ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Campagne REFIT

ACV TranscomPosted by webmaster 18 Jan, 2014 12:15
Beste,

Na de artikels in ACV Vakbeweging en Visie en de samenvattingen op http://rethinkrefit.eu hoeven we u wel niet meer het belang uit te leggen van de Commissie-mededeling rond Refit.

Als deze mededeling onverkort wordt omgezet in actieplannen verdwijnen heel wat bestaande sociale regels in Europa, en niet in het minste deze inzake veiligheid en gezondheid op het werk en inzake informatie en consultatie van werknemers. Ook de Europese sectorale akkoorden rond veiligheid en gezondheid op het werk worden gedwarsboomd, zoals onze collega’s in de sectoren van kappers, vissers en binnenvaart inmiddels al ondervonden.

Wij hebben met het ACV het voortouw genomen om een Europese campagne op te zetten rond Refit. Dat resulteerde in een door ons opgezette gezamenlijke website met de drie Belgische vakbonden, die inmiddels door het Europees vakverbond wordt aanbevolen en ondersteund bij alle bij het EVV aangesloten vakorganisaties.

Uiteraard willen we deze campagne ook actief vanuit het ACV voeren. Pas in de loop van januari komt dit aan de orde in diverse commissies van het Europees parlement. Daarom willen we vanaf nu tot eind januari de Europese parlementsleden stevig van ons laten horen.

Mogen we u daarom vragen om deze campagne actief te ondersteunen:
- Door alvast zelf de petitie te ondertekenen op de website via deze link http://rethinkrefit.eu en collega’s en vrienden uit te nodigen hetzelfde te doen.
- Door de Europarlementsleden een mail te sturen via de mail-knop op de website http://rethinkrefit.eu

Met dank bij voorbaat voor uw medewerking,
Joris KERKHOFS

  • Comments(0)