ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Manifestatie van gisteren 6 november

ACV TranscomPosted by webmaster 07 Nov, 2014 20:23

Hieronder het dankwoord van Marc Leemans en Marie-Hélène SKA voor onze militanten en personeelsleden.

“Donderdag 6 november 2014 hebben wij samen als syndicale beweging een massaal en krachtig signaal gegeven. We waren in een breed front met meer dan 120.000 mensen die luid en ludiek hun ongenoegen hebben geuit tegen een regeringsbeleid dat zeer sterk onevenwichtig is.

Ons ACV groen was voortreffelijk aanwezig en de wijze waarop vele ACV-ers met goede animatie onze boodschap hebben gebracht was zeer sterk. Prima werk!

Wij danken jou en alle militanten en personeelsleden van harte voor de inzet. Voorafgaand aan deze massamanifestatie hebben vele ACV-ers met overtuiging gewerkt aan een brede sensibilisering en informatie voor onze leden en bredere achterban. Door dit werk beseffen velen dat het regeerbeleid anders en evenwichtiger moet.

Iedereen beseft dat de uitbouw van ons actieplan met provinciale stakingen inclusief de nationale stakingsdag van 15/12 nodig zal blijven om onze eisen kracht bij te zetten. Ook hier rekenen we op jou om die dagen succesvol aan te pakken. Ook hier zullen we samen onze boodschap uitdragen zowel in de media als naar onze achterban toe. De regeringen zullen door deze acties niet om ons heen kunnen.

Nogmaals van harte bedankt en veel succes in de opbouw naar de volgende acties.”

Hieronder vind je ook de speech van Marc Leemans na afloop van de manifestatie.

Het Politiek Bestuur van ACV-Transcom wil tevens iedereen bedanken voor de mobilisatie en massale deelname aan deze eerste actiedag.

---

MILITANTENCONCENTRATIE 06.11.2014
Toespraak Marc Leemans

Vrienden, vriendinnen,

Dank voor jullie massale opkomst. De kwaadheid van de gewone mensen is groot. Het ongenoegen zit diep. Omdat slechts één groep de volle factuur krijgt. Wij. De werknemers.

Deze regering ontziet niemand. Zelfs niet de allerzwaksten met een leefloon. Ook de organisaties van de armen staan hier. Dank dat jullie met ons strijden tegen dat manifeste liberale onrecht.

Maar sorry, ik vergis me. Deze regering ontziet wel iemand. De sterksten ! De beleggers en bedrijven, de rijke zelfstandigen en vrije beroepen, de aandeelhouders en grote huisbazen. De Bentleys, de BMW 7's, de Range Rovers, de Porsche Cayennes. Er bestaat zelfs een Porsche Cayman? Is dat toeval?

Die worden allemaal ontzien. Omdat het te moeilijk is om ze iets te laten bijdragen. Ze zullen vluchten. Echt waar! Woorden van een regeringslid deze week. Ze willen wel een tax-shift, maar die is te moeilijk. Daarom kiest de regering voor het snelle geld. Quick and easy. Een aanslag op wie niet kan vluchten. Wij dus. Wie werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen. De Fords, Opels, de Skoda's, de Volkswagens. Er bestaat zelfs een Citroën C4. Is dat toeval?

Wij worden als énigen geviseerd. Met zware besparingen in de gezondheidszorg. In de uitkeringen voor werklozen, zieken en gepensioneerden. In de diensten van de overheid.

En met méér belastingen. Want de indexsprong is een belasting op alléén de werknemers. Die belasting gaat naar de werkgevers. Maar liefst 2,6 miljard enkel al in de privé-sector. Zonder enig engagement of garantie op meer jobs. Deze regering verhoogt de werknemersbelasting met 2%. Gratuit. Omdat wij niet kunnen vluchten. Maar anderen wel. Gratuit. Omdat werkgevers geen jobs kunnen beloven. Maar Van Overtveldt wel. En daarbovenop twee jaar langere loonstop. Verboden te onderhandelen! Maar dividenden mag men uitdelen. A volonté. De lastenverlaging en de indexsprong zijn gewoon een omgekeerde taks-shift. Van vermogen naar wie werkt.

En die zogenaamde sociale correcties? Dat is geld waar de mensen recht op hebben. Onze eigen welvaartsvastheid. Boerenbedrog en volksverlakkerij.

Uw kaaimantaks? Slecht opgewarmde kost uit vorige regering. Die zoveel opbrengt als er hier kaaimannen rondkruipen.

Uw hogere forfaitaire belastingsaftrek? Volledig opgesoupeerd door hogere BTW en accijnzen.

Uw 80.000 jobs? Dat gelooft geen Planbureau en geen mens. Zeker niet de jongeren. Die mogen, door het langere werken van hun ouders en grootouders, langer wachten op een job. En die zet U vanaf 1 januari massaal zonder inkomen. Deze rechtse coalitie wil de werknemers gewoon op hun plaats zetten. In hun rechten, in hun koopkracht, in hun kansen.

Het pluisje fiscale rechtvaardigheid van de vorige regering blaast ze weg. Gefeliciteerd iedereen. Jullie mogen allemaal opnieuw ongehinderd privé-uitgaven op jullie zaak zetten. Zonder controle. Zonder monsterboete. Jullie mogen later allemaal winst nemen op de zaak, aan amper 10% belasting. 750 miljoen kost dat cadeautje. En wie betaalt die rekening? Juist, de werknemers!

4 miljard meer loonsubsidies voor bedrijven! Wie betaalt die rekening? Juist, de werknemers!

150 miljoen extra voor sociale verbeteringen voor zelfstandigen. Terecht. Maar wie betaalt die rekening? Fout, niet de rijke zelfstandigen. Juist, de werknemers!

En de rijken-regering voert nu ook pestbelastingen in voor werknemers.

Te lang werkloos? Verplichte gemeenschapsdienst.

Oudere werkloze die niemand nog wil? Amputatie van anciënniteitstoeslag. -29% van je inkomen.

Onvrijwillig deeltijds werkende die geen volledig contract krijgt? Halvering van IGU. -23% van je inkomen.

Tijdelijk werkloos omdat je baas dat beslist? Nog slechts 65% van je loon. -9% van je inkomen

Werkloos en zwaar ziek? Amputatie van de toeslag. -25% van je inkomen.

Ziek, werkloos of pensioen? De azijn erbovenop voor iedereen. Geen indexering meer van je belastingskrediet. Je uitkering na 4 jaar? Nog eens -1% van je inkomen.

En wat wordt aan de andere groepen bijkomend gevraagd? Niets, rien, nada, niente.

Die houden de lusten. En wij de lasten. Da's toch bijna gelijk. Da's maar één letter verschil. Zoals tussen zat en zot. Wel we zijn niet zot. Maar we zijn het wel zat.

Want er is géén alternatief kraait de regering. Het moet zo. Neen, ze WIL geen alternatief. Omdat ze dan iets moet vragen aan de sterkste schouders. En dus ook misschien aan zichzelf. Maar hun liberale taboes zijn goed beschermd.

Géén fiscale rechtvaardigheid, géén belasting op inkomen uit vermogen, géén belasting op werkelijke huurinkomsten, géén hogere belasting bij verkoop van bedrijven, geen afschaffing van bankgeheim, géén aanpak van managementvennootschappen, géén rem op de ontsporing van notionele intrestaftrek, géén versterkte strijd tegen fiscale fraude, géén harde aanpak van sociale dumping. En vooral géén meerwaardebelasting.

Ik zie hoe apetrots U bent dat U de moed hebt de taboes van de vakbonden te breken. Moest ik U zijn, ik was doodbeschaamd. Omdat U voor Uw taboes alle werknemers zo hard laat inleveren. Snoeien bij de werknemers om te bloeien bij de vermogenden.

U bent bezig met armoede te herverdelen. Terwijl de rijkdom wordt ontzien. En voor ons wordt alles met dubbel krijt geschreven. En dat vrienden, werkt serieus op onze heupen.

Werknemers beseffen dat we er samen door moeten. Dat inspanningen nodig zijn. Bomen groeien niet tot in de hemel. Maar samen uit, samen thuis. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen. Niet door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buiten schot bleef opnieuw te ontzien.

Wij willen rechtvaardigheid op elk vlak. Daar blijven we op hameren. En dat blijven we zeggen. Tot u buigt. Tot u werkelijk iets doet aan Uw ongelijke beleid. Want Uw uitgestoken hand voor overleg is een gebalde vuist. Met opgestoken middelvinger naar alle werknemers. Wij willen een met respect uitgestoken hand. Waar overleg leidt tot een eerlijke bijdrage van ieder.

Daarom staan hier meer dan 120.000 mensen, voor recht, voor respect en voor rechtvaardigheid. En daar gaan we de komende weken en maanden voor. Recht, Respect en Rechtvaardigheid. Droits, Respect et Justice. Ceci n'est que le début. De notre résistance. Résister pour changer! Dit is maar het begin. We blijven in het verzet. In het verzet voor verandering! Je suis fier d'être quelqu'un de vous. Je vous remercie tous. Ik ben fier iemand van jullie te zijn. Ik dank jullie allen.

  • Comments(0)