ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Het Maritiem Arbeidsverdrag in de praktijk: MV Andromeda

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 17 Mar, 2015 19:00
Het Maritiem Arbeidsverdrag of het verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, beter gekend als de MLC 2006) is een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2006 is gesloten. Het verdrag heeft als doel de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van zeevarenden te verbeteren. Zo werden o.a. de arbeidsovereenkomsten verbeterd en kwamen er extra garanties i.v.m. de uitbetaling van de lonen. Bepaalde inbreuken tegen de MLC 2006, zoals het niet uitbetalen van lonen, kunnen na inspectie door de scheepsvaartinspectie (PSC – Port State Control) leiden tot detentie van een zeeschip.


MV Lotta
Het verhaal start met de MV Lotta met aan boord een Russische bemanning varende onder de Russische vlag. Enkele dagen na aankomst werd Christian Roos, ITF inspector voor ACV Transcom, gecontacteerd door de bemanning. Deze waren al enkele maanden niet meer betaald. Er was ook een tekort aan provisies, drinkwater en gasolie voor de generatoren. Ondertussen werd het schip aan de ketting gelegd voor onbetaalde facturen van een scheepswerf in Riga. De rederij werd door de ITF inspector gecontacteerd met het verzoek om actie te nemen maar reageerde niet.

Omdat de lonen toen al 3 maanden niet meer werden betaald, omdat er geen provisies meer aan boord waren en omdat de levensomstandigheden niet meer door de rederij konden worden gegarandeerd werd het schip en haar bemanning vanaf dit moment als “abandoned” (achtergelaten door de rederij) beschouwd.

Vanaf dat moment werd bekeken wat de verkoopwaarde van het schip was en of er mogelijkheden waren om via een juridische procedure het schip te verkopen om zo de bemanning haar lonen te kunnen betalen. Er werd ook gekeken om de bemanning te repatriëren. Het Seamencentre Zeebrugge assisteerde deze eerste dagen met provisies, MBZ assisteerde met walstroom en “fresh-water”.

De Lotta was geregistreerd in Rusland en in dit land was toen de MLC 2006 al van toepassing. De ITF inspector contacteerde en informeerde de Russische vlaggenstaat over de precaire situatie aan boord. Binnen de 24 uren kwam een vertegenwoordiger van het Russisch consulaat uit Antwerpen aan boord om het nodige te doen.

De Russische vlaggenstaat kwam zijn verplichtingen na en verplichtte de rederij om de lonen van de bemanning te betalen, de bemanning te repatriëren en om provisies te voorzien voor de resterende bemanning aan boord. Het Seamencentre Zeebrugge voorzag al deze maanden morele assistentie en op gepaste momenten een attentie voor de bemanning die aan boord bleven. Soms was een tussenkomst van de ITF inspector nog wel eens nodig om de lonen te laten betalen maar uiteindelijk is ieder bemanningslid van de Lotta naar huis gegaan met volledige uitbetaling van alle lonen.


MV Andromeda
In oktober 2014 kwam het schip in handen van een Griekse rederij. Het schip kreeg de vlag van Moldova en de naam Andromeda. Moldova heeft de MLC 2006 niet geratificeerd maar past de conventie wel toe. Een nieuwe bemanning kwam, gespreid over een tweetal weken, aan boord met arbeidscontracten die niet conform waren met de standaarden en richtlijnen van de MLC 2006. Zo stond er o.a. een clausule in de contracten dat 1.000 USD van het eerste loon zou worden ingehouden om hen terug naar huis te sturen indien hun prestaties niet voldeden aan de verwachtingen.

Eind december 2014 contacteerde de bemanning de ITF inspector. Sommigen waren toen al 2 maanden aan boord zonder loon. De rederij werd gecontacteerd maar die verwees naar de 1.000 USD clausule. Volgens de rederij waren bepaalde bemanningsleden nog niet gerechtigd om hun loon te ontvangen. Met een maandloon van 800 USD moest men eerst 5 weken werken alvorens er loon kan worden uitbetaald. M.a.w. de eerste 2 maanden geen loon. Deze redenering werd verworpen door de ITF inspector omdat de MLC 2006 voorziet dat de lonen maandelijks moeten worden betaald. In de daaropvolgende onderhandelingen werd overeengekomen dat de rederij de lonen zou betalen gedurende het weekend voor Kerstmis. Daags voor kerstavond waren er nog steeds geen middelen overgemaakt. De ITF inspector vraagde de PSC in België om een inspectie. Het schip werd op kerstavond door PSC onder detentie geplaatst voor o.a. het niet uitbetalen van de lonen. Tijdens de PSC inspectie werd ook vastgesteld dat de arbeidscontracten niet conform waren met de MLC 2006.

Begin januari contacteerde de bemanning terug de ITF inspector. De provisies waren bijna op en er was een tekort aan drinkwater. Omdat er enkel nog wat pasta en rijst over was, was de bemanning beginnen vissen om zo hun voorraden wat aan te vullen. De rederij werd door de ITF inspector gecontacteerd maar weigerde actie te nemen. Het Seamencentre Zeebrugge, Stella Maris Brugge en de Sailors’ Society werden gecontacteerd en via liefdadigheidsacties slaagden ze erin om de bemanning 6 weken van provisies en drinkwater te voorzien. Deze organisaties voorzagen de bemanning tevens van de nodige mentale ondersteuning en voorzagen hen ook van wat extra’s gedurende de tijd dat de Andromeda afgemeerd lag in de haven.

Begin januari werd besloten om met de betrokken partijen een werkgroep op te richten. Iedere 14 dagen kwamen de Zeebrugse havenautoriteiten, de scheepvaartinspectie, de maritieme politie, het agentschap, de ITF en de laatste keren een afvaardiging van de rederij samen op de MBZ om de situatie te evalueren en te coördineren. Deze samenwerking genereerde een positief momentum die uiteindelijk resulteerde in een doorbraak in deze zaak. Omdat de lonen reeds meer dan 2 maanden niet meer werden betaald en omdat de rederij niet meer voorzag in aanvaardbare levensomstandigheden voor haar bemanning werd eind januari beslist dat het schip als "abandoned" kon worden beschouwd. Moldova, de vlaggenstaat van het schip, werd door de ITF inspector gecontacteerd en er werd hen gevraagd om hun verantwoordelijkheid, zoals beschreven in de MLC 2006, op te nemen.

Onder druk van de vlaggenstaat kwam de rederij half februari 2014 terug naar Zeebrugge. De certificaten van het schip waren ondertussen verlopen en Moldova weigerde nieuwe af te leveren zolang de situatie met de bemanning niet werd opgelost. In een vergadering tussen de rederij en ITF vertegenwoordigers besliste de reder op 14 februari om de lonen tot eind december 2014 cash te betalen. 2 weken later werden de lonen van januari cash betaald. Samen met de lonen van maart werd voor ca 39.000 USD aan lonen uitbetaald.

Vanaf half februari veranderde de situatie op een positieve manier. De rederij voorzag het schip van provisies, de levensomstandigheden aan boord verbeterden en het schip werd klaargemaakt voor diverse inspecties. De sfeer aan boord onder de bemanning werd merkbaar beter. De beslagen van de schuldeisers werden gelicht. Op 12 maart 2015 werd het schip, na inspectie van de Belgisch PSC, vrijgegeven. De Andromeda vaarde om 17 u, na bijna anderhalf jaar in de haven, Zeebrugge uit om te gaan laden in Amsterdam. Met een tevreden bemanning die volledig werd betaald, in verbeterde levensomstandigheden, aan boord van een veiliger schip.

Christian Roos, ITF inspector: "Dit toont aan dat een gecoördineerde aanpak met betrokken partijen in combinatie met de toepassing van de standaarden en richtlijnen van de MLC 2006 in dergelijke situaties werkt. De komende aanpassingen in de MLC 2006 brengen voor de zeevarenden extra garanties mee. De MLC 2006 zal er uiteindelijk voor zorgen dat zeevarenden betaald worden en dat ze thuis geraken indien het schip door een rederij wordt achtergelaten in een haven."

  • Comments(0)