ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

EUROPESE INGEBREKESTELLING: ONDERHANDELD VOORSTEL VAN COMPROMIS

Sector HavensPosted by webmaster 03 May, 2016 13:26

Na 29 vergaderingen in Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens van België, de werkgeversorganisaties CEPA – CEWEZ – CEPG, de medewerkers van de FOD-Werk, de kabinetsmedewerkers van Minister van Werk Kris PEETERS en de Minister zelf, werd uiteindelijk op 26 april laatstleden een compromisvoorstel bereikt.

Het bereikte resultaat van dit voorstel werd inmiddels voorgelegd aan alle vakbondsbesturen in de verschillende Zeehavens (Antwerpen, Gent en Zeebrugge),zij gaven groen licht voor een referendum.

Zoals eerder medegedeeld zullen wij dit voorstel toelichten en voorleggen in een schriftelijke ledenraadpleging (REFERENDUM), gericht aan alle havenarbeiders van het algemeen contingent.

Om organisatorische redenen zal dit REFERENDUM verzonden worden op 24.05.2016, met UITMAAK van het resultaat op 08.06.2016.

Tijdens de volgende weken zullen zo veel mogelijk onze delegees en bestuursleden de nodige informatie verstrekken.

De volledige informatie volgt in het begeleidend schrijven van het REFERENDUM !


Klik HIER om het pamflet te downloaden.


  • Comments(0)