ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Fernand Huts schopt wild in het rond maar raakt geen bal

AntwerpenPosted by webmaster 12 Sep, 2013 15:37

Begin deze week was het weer zover: Fernand Huts, God de Vader van Katoen Natie, weende in alle kranten over het grote onrecht dat hem was aangedaan. Meer nog: als iedereen stout bleef, dan gaat hij met zijn centjes ergens anders spelen. Stof genoeg bijgevolg om wat bladzijden te vullen in allerhande blaadjes en nieuwsbrieven. En zo gebeurde het.

Doch zoals wij in ACV Transcom allang weten: Fernand Huts slaat de bal volledig mis.

Voor alle duidelijkheid een aantal elementen op een rijtje zetten:

Uitgangspunt voor ons is de wet op de havenarbeid. Niet erkende havenarbeiders (bediende of niet) moeten van ons werk afblijven. Wij zijn opgeleid en geschoold om het werk op een veilige en efficiënte manier uit te voeren.
In België maken nog steeds de politici de wetten. Fernand vindt dat hij zijn eigen wetten mag maken.
Wie havenarbeider is staat in de wet; wie arbeider of bediende is staat in de wet; welk paritair comité van toepassing is staat in de wet; wat de bevoegdheid is van de sociale inspectie staat in de wet; Wat de taak van de arbeidsrechtbank is staat in de wet; Wat de taak van een sociaal bemiddelaar is staat in de wet; wat de functie van een verzoeningsbureau (het bestendig bureau) is staat in de wet; en zo kunnen we nog effen doorgaan.

Allemaal wetten welke welk Katoennatie/Fernand Huts aan zijn laars lapt. Bovendien eist hij nog een schadevergoeding indien hij de wet niet op zijn eigen manier mag toepassen. Dat is gewoon grof en ontoelaatbaar.

Maar nog is dit niet voldoende voor Fernand Huts: ook zijn woord mag hij breken.

Wij citeren uit de verzoeningstekst na de staking begin juli:
Vanaf 23 juli 2013 engageert de heer Fernand Huts, als vertegenwoordiger van de Groep Katoennatie, er zich toe de sociale dialoog met de havenvakbonden aan te vatten, met het oog op een onderzoek van welke maatregelen er dienen te worden genomen om de bevindingen van de Inspectie van de Sociale Wetten uit te voeren.

Met deze tekst is Fernand Huts akkoord gegaan. Doch nu 2 maanden later is hij dit alweer lang vergeten: ‘De sociale inspectie is fout’ en gesprekken met de vakbond vinden blijkbaar het best plaats in kranten en op Tv en in de rechtbank (Vorige week is de zaak tegen het bestendige bureau ingeleid).

Doch als ACV Transcom weten wij en beseffen wij maar al te goed dat oplossingen enkel kunnen gevonden worden aan de onderhandelingstafel. Vandaar dat wij Katoennatie oproepen om de spelletjes (?sic) te stoppen en op basis van de wetgeving en het verslag van de sociale inspectie echte gesprekken en onderhandelingen aan te vatten.

Ondertussen blijven we als vakbond op de werkvloer verder actief en blijven wij het reilen en zeilen van Katoennatie en zijn vele afdelingen volgen. Ons dossier wordt steeds dikker en dikker.

Overleg zolang het kan; Aktie (op de werkvloer) als het moet.

Daar worden problemen opgelost. Nergens anders.

Syndicale groeten
Joris Kerkhofs

  • Comments(0)