ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Havenbedrijf, blijf bij je leest!

MDKPosted by webmaster 11 Apr, 2017 08:16

Loodsen

In verschillende media werpt het havenbedrijf Antwerpen zich op inzake verschillende belangrijke én delicate havendossiers zoals de duurzame reorganisatie van het loodswezen en de ingebrekestelling van de havenarbeid. Het havenbedrijf wil zich opwerpen als bemiddelaar, maar doet door de boude uitspraken het tegenovergestelde. Bewust of incompetent, dat is de vraag…

Begin maart 2016 beëindigden we een staking in het loodswezen na een marathonvergadering van 20 uur op het stadhuis van Antwerpen. De beroepsvereniging van de (rivier)loodsen (BVL), VSOA en ACV-Transcom sloten samen een evenwichtig akkoord met de overheid. Sedertdien zijn stelselmatig en met regelmaat van de klok overleg- en onderhandelingsrondes geweest om de akkoorden uit te voeren. ACV-Transcom heeft zich steeds loyaal opgesteld in de concrete uitvoering ervan. In een complexe omgeving als het loodswezen is een reorganisatie met 15% efficiëntiewinsten echter geen sinecure. Ook het havenbedrijf Antwerpen zou dit moeten beseffen.

ACV-Transcom is van oordeel dat de beloodsing en de ondersteuningsdiensten van de beloodsingen absoluut in publieke handen moeten blijven. De sleutels van onze economie in privéhanden geven zou enorme consequenties kunnen hebben. Niets kan aantonen dat het dan goedkoper zal zijn, veiliger en efficiënter. Wel willen we gerust praten over een andere organisatie dan degene die vandaag bestaat. Als ACV staan we klaar om onze verantwoordelijkheden hier op te nemen en de belangen van de werknemers te verdedigen.

Als men niet begrijpt waarom bij stormweer geen loodsen meer aan boord gaan, kan men uitleg gaan vragen bij ofwel het agentschap Maritieme Dienst en Kust ofwel de DAB loodswezen zelf. Ook ACV-Transcom is bereid deze toelichtingen te komen geven. Beloodsen zonder loodsen houdt bijvoorbeeld grotere risico’s in in de specifieke wateren, waterlopen en kanaal naar onze havens en de aanloopfrequentie zakt.

Trouwens, op 14 mei 2009 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de bouw van vier moderne hoogtechnologische SWATH-vaartuigen* ter vervanging van de toenmalige Vlaamse loodsboten op zee. Deze SWATH’s maken het mogelijk om de beloodsing van de schepen naar de Vlaamse havens verder te zetten tot een significante golfhoogte. ACV-Transcom heeft ook steeds gepleit om bij té grote golfhoogte de dienstverlening te kunnen blijven verzekeren door het gebruiken van de helicopterbeloodsingen die de Vlaamse regering heeft afgeschaft. Daar biededen de SWATH’s onvoldoende mogelijkheden.

Onder druk van de markt werd trouwens het beloodsen vanop afstand schoorvoetend toegestaan voor een beperkt aantal schepen (beperking qua lading en grootte) om het risico in te perken. Als ACV-Transcom wijzen we bovendien op het significant aantal inbreuken en incidenten met benzeendampen in het redegebied. Incidenten die dikwijls zonder gevolg blijven voor de reders en bedrijven, maar met ernstige arbeidsongevallen en bijhorende gevolgen voor de slachtoffers. Om deze inbreuken aan te pakken blijven échte maatregelen van de overheden achterwege. Evenmin horen we over dit probleem de haven niet!

De audit van de ganse nautische keten is een goed startdocument voor discussie over een verdere betere organisatie ervan. Wanneer het echter een excuus is om roofbouw te plegen op de publieke diensten voor de maritieme dienstverlening of deze te beladen met alle zonden van Israël, dan zal men ACV-Transcom tegenkomen. ACV-Transcom is als vakorganisatie goed geplaatst om hierover mee na te denken. We zijn immers actief in de maritieme dienstverlening en kust, de haven, sleepdiensten en koopvaardij. Maar, willen de bedrijven dit wel? Ook in het dossier ingebrekestelling mengt het havenbedrijf zich plotseling. Dit terwijl de sociale partners al het mogelijke hebben gedaan én doen om tot gedragen en overlegde oplossingen te komen. Zo kunnen een formele ingebrekestelling van België een totale chaos in onze havens creëren! Het wordt stilaan wel tijd dat de Europese Commissie kleur bekent en de resultaten van de maandenlange besprekingen honoreert.

ACV-Transcom kiest altijd de weg van het overleg en onderhandelt aan de onderhandelingstafel. Het laatste redmiddel om de belangen van de werknemers - of het nu arbeiders, bedienden of ambtenaren zijn – te verdedigen is de actie. ACV-Transcom schuwt het actiemiddel niet, maar het moet doordacht ingezet worden.

Kunnen schepen ooit alleen de haven binnenlopen? Moet daar dan nog een bemanning opzitten? Worden deze dan automatisch gelost en geladen? Wat met het veiligheidsaspect en/of mogelijke gevolgen voor de haven én omgeving als er iets misloopt? Dromen mag, de realiteit is iets anders. Misschien kan het havenbedrijf een meer faciliterende rol gaan spelen zoals de luchthavenuitbaters doen, maar dan zal men dit op een andere wijze moeten aanpakken dan vandaag… Vandaag kunnen we door de uitlatingen van het Antwerpse havenbedrijf enkel stelen: schoenmaker, blijf bij je leest. Door deze werkwijze faciliteer je niet!

*SWATH is een Engels letterwoord en betekent Small Waterplane Area Twin Hull. Een SWATH heeft net zoals een catamaran, twee rompen. Het verschil is dat bij een SWATH de oppervlakte van de waterlijn zo klein mogelijk is. Door het volume van het schip dichtbij het wateroppervlak te beperken ondervindt het schip weinig invloed van golven, zelfs in hoge zee en bij hoge snelheden. Het schip vaart op zwavelarme brandstof.  • Comments(0)