Chinese Able Seaman is working for wages below the ILO guidelines. The applicable terms and conditions are not ITF compliant and are more or less 40% lower than the ITF rates. This is social dumping. This is race to the bottom."

Solidarity
Whilst the ITF inspections was taking place, the local dockers unions ACV Transcom, BTB and ACLVB were keeping a solidarity action. They confirmed their dedication to the FOC campaign and acknowledged that the words "FOC, NO PLACE TO HIDE" are in Belgium very much applicable. As for the Cosco Tengfei, she is on the radar of the Belgian transport workers unions. To be continued...

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post284

FOC, NO PLACE TO HIDE

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 05 Feb, 2016 18:10
FOC
De Cosco Tengfei is een car-carrier die onder Panamese vlag vaart waarbij het duidelijk is dat de rederij, COSCO, van Chinese origine is. Met andere woorden dit schip is een FOC (flag of convenience) schip. ITF houdt wereldwijd, samen met zijn aangesloten transportvakbonden, sinds decennia een FOC campagne. Deze campagne streeft er onder andere naar dat de zeevarenden tewerkgesteld op FOC schepen kunnen werken onder aanvaardbare loons- en arbeidsvoorwaarden.

ITF inspectie
Het schip kwam vandaag auto's laden in Antwerpen, 200 stuks. Het ITF inspectoraat in België ging aan boord om de arbeidsvoorwaarden te controleren en om af te toetsen of het schip afgedekt was met een ITF CAO. Christian Roos, ITF Inspector voor ACV Transcom: "Wij hebben vandaag vastgesteld dat een Chinese matroos wordt tewerkgesteld aan loonvoorwaarden beneden de ILO richtlijnen. De loon- en arbeidsvoorwaarden voor matrozen zijn niet ITF conform en liggen ca 40% lager dan de ITF aanvaardbare minimums. Dit is social dumping. Dit is race to the bottom."

Solidariteit
Tijdens de inspectie vond een solidariteitsactie plaats door ACV Transcom, BTB en ACLVB. Ze betuigen opnieuw hun toewijding in de FOC campagne en bevestigen hiermee dat de leuze FOC, NO PLACE TO HIDE in Belgie werkelijk van toepassing is. De Cosco Tengfei en 8 andere schepen van deze rederij staan nu op de radar van de Belgische transportvakbonden. Wordt vervolgd. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post283

EUROPESE INGEBREKESTELLING VAN DE BELGISCHE HAVENARBEIDSORGANISATIE

Sector HavensPosted by webmaster 02 Feb, 2016 15:20

In maart 2014 heeft de Europese Commissie een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen de Belgische overheid met betrekking tot de havenarbeidsorganisatie. De Europese Commissie acht dat het huidige stelsel van havenarbeid in strijd is met artikel 49 van het Europees Verdrag over de vrijheid van vestiging. Hierbij heeft de Europese Commissie vraagtekens geplaatst naast de exclusiviteit van de pool, het ploegenstelsel, de multi-inzetbaarheid en het kader waarbinnen logistieke activiteiten verricht moeten worden. Op 10 december 2015 heeft federaal Minister van Werk Kris Peeters een actieplan tot aanpassing van de Belgische havenarbeidsorganisatie uitgewerkt.

Op 2 februari 2016 hebben de vakbonden BTB-ABVV, ACV Transcom, ACLVB, het Werkgeversverbond der Belgische Havens (dat de werkgeversorganisaties CEPA, CEWEZ en CEPG overkoepelt) en de Belgische overheid opnieuw samengezeten rond het dossier van de Europese Ingebrekestelling. De gesprekken betroffen het actieplan van Minister Peeters en het realiseren van de door de EU gevraagde aanpassingen aan de havenarbeidsorganisatie met respect voor het huidige systeem en de verworvenheden voor de bedrijven en de havenarbeiders. De partijen bevestigen de constructieve onderhandelingen en blijven verder intensieve gesprekken voeren ten einde een duurzame oplossing en de stopzetting van de procedure van de ingebrekestelling te bereiken. Er werd een nieuwe vergaderdatum vastgelegd om de gesprekken verder te zetten.

De partijen wensen enkel via deze gezamenlijke verklaring te communiceren. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post282

Stand van zaken Europese Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 14 Jan, 2016 08:06
Beste

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België kwam gisteren 13 januari opnieuw samen met de werkgeversorganisaties en de medewerkers van het Kabinet van Minister van Werk Kris PEETERS om diens uitgewerkt tekstvoorstel verder te bespreken, zoals aangekondigd in onze vorige berichtgeving d.d. 14 december 2015.

Onze vakbondsstandpunten rond de inmiddels gekende pijnpunten, nl. het openstellen van dagcontracten buiten het poolsysteem en het multitasken, werden opnieuw benadrukt en gemotiveerd.

De bespreking nam echter een onverwachte wending omdat de werkgeverszijde bereid is om met ons verder te praten over een eventueel engagement, waarbij het behoud van ons huidig poolsysteem en contingent langdurig gegarandeerd zouden kunnen blijven.

Tijdens de komende weken wordt deze piste verder besproken en uitgewerkt, waarna het eindresultaat in een volgende fase zal voorgelegd worden onder de vorm van een schriftelijke ledenraadpleging (referendum).

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !
Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post281

Syndicale premie Binnenvaart

Sector BinnenvaartPosted by webmaster 11 Jan, 2016 12:09
De leden tewerkgesteld in de binnenvaartsector:
de werkgevers overhandigen de nodige documenten voor de betaling van de syndicale premie 2015. Met deze documenten kan U zich aanbieden bij de verschillende dienstencentra van het ACV in uw buurt, ofwel op de kantoren van ACV Transcom in het gewest waar U woonachtig bent.

Voor informatie:

Antwerpen, Limburg, Vlaams –Brabant – Luik – Waals-Brabant -Namur – Luxembourg:
Vivianne Claeys
Entrepotplaats 12/14
2000 Antwerpen
vclaeys.transcom@acv-csc.be
02/5491114

Oost- en West Vlaanderen, Brussel, Henegouwen
Carla De Meyer
Tijdokstraat 18/20
8380 Zeebrugge
cdemeyer.transcom@acv-csc.be
02/5491100

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post280

Ingebrekestelling: stand van zaken op 14 december 2015

Sector HavensPosted by webmaster 14 Dec, 2015 13:09

Beste,

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België wenst te verduidelijken dat het voorstel van Minister van Werk Kris PEETERS op diens eigen initiatief en politieke verantwoordelijkheid werd ingediend en door Europees Transportcommissaris V. BULC voor akkoord aanvaard werd.

Het tekstvoorstel dat pas vrijdagavond per koerier werd bezorgd aan de verschillende organisaties zal eerstdaags worden toegelicht door de Minister en zijn kabinetsmedewerkers. Zoals reeds werd medegedeeld via de verschillende mediakanalen en door de Minister zelf, is dit voorstel grotendeels gefocust op het uitwerken van gefaseerde overgangsmaatregelen tegen 2020. Deze overgangsmaatregelen moeten in een actieplan uitgewerkt worden tegen de zomer van 2016.

Voor de havenvakbonden blijven de pijnpunten echter behouden:

1. het openstellen van dagcontracten buiten het poolsysteem, wat volgens ons op korte termijn zou kunnen leiden tot de vernietiging van het huidige poolsysteem. Uit persverklaringen hebben wij inmiddels vernomen dat de werkgevers hier evenmin voorstander van zijn.

2. het multitasken, wat de veiligheid van onze havenarbeiders in ’t gedrang brengt, waarbij rekening dient gehouden te worden met de eigenheid van iedere haven. Het voorstel zal verder besproken worden binnen onze eigen vakbondsstructuren, met het Werkgeversverbond en met de medewerkers van het Kabinet PEETERS.

Wij hopen binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over dit moeilijk dossier en houden jullie op de hoogte !

VOLG ENKEL DE ORDEWOORDEN VAN UW VAKBOND !

Namens het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post279

Ingebrekestelling, gesprek met Peeters

Sector HavensPosted by webmaster 11 Dec, 2015 14:34

Gisterenmorgen, 10 December 2015, werden we bij Minister van Werk Kris Peeters geroepen teneinde de stand van zaken in verband met het dossier Europa en Katoennatie te vernemen.

De Minister deelde ons mee dat hij nog voor het einde van de week met Commissaris Bulc van Transport een akkoord moet bereiken over de ingebrekestelling tegen de Belgische staat. Na klacht van Katoennatie bestempelt de Europese Commissie het stelsel van de havenarbeid, dus niet alleen de wet maar ook de cao’s, in strijd met het vrij verkeer van goederen, diensten en personen.

De minister lichtte een voorstel toe dat hijzelf zal neerleggen bij de Europese commissie. Dit zou ten laatste morgen gebeuren. Hij wees op het belang van een “minnelijke schikking”. In geval dit voorstel door de EU wordt verworpen kan een procedure voor het Hof niet langer vermeden worden, aldus de Minister.

De definitieve versie van het voorstel hebben we niet gekregen. Dit wordt toegestuurd nadat de EU commissaris is ingelicht.

Wij houden U verder op de hoogte.

Michel Claes
Algemeens sectorverantwoordelijke
ACV Transcom water. • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post278

Ingebrekestelling: bericht Kabinet Peeters

Sector HavensPosted by webmaster 04 Dec, 2015 23:15
De Minister besprak het dossier deze middag met de Eurocommissaris. Er wordt verder gewerkt aan een oplossing. Graag jullie begrip om voorlopig onze communicatie daartoe te beperken.

Dezelfde boodschap zal ook aan de geïnteresseerde leden van de pers worden meegedeeld.

Einde

 • Comments(0)//www.acv-maritime.be/#post277
« PreviousNext »