ACV Transcom Maritime

ACV Transcom Maritime

Verhuis Maersk weinig te maken met acties loodsen

Sector HavensPosted by webmaster 17 May, 2017 14:06

Maersk2

Vorige week kondigde de Deense rederij Maersk aan dat zij twee lijndiensten zou verleggen. Bepaalde bronnen beweren dat de recente loodsenacties hiervoor de aanleiding zouden zijn. Voor ACV-Transcom is het verwijzen naar de loodsenacties een goedkoop excuus en zijn er andere redenen.

Alhoewel het ACV de recente acties van de loodsen niet mee ondersteunde, vinden we het wel al te makkelijk en onder de gordel om het verleggen van de twee lijndiensten hieraan te wijten. De twee verbindingen die worden verlegd zijn verbindingen tussen het Verre Oosten en Noord-Europa, waar de Antwerpse haven een sleutelpositie in het netwerk heeft en zal behouden. Ook het bestaande volume zal worden gehandhaafd. Dit wil dus zeggen dat er op bepaalde lijnen een onderbenutting was van de schepen.

Het is een economische wetmatigheid dat door de schaalvergroting en de samenwerkingsverbanden – zoals 2M er eentje op wereldvlak is – onderbenutting van de schepen wordt aangepakt. Het delen van de schepen is net één van de pijlers van de alliantie. Net zoals de optimaliseringsoefening in het loodswezen, bij de DAB Vloot en scheepvaartbegeleiding doet Maerks in haar 2M alliantie hetzelfde.

Tegelijk zijn er ook andere redenen die het bijsturen van de netwerken verklaren: mobiliteit, intermodaliteit, toegankelijkheid, capaciteit, … We sluiten niet uit dat de acties van de loodsen een factor kan geweest zijn, maar bij mondiale netwerken – zoals 2M is - zal dit geen beslissende rol gespeeld hebben.

Vanzelfsprekend betreuren we het verlies van structurele lijnen van en naar onze havens. Dit maakt dat het potentieel voor nog verdere groei wordt verminderd. Toch geven de cijfers ook andere dingen aan. De Haven van Antwerpen deelde vorige maand zelf mee dat tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 54.324.303 ton goederen behandeld was. Dat is 1,5% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, wat een recordjaar was. De verdere groei is vooral te danken aan de containertrafiek, een stijging van 2,0% in ton.

Optimalisering

Sedert begin maart 2016 zitten we aan tafel om een optimalisering te realiseren in de Maritieme Dienstverlening en Kust. Steeds hebben we de vaste wil gezien om te komen naar oplossingen.

Vandaag, maandag 15 mei gaat trouwens een volgend belangrijk onderhandelingsmoment door op het kabinet van Bourgeois. Al willen we als ACV-Transcom wil duidelijk stellen dat een optimalisering niet gelijk staat met een besparing. Acties zijn voor het ACV het allerlaatste (red)middel en daar moet omzichtig mee omgesprongen worden, al schuwen we de actie niet indien nodig.  • Comments(0)