ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Wet Major gered

Sector HavensPosted by webmaster 15 Jun, 2016 18:02

Op woensdag 15 juni 2016, telde een gerechtsdeurwaarde onder toezicht van bestuursleden van de drie vakorganisaties uit de verschillende Belgische Zeehavens, de binnen gekomen antwoorden m.b.t. de Europese ingebrekestelling tegen de Belgische havenarbeidsorganisatie. Deze schriftelijke ledenraadpleging werd op 31 mei 2016 gericht aan de leden havenarbeiders van het algemeen contingent, tewerkgesteld in de verschillende Belgische Zeehavens.

Het resultaat is dat de onderhandelde voorstellen die werden voorgelegd werden aanvaard, specifiek rond:

1. het parallel circuit met 86,98 %

2. het Multitasken met 85,74 % 3. de Nationale erkenning met 91,34 %

Dit resultaat wordt zoals afgesproken voorgelegd aan Minister van Werk Kris PEETERS, die dit op zijn beurt zal voorleggen aan Europees Transportcommissaris Violeta BULC, ten einde de stopzetting van de Europese ingebrekestelling tegen het Belgisch systeem van havenarbeidsorganisatie te bekomen.

Langs deze weg danken wij de leden die aan dit Referendum hebben deelgenomen en op die manier hun vertrouwen in hun vakorganisatie hebben getoond en de onderhandelde oplossing hebben gesteund met het doel de Europese ingebrekestelling tegen onze Belgische havenarbeidsorganisatie stop te zetten.Klik hier om het pamflet te downloaden.

  • Comments(0)