ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

MLC 2006 geratificeerd

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 27 Aug, 2012 21:55

De maritieme conventie die in 2006 binnen de ILO werd afgesloten over tewerkstelling in de scheepvaart wordt binnen 1 jaar van kracht. 30 lidstaten ondertekenden de conventie.

Aan de voorwaarde dat de ondertekenende lidstaten meer dan 33% van de wereldvloot zouden vertegenwoordigen, werd voordien al voldaan. De ondertekenaars zijn nu goed voor 60% van de wereldvloot.

Zowel de International Transport Workers' Federation (ITF) als de International Shipping Federeation, die werknemers en werkgevers vertegenwoordigen in de maritieme industrie, verwelkomen het nieuws dat de conventie in augustus 2013 bindend zal worden.

De naleving van de conventie, die de arbeidsvoorwaarden voor zeelui regelt, zal vanaf dan geschieden via de port state control (PSC). Volgens ITF en de ISF wordt de MLC 2006 de vierde poot van de maritieme industrie, naast de gekende conventies als SOLAS, MARPOL en STCW.

Meer info: ILO Maritime Labour Convention

  • Comments(0)