ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

De Maritieme Zone in Zeebrugge

KusthavensPosted by webmaster 28 Sep, 2015 16:36
Rederijen zwaaien de plak en kiezen vooral havens waar er voldoende lading aanwezig is. De Haven van Zeebrugge kan hierop inspelen door een ‘Maritieme Zone’ aan te leggen die enkel en alleen bedoeld is om die broodnodige lading te genereren.

Er zijn zoveel veranderingen in de maritieme wereld, dat een rederij die zich bindt aan een bepaalde haven of terminal geen zekerheid meer is. Het kan zomaar gebeuren dat een rederij zich van de ene op de andere dag verplaatst. Door de schaalvergroting in de containersector is dit nog duidelijker geworden. Rederijen hebben het voor het zeggen en gaan vooral naar havens waar er voldoende lading aanwezig is. Hoe pakken we dat aan? Eén van de antwoorden die Zeebrugge op deze situatie kan geven, is het inplanten van een zone die enkel en alleen bedoeld is om die broodnodige lading te genereren, met name de ‘Maritieme Zone’. Het is een zone die braak ligt, en braak zou blijven liggen, ongeacht de omstandigheden.


Verplichte verscheping

De Maritieme Zone is geen zuivere logistieke zone. De naam 'maritiem' duidt op het feit dat alles wat er in die zone van goederen toekomt, verplicht verscheept moet worden. Dit gebeurt rechtstreeks via de Zeebrugse stuwadoors zoals in eerste instantie P&O, C-Ro en mogelijk ook deep-sea. De verplichting wordt neergeschreven in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Is er een bedrijf in de Maritieme Zone die de verplichting niet nakomt, dan wordt de cao stante pede opgezegd – met alle gevolgen van dien. Vooraleer een bedrijf zich kan vestigen in die zone, moet elke firma zijn plannen en cijfers op tafel leggen en komt er een cao.


Geen discussies mogelijk

De exacte plaats van de inplanting is zéér zorgvuldig onderzocht en ingetekend. De Maritieme Zone zal nooit of te nimmer de plaats innemen van een potentiële stuwadoor zoals bijvoorbeeld ICO. Het ligt om precies te zijn 700 meter van het water. Ook de afbakening is klaar en duidelijk, zodat er later geen discussies mogelijk zijn. Alle handelingen die binnen in de loodsen plaats vinden is logistiek, alles wat buiten gebeurt van handelingen is havenarbeid. De 'havenarbeid' omhelst de behandeling van het spoor en de link met de bedrijven in die zone.


Win-win-situatie

Een onderbelicht aspect is het directe gevolg van de inplanting van die Maritieme Zone naar de toekomstige gesprekken en discussies met de regering waar havenarbeid begint en waar het juist eindigt. Zeebrugge heeft een duidelijk antwoord gecreëerd op deze vraag. Bedrijven die met logistiekers willen werken kunnen terecht in die zone en worden bijgevolg bij cao verplicht om al hun goederen te verschepen via Zeebrugge. Dit is dus een win-win-situatie.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de Maritieme Zone kan/zal zorgen voor groei en verankering van lading nodig om de toekomst van Zeebrugge veilig te stellen.


2XL

Het eerste bedrijf dat zich heeft aangeboden om zich te vestigen in de Maritieme Zone is 2XL. 2XL is al vele jaren aanwezig in Zeebrugge en wil daar ook blijven. Het bedrijf is momenteel in volle expansie, dankzij een nieuwe methode van exporteren en lucratieve contracten. Door die groei is het bedrijf genoodzaakt uit te breiden. Bestond de Maritieme Zone niet, dan bestond de kans dat het bedrijf andere oorden zou moeten opzoeken. Verschillende havens zoals Calais zijn volop aan het investeren in infrastructuur qua spoor en magazijnen om lading te kunnen stockeren voor export naar Engeland. De situatie van 2XL is de dag van vandaag qua volumes klaar en duidelijk. Het bedrijf zorgt voor 100.000 ladingen per jaar die door P&O en C-Ro verscheept worden. De prognoses zijn om tegen eind 2019 200.000 ladingen te behandelen.


Toename havenarbeiders

Analyseren we de actuele ladingen verscheept in Zeebrugge van 2XL, dan kunnen we ongeveer bepalen hoeveel dokwerkers dit werk biedt. Voor C-RO gaat het over ongeveer 13 havenarbeiders en bij P&O ongeveer 20 havenarbeiders. Ook op de huidige site, die niet zal verhuizen, werken er 18 havenarbeiders. Dus wat betreft het toenemen van havenarbeiders ziet dat er zeker niet slecht uit. Dit is dus nog maar 1 bedrijf.


Zone havenarbeid

De Maritieme Zone zal een belangrijke factor worden om de groei en de verankering van de volumes te bestendigen. We kunnen zelf bepalen welke bedrijven er zich vestigen en hen bij cao verplichten hun goederen via Zeebrugge te verschepen. De inplanting van de zone zal in de toekomst ook in ons voordeel spelen als er uiteindelijk zal bepaald waar havenarbeid begint en eindigt. In Zeebrugge kan het niet duidelijker zijn; enkel in de Maritieme Zone kan er gewerkt worden binnen in de loodsen met logistieke arbeiders, al de rest blijft van ons.  • Comments(0)