ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Pamflet GVHB stand van Zaken Inbreuk op woensdag 8 oktober

Sector HavensPosted by webmaster 08 Oct, 2014 06:45

Beste,

Zoals reeds medegedeeld in ons pamflet van 1 oktober laatstleden, had afgelopen vrijdag 3 oktober een vooraf gepland informeel gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Werk (FOD) namens het Kabinet van Minister Monica DE CONINCK en ambtenaren van de Europese Commissie (DG - MOVE) om het door de FOD ingezonden antwoord van 22.07.2014 aan de Europese Commissie te verdedigen/verduidelijken en dit ten voordele van onze Belgische havenarbeidsorganisatie (Wet Major).

...

Afgelopen maandag 6 oktober werden de sociale partners (vakbonden en werk geversorganisaties) door de medewerkers van de FOD op de hoogte gebracht van het resultaat van dit gesprek en hebben wij vernomen dat de Europese Commissie ons nog enkele maanden de tijd geeft om zelf met aanpassingen te komen op de volgens hen hogergenoemde knel punten.

De sociale partners zullen deze extra tijd besteden aan onderling overleg en aftoetsen of er eventuele aanpassing en mogelijk zijn om een “met reden omkleed advies” te vermijden en te voorkomen dat België door de Europese Commissie wordt doorverwezen naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Wij houden jullie verder op de hoogte !

Lees hier het volledig pamflet (PDF).

Met syndicale groeten.

  • Comments(0)