ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

ACV Transcom: aangekondigde verhuis containerbehandeling, nieuwe investeringen leggen basis voor toekomstige groei tewerkstelling.

AntwerpenPosted by webmaster 16 May, 2014 12:58

Vorige maandag onthulden PSA-MSC hun plannen voor de nabije toekomst in de Antwerpse haven. Zij informeerden hun personeel over het volgende:

De nieuwe terminal die we wensen uit te bouwen, zal een totale capaciteit hebben van 9 miljoen TEU (scheeps- en lichtervolumes). Hierdoor wordt het mogelijk om de Haven van Antwerpen uit te bouwen als een belangrijke hub voor MSC en potentieel de P3 partners (*) en dit zowel voor lokale als transhipment lading.

Deze terminal, die de naam MSC PSA European Terminal (MPET) meekrijgt, zal gebouwd worden voor de sluizen, aan het Deurganckdok. Op deze locatie hebben wij alle faciliteiten om de grootste schepen binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne te behandelen. Door de schaalvoordelen die operaties op dergelijk grote terminal met zich meebrengen, zullen we in staat zijn om onze leidinggevende positie op gebied van productiviteit, efficiƫntie, flexibiliteit, betrouwbaarheid en niet in het minst veiligheid, verder te verstevigen.

Wanneer de terminal volledig is uitgebouwd, zal deze de ganse Westzijde van het dok in beslag nemen alsook een deel van de Oostzijde. De terminal zal uitgerust zijn met 39 kranen (waarvan de grootste 25 containers breed) en een 200-tal straddle carriers. Met een kaailengte van 3.550m en een kaai-oppervlakte van 240ha, wordt MPET de grootste containerterminal binnen Europa.

Gelijklopend met de uitbouw van Deurganck Terminal, zal eveneens worden geĆÆnvesteerd in bijkomende infrastructuur, kranen en materieel op zowel Noordzee als Europa Terminal om ook aan de groeiende noden van onze klanten op deze terminals te kunnen beantwoorden.

De kaaimuur van Noordzee Terminal zal met 140m verlengd worden, waardoor de totale kaailengte 1.265m zal bedragen. Het aantal containerkranen zal uitgebreid worden tot 10, waarvan de grootste tot 24 containers breed. Ook de omvang van de straddle carrier vloot zal hieraan worden aangepast. Wanneer de huidige verdiepingswerken zullen gefinaliseerd zijn, zal aan de volledige terminal een diepgang beschikbaar zijn van 17m.

Op Europa Terminal zal het totaal aantal kranen op 8 worden gebracht en zal de behandelingscapaciteit van de kranen worden verhoogd.

Door deze investeringen, zullen ook op rechteroever probleemloos mega-vessels kunnen worden behandeld.

Alle diensten van MSC en potentieel de P3-partners (*) zullen gebundeld worden aan het Deurganckdok; alle andere diensten die door PSA Antwerp worden behandeld, zullen op termijn geconcentreerd worden aan de terminals op rechteroever.

De grootste schepen van vandaag kunnen niet langer door de Antwerpse sluizen. Voor deze diensten moest dus een alternatief gezocht worden. Door het grote capaciteitsaanbod binnen de regio, zijn ook de ons omringende havens commercieel zeer actief en hebben rederijen vandaag een veel ruimer aanbod van mogelijke havens om met hun diensten aan te lopen.

Het gaat over een investering van meer dan 500 miljoen euro.

Dat is voor ons als ACV groot en positief nieuws op drie vlakken:

1) Positief nieuws voor de werknemers van de betrokken firma. Hun toekomst wordt een stuk zekerder in deze economisch woelige tijden.

2) Positief nieuws voor de Antwerpse haven welke mondiaal zijn positie op deze wijze kan verbeteren.

3) Positief nieuws voor alle havenarbeiders. Het statuut en de werkorganisatie (door velen (onwetenden)verguisd) zorgde voor een belangrijke bijdrage in dit verhaal.

Het bewijs dat de Antwerpse havenarbeid economisch zeer performant is zonder de sociale dimensie uit het oog te verliezen.

Ter staving nog een citaat uit de mededeling van PSA-MSC aan zijn havenarbeiders:

Door uw betrokkenheid en professionalisme zijn wij er echter over de jaren in geslaagd om een reputatie uit te bouwen van een haven waarvan de havenarbeiders en de bedienden tot de beste van de wereld behoren en waar een eerste-klasse dienstverlening wordt geboden. Dit alles heeft bijgedragen tot de positionering van Antwerpen als een betrouwbare megavessel hub. Hierdoor zijn we erin geslaagd om de uitdaging die de steeds groter wordende schepen met zich meebrengt om te buigen in een opportuniteit voor onze haven. We hebben belangrijke bijkomende volumes kunnen aantrekken en op die manier onze verdere groei en ontwikkeling kunnen veilig stellen.

Als ACV zijn we er ons ook van bewust dat een wijziging van tewerkstellingsplaats voor sommigen een grote verandering kan zijn in hun sociaal leven. Dit zal voor ons een uitdaging zijn in de nabije toekomst om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken voor betrokkenen. De toegezegde medewerking van de directie om de sociale randvoorwaarden samen te ontwikkelen en uit te werken geven ons alle vertrouwen dat wij ook hierin zullen slagen.

Joris Kerkhofs
Secretaris haven van Antwerpen  • Comments(0)