ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

“Akkoord over MLZ is goede zaak voor havenarbeiders”

KusthavensPosted by webmaster 28 May, 2015 23:23
Bij de voorstelling van de nieuwe strategische visie voor de haven van Zeebrugge kondigde MBZ-topman Joachim Coens aan dat er een oplossing gevonden was voor het inzetten van havenarbeiders in de Maritieme Logistieke Zone (MLZ) in de achterhaven. In die meer dan 100 hectare grote zone is momenteel slechts één bedrijf gevestigd.

De BTB liet gisteren weten dat het niet betrokken is bij dat akkoord. De socialistische vakbond uitte felle kritiek op de gevonden regeling, die in haar ogen een onaanvaardbare aantasting van de wet-Major inhoudt.

Bij de bond ACV-Transcom verdedigt nationaal secretaris havens Marc Soens echter het akkoord. Hij spreekt van een oplossing die meer werk zal opleveren voor de havenarbeiders van het algemeen en van het logistiek contingent.


Geen uitverkoop

“Havenarbeid in de Maritieme Logistieke Zone stond al jaren op de agenda. In de voorbije maanden zijn de gesprekken rond dit onderwerp in een stroomversnelling geraakt, onder meer omdat bepaalde bedrijven grote interesse toonden om daar te gaan investeren”, zegt de voorman van de christelijke vakbond. “We zijn rond de tafel gaan zitten en we hebben een vergelijk gevonden.”

“Wij houden daarbij helemaal geen uitverkoop. We hebben strikte voorwaarden verbonden aan het akkoord. De bedrijven die er zich komen vestigen, moeten beantwoorden aan het maritiem-logistieke profiel van die zone. Het is niet de bedoeling daar vrachtwagenparkings aan te leggen of met nepstatuten te gaan werken. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt.”

Soens wijst er in die context ook op dat er zowel in Antwerpen en Gent als in Zeebrugge zelf al tal van soortgelijke regelingen zijn uitgewerkt, “samen met de BTB”.


Positief verhaal

“Als zich dankzij dit akkoord nieuwe bedrijven in de achterhaven komen vestigen, dan is dit ook voor de havenarbeiders een positief verhaal”, benadrukt Marc Soens. “Momenteel is in die hele zone maar één bedrijf gevestigd dat met een handvol handarbeiders werkt. Doel van dit akkoord is ervoor te zorgen dat daar meer werk komt voor onze mensen. Terreinen die leeg blijven staan, leveren havenarbeiders niet één taak meer op.”

De havenarbeiders die lid zijn van ACV-Transcom, hebben het akkoord alvast positief onthaald, zegt de nationaal secretaris nog. Naar zijn zeggen vertegenwoordigt zijn vakbond 45% van de zowat 1.550 Zeebrugse havenarbeiders van het algemeen contingent. Daarnaast zijn er in de kusthaven een 400-tal havenarbeiders van het logistiek contingent actief.[Bron: Flows | JLV]

  • Comments(0)