ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Havenarbeiders voeren wereldwijde wave van acties

Internationaal VakbondswerkPosted by webmaster 08 Jul, 2016 07:59
Havenarbeiders wereldwijd voerden donderdagochtend 7 juli tussen 8.00 tot 9.00u een “wave” van acties. De acties begonnen in Nieuw-Zeeland en eindigden in Amerika. Drie internationale vakbondsfederaties, die de rechten van havenarbeiders verdedigen, wilden op deze manier aandacht vragen voor de onveilige, ongezonde en onwaardige werkomstandigheden van de arbeiders en het gebrek aan respect voor internationale arbeidsovereenkomsten.

In ons land legden de arbeiders van de havens van Gent, Zeebrugge en Antwerpen het werk tijdelijk stil om werknemers te informeren van het belang om zich internationaal te organiseren. ACV-Transcom nam als enige Belgische vakbond deel aan de actie. Het was de eerste keer dat de International Dockworkers Council (IDC), de International Transport Federation (ITF), en de European Transport Federation (ETF) gezamenlijk een globale actie organiseerden.

“Havenarbeiders leveren dagelijks een enorme bijdrage aan de wereldeconomie. Maar waar ook ter wereld zitten ze allemaal in hetzelfde schuitje. Werknemers van verschillende havens worden tegen elkaar uitgespeeld in een race to the bottom. Lonen en arbeidsvoorwaarden komen overal steeds meer onder druk te staan”, aldus Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke water bij ACV-Transcom.

"Dat werknemers zich nu internationaal organiseren is dan ook een zeer sterk signaal. Volgens de vakbonden gaan zowel werkgevers als overheden steeds verder in de afbraak van arbeidsrechten van havenarbeiders. Het gebeurt meer en meer dat vakbondsleiders worden ontslagen en werknemers bedreigd wanneer ze zich willen aansluiten bij een vakbond. De vakbonden vragen met deze actie respect voor de arbeiders en voor het recht om zich aan te sluiten bij een vakbond om hun rechten te verdedigen."

De militanten van ACV-Transcom in de drie Belgische havens, hebben maximaal een uur het werk neergelegd om aan hun collega’s de doelstellingen van de actiedag toe te lichten. “Het is bijzonder belangrijk dat zij zich bewust worden van het feit dat hun buitenlands collega’s niet hun concurrenten zijn, maar dat ze zich tesamen over de grenzen heen moeten organiseren om de steeds weerkerende aanvallen op hun leef- en werkomstandigheden het hoofd te bieden”, zegt Michel Claes. De twee andere vakbonden BTB en ACLVB wilden niet deelnemen aan de actie.

Omdat voor ACV-Transcom internationale samenwerking erg belangrijk is, werkt ze al sinds 2013 aan de uitbouw van een internationale werking in en voor de havenarbeiders onder het motto “ vakbondswerk stopt niet aan de grens”.


  • Comments(0)