ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust verhogen veiligheid vanaf 1 juni 2017

Sector KoopvaardijPosted by webmaster 03 Feb, 2017 14:45
Vanaf 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepsroutes voor de Belgische en Nederlandse kust. De Noordzee is één van de drukst bevaren en meest benutte zeeën ter wereld. Om de doorstroom van schepen in dit gebied te verbeteren en de veiligheid te verhogen, passen Nederland en België samen de scheepvaartroutes aan.

De Belgische – Nederlandse Noordzeekust kent een drukke economische activiteit: visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, windmolenparken, toerisme en industrie. Dit maakt de situatie voor de scheepvaart erg complex.

Het garanderen van een vlotte en veilige scheepvaart met oog voor zowel economische als ecologische belangen is een van de prioriteiten. Het huidige routeringssysteem schiet hier te kort.

België en Nederland werkten een gezamenlijk nieuw routeringsvoorstel uit. Dit voorstel bevat nieuwe verkeersscheidingstelsels, wijzigingen op bestaande routering en aanleg van zowel aanbevolen scheepvaartroutes als voorzorgsgebieden. Ook veranderen er ankergebieden en vindt er een herinrichting plaats rondom bestaande windparken. Belanghebbenden zoals Kustwacht, Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, recreatievaart, visserij- en mijnbouworganisaties werden hiervoor geconsulteerd.

Het nieuwe routeringssysteem zorgt voor duidelijke routes die het navigeren voor de scheepvaart vereenvoudigen. Het risico op aanvaringen vermindert en dus ook de kans op milieuverontreiniging. Door de internationale erkenning van het nieuwe routeringssysteem door het IMO (International Maritime Organisation) zijn activiteiten die de scheepvaart hinderen verboden op deze routes.

Vanaf nu tot 1 juni loopt een informatiecampagne om alle gebruikers van de Noordzee, nationaal en internationaal, beroepsmatig en recreatief te informeren. Daarnaast worden alle zeekaarten aangepast en moeten de markeringen verlegd of verwijderd worden. De nieuwe zeekaarten zijn vanaf midden april 2017 beschikbaar.

Meer informatie vindt u op onze website: http://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2017/nieuwe_scheepvaartroutes_langs_de_belgische_nederlandse_noordzeekust  • Comments(0)