ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

RESULTAAT ONDERHANDELINGEN NATIONALE CAO 2015-2016

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:25

Hieronder het bereikte resultaat m.b.t. de nationale cao 2015-2016 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent, de vaklui en de logistieke arbeiders tewerkgesteld in de Belgische Zeehavens.

Havenarbeiders algemeen contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) wordt verhoogd van 500 € naar 760 € (d.w.z. een verhoging van 260 € bruto en 226 € netto). Een premie van 661 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Leefbaarheid van de Compensatiefondsen voor Bestaanszekerheid, alsook de V.A. (Verminderd Arbeidsgeschikt) en G.V.A. (Gedeeltelijke V.A.-regeling) vanaf 55 jaar blijft nu al zeker gegarandeerd voor de duurtijd van deze cao, d.w.z. t/m 31.03.2017.

Vaklui

Dezelfde regeling m.b.t. cao nr. 90 (niet recurrente premie) geldt ook voor de Vaklui. Inzake Eindeloopbaan blijft de V.A.-regeling + dagelijkse bijpassing eveneens behouden vanaf de leeftijd van 58 jaar en dit t/m 31.03.2017.

Logistiek contingent

De cao nr. 90 (niet recurrente premie) blijft voor de logistieke arbeiders behouden op 500 € bruto. Een netto premie van 435 € zal bijgevolg betaald worden bij de 1ste loonbetaling van juli 2016.

De Maaltijdcheques worden verhoogd met 1,35 €/gepresteerde taak en dit met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2016, dit is voor alle logistieke arbeiders een netto koopkracht verhoging !

Daarnaast werden alle langlopende cao’s verlengd t/m 31.03.2017 en ondertekend tijdens de zitting van het Paritair Comité Havenbedrijf d.d. 29.04.2016.

Klik HIER om het pamflet te downloaden.  • Comments(0)