ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

BELGISCHE HAVENARBEIDERS “ONTSPRINGEN” VOORLOPIG DE INDEXSPRONG !

ACV TranscomPosted by webmaster 30 Apr, 2015 08:04


Dankzij de interprofessionele acties van het ABVV – ACV en ACLVB, waaraan jullie allen hebben deelgenomen, werden de debatten over de indexsprong zodanig op de lange baan geschoven, waardoor de invoering ervan werd uitgesteld en wij als havenarbeiders alsnog op 7 april laatstleden van een indexaanpassing hebben kunnen genieten !

Dit betekent bv. dat een havenarbeider in de 2de shift een loonsverhoging heeft gekregen van 1,6 %, hetzij 2,14 € per gewerkte taak x 20 dagen = 42.80 € gemiddeld per maand x 12 = 513.60 € op jaarbasis, een bedrag dat wordt doorgerekend over de ganse loopbaan.

Niettegenstaande dit positief gegeven, blijven wij ons als havenarbeiders verzetten tegen deze INDEXSPRONG ons opgelegd door deze rechtse regering, die tegen beter weten in toch wordt uitgevoerd, alsook tal van bezuinigingsmaatregelen die ieder van ons op termijn zal voelen in zijn portemonnee.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront roept jullie dan ook op om massaal de online petitie te tekenen op volgende websites (uiterlijk tot 15 mei a.s.): voor het ABVV op www.abvv.be; en voor het ACV op www.acv-csc.be en voor het ACLVB op www.aclvb.be .

Wij maken eveneens van de gelegenheid gebruik om jullie kort toe te lichten over de stand van zaken m.b.t. het Europees dossier! Zoals reeds medegedeeld in vorige pamfletten hebben er reeds tal van onderhandelingen plaats gevonden tussen FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) en de Europese Commissie, alsook met de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) om door middel van bepaalde tegemoetkomingen een “gemotiveerd advies” vanwege de E.C. te vermijden. Hierdoor hebben wij van de Europese Commissie telkens enkele maanden uitstel gekregen.

Begin mei zal opnieuw samengezeten worden met de FOD-WASO (Federale Overheidsdienst – Werk) en de medewerkers van de E.C. om te trachten de Europese Commissie alsnog op andere gedachten te brengen of om nogmaals uitstel te verkrijgen zodat de gesprekken tussen de sociale partners kunnen voortgezet worden met de ultieme doelstelling onze Belgische havenarbeidsorganisatie te kunnen vrijwaren van ingrijpende Europese maatregelen en hierdoor een doorverwijzing naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg te voorkomen.

Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van de resultaten!  • Comments(0)