ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Ingebrekestelling

Sector HavensPosted by webmaster 16 Nov, 2015 17:05

De federale regering onderhandelt met de sociale partners over aanpassingen aan de wet Major, de wet die de havenarbeid regelt. Het is belangrijk om tot een akkoord te komen, anders dreigt er een veroordeling door het Europees Hof van Justitie.

In maart 2014 stelde de Europese Commissie België in gebreke voor de manier waarop de havenarbeid in ons land geregeld is. België heeft nu tot het einde van dit jaar de tijd gekregen om de wet aan te passen. Komt er geen oplossing, dan gaat het dossier naar het Europees Hof van Justitie. Wordt België daar veroordeeld, dan kunnen er boetes volgen.

Wist je dat…

…de ingebrekestelling van België door de Europese Commissie de gemoederen in onze havens beroert. Veel onduidelijkheid en mist hangt rond dit dossier. Daarom enkele weetjes…

Wist je dat…

…op 23 maart 2014 België via de federale regering een ingebrekestelling van de Europese Commissie ontving met betrekking tot de organisatie van de havenarbeid, zoals vastgelegd in de wet Major en in uitvoeringsbesluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten.

…de Europese Commissie België in gebreke stelde omdat de organisatie van de havenarbeid artikel 49 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU) zou schenden rond de vrijheid van vestiging voor o.a. ondernemingen.

…dit een juridische procedure is waar we nu de mogelijkheid hebben om tussen sociale partners (vakbonden en werkgevers) oplossingen te zoeken voor de probleempunten die in de ingebrekestelling staan.

… op geen enkel moment de Europese Commissie stelde dat de Wet Major zelf moet gewijzigd worden. De organisatie van de Havenarbeid verloopt grotendeels via uitvoeringsbesluiten en CAO’s waarvan sommige onderdelen de Commissie wel storen.

…in de ingebrekestelling de Europese Commissie vijf punten aanstipte die moeten aangepast worden: de verplichting om met erkende havenarbeiders te werken die uit één pool komen,
het verbod op multitasken,
de beperking van de keuzevrijheid voor de duur van arbeidsovereenkomsten,
de verplichtingen rond de ploegsamenstelling
en de verplichte erkenning van de logistieke havenarbeiders.

…dat volgens de Europese Commissie onze bestaande regeling beperkingen op de vrijheid van vestiging tot gevolg heeft voor zowel de werkgevers als havenarbeiders: werkgevers dienen zich aan te sluiten bij één exclusieve werkgeversorganisatie en kunnen hun eigen werknemers niet vrij kiezen.

…dat de vakbonden en werkgevers samen antwoorden kunnen zoeken om aan deze punten tegemoet te komen en een formele ingebrekestelling voor het Europees Hof vermijden.

…hét grote verschil met de ingebrekestelling en de dossiers Port Package is dat de Port Packages politieke dossiers waren waar syndicale acties hun vruchten afwierpen. De ingebrekestelling is een juridische procedure waar weinig verzet mogelijk is.

…de ingebrekestelling – indien ze formeel wordt ingediend bij het Europees Hof – een juridisch dossier wordt waar de eiser (Europese Commissie) de verweerder (Belgische Staat) dwingt tot het volgen van wetgeving/akkoorden onder druk van dwangsommen van duizenden Euro’s.

…de Europese Commissie dan terug zal grijpen naar haar originele lijst van punten en dat dan de Wet Major, de uitvoeringsbesluiten en cao’s allemaal onder druk komen.

…dat Rechters en Rechtbanken niet gevoelig zijn aan syndicale acties tenzij eerder in negatieve zin (voor de syndicale zijde).

…acties tegen een juridische procedure de bedrijven, havens en overheid treft terwijl deze zich makkelijk kunnen verschuilen achter de juridische procedure.

...de rechtsgang die door de scheiding der machten volledig ‘onafhankelijk’ is, weinig beïnvloedbaar is.

…de recente uitspraak eind 2014 van het Europees Hof over ook zo een ingebrekestelling door de Europese Commissie van het Spaanse systeem van havenarbeid rond de vrijheid van vestiging negatief uitdraaide voor Spanje én de Spaanse havenarbeiders.

...deze federale regering waarschijnlijk de periode tussen de eerste zitting bij een ingebrekestelling en de inleiding van de ingebrekestelling de sociale partners niet meer de mogelijkheid zal laten om tegemoet te komen aan de punten van de ingebrekestelling.

…deze federale regering van dit dossier gebruik kan maken – indien er geen akkoord kan komen over deze punten tussen de sociale partners – om de Wet Major volledig op de helling te zetten.

…als deze federale regering een minnelijke schikking voor de formele zitting voor het Europees Hof wil realiseren, deze niet in het voordeel van de havenarbeiders zal zijn.

…akkoorden en compromissen nooit helemaal zijn wat je vooropstelde, voor niemand.

…ACV Transcom er alles wil aan doen het systeem van de havenarbeid overeind te houden en tegemoet komen aan de punten in de ingebrekestelling om de Wet Major te behouden.

…ACV Transcom de belangen van de havenarbeiders voor de volle 100 % verdedigt via informatie en consultatie.

20 redenen waarom ACV Transcom de kans wil grijpen om een formele juridische procedure te vermijden en een overeenkomst te onderhandelen die gedragen wordt door alle partijen én de Europese Commissie. Wij willen het voortbestaan van de Wet Major en de havenarbeid veilig stellen voor de komende decennia!  • Comments(0)