ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Wat je moet weten over Ebola

Sector HavensPosted by webmaster 15 Oct, 2014 20:08

De Ebola-epidemie in enkele West-Afrikaanse landen verontrust meer en meer havenarbeiders. Vooral de havenarbeiders die werken aan boord van schepen die in havens van deze landen hebben aangemeerd, stellen zich vragen over de mogelijke besmettingsrisico’s. Daarom herhalen we nog een keer het volgende:

De incubatietijd van het Ebola-virus bedraagt over het algemeen 5 tot 10 dagen
. De symptomen treden dus maximaal 10 dagen na de besmetting door het virus op. Een bemanningslid dat mogelijk besmet is, zal bij zijn aankomst in Antwerpen duidelijke symptomen vertonen en zwaar ziek zijn. Pas dan is Ebola besmettelijk (Zolang iemand geen symptomen vertoont, is het virus onvoldoende in het lichaam aanwezig om besmettelijk te kunnen zijn).

De kapitein heeft de verplichting om elke besmettelijke ziekte aan de bevoegde havenautoriteiten te melden. Op dat moment zullen door Saniport (FOD Volksgezondheid) alle maatregelen al getroffen zijn om de besmette persoon te isoleren en naar een ziekenhuis te voeren. Een persoon die door Ebola ziek is geworden is ook niet meer in staat om te werken.

Ebola is quasi uitsluitend besmettelijk door direct contact met lichaamsvochten, zoals bloed, sperma, urine, braaksel, speeksel en ontlasting. Theoretisch kan Ebola verspreid worden via besmette voorwerpen, maar de overlevingskansen van het virus op inert materiaal zijn zeer beperkt. Onder invloed van droogte en zon (UV straling) gaat het virus zeer snel dood. Het wordt niet verspreid via de lucht.

Samengevat: als men geen direct contact heeft met zieke personen, is er ook geen gevaar voor besmetting!

Wil je meer info? Kijk op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: www.itg.be .

Je kan ook contact opnemen met de Externe Dienst Voor Preventie en Bescherming - MEDIWET: Via telefoon: 03-205 69 70 of per mail: infoantwerpen@mediwet.beBron: cepSmail nr.104 - September 2014  • Comments(0)